İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in öncülüğünde “ADİL BÖLÜŞÜM, ACİL DEMOKRASİ” temasıyla düzenlenen “İKİNCİ YÜZYILIN İKTİSAT KONGRESİ”; yüzyıl önceki “milli ruh” ve heyecanla Türkiye Cumhuriyeti’nin geleciğinin inşasını öngörüyor.

İKİNCİ YÜZYILIN İKTİSAT KONGRESİ”; özgürlük, demokrasi, kalkınma, refah ve hakça paylaşım felsefesiyle ve yeni bir “vizyon”la “GELECEĞE DOĞRU TÜRKİYE”yi planlıyor.

İKİNCİ YÜZYILIN İKTİSAT KONGRESİ”nin taşıyıcı kolonları;

  • Güçlü demokrasi, adil bölüşüm…
  • Şeffaf ve denetime açık yönetim…
  • Özgür medya…
  • Güçlü sosyal devlet…
  • Bolca üretim, acil demokrasi…
  • Üreten ve dünyaya mal ihraç eden Türkiye…
  • Özetle; sosyal devlet, demokrasi ve üretim…

Bu arada; Onüçüncü Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve Millet İttifakı’nın Liderlerinin de katıldığı “İKİNCİ YÜZYILIN İKTİSAT KONGRESİ”nde Liderlerin konuşmalarında “ekonominin demokrasiden, demokrasinin sosyal devletten, özgürlük, üretim, adalet ve adil paylaşımdan ayrı düşünülemeyeceği” altı çizilerek vurgulandı.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında, “İKİNCİ YÜZYILI BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ” dedi.

Kongrede katılımcı bir anlayışla uzlaşma kültürü hayat buldu.

Konuşmalarda ve kararlarda demokrasi, özgürlük, bağımsız ve tarafsız yargı ile eğitim, istihdam, üretim ve kadın konuları öne çıktı.

İZMİR; KURTULUŞTA, EKONOMİDE, ÖZGÜRLÜKLERDE, DEMOKRASİDE ÖNCÜ…

İzmir; ulusal kurtuluşta, ekonomide, özgürlüklerin ve demokrasinin ete-kemiğe bürünmesinde “öncü” bir kent oldu.

İzmir; Atatürk’ün önderliğinde yüzyıl önce düzenlenen İZMİR İKTİSAT KONGRESİ’ne de ev sahipliği yaptı.

Bu arada; İzmir İktisat Kongresi; ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşundan Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda atılan ilk ve belirleyici adımdır.

Kongrenin amacı; elde edilen askeri zaferin ekonomik kalkınmayla, iktisadi zaferle taçlandırılmasıdır.

500’ü İzmirli kadın olmak üzere bin 135 temsilcinin katıldığı 12 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında toplanan İZMİR İKTİSAT KONGRESİ’ne başta işçi, çiftçi, sanayici, ticaret erbabı olmak üzere ekonomik ve sosyal kesimlerin temsilcileri katıldı.

Atatürk; kongrede yaptığı konuşmada, “zamanımız tamamen ekonomi zamanıdır. Ekonomi, her şeydir; yaşamak için, mutlu olmak için, insan varlığı için gerekli olanın hepsi; ekonomi demektir.

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun ekonomik zaferlerle taçlandırılmamışlarsa; meydana gelen zaferler devamlı olamazlar” dedi.

İzmir İktisat Kongresi’ndeki Atatürk’ün bu sözleri; yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik kalkınma ilkelerini belirliyor.

Bu iklim; aynı zamanda yeni bir sosyal ve kültürel yaşamı da şekillendiriyor.

Öte yandan; İzmir İktisat Kongresi’nin önemi; birinci yüzyılın ekonomi politikasının temelinin İzmir’de atılmış olması ve aynı zamanda da; Lozan Konferansı’nda görüşmelerin tıkandığı bir dönemde emperyalist ülkelere karşı, “MİLLİ GÜÇ VE KARARLILIK” gösterilmesidir.

Sonuç olarak: İKİNCİ YÜZYILIN İKTİSAT KONGRESİ; yüzyıl önceki aynı ruh ve heyecanla düzenlendi.