Türkiye siyasetinde ‘’SOL’’ kanat yok. Bu nedenle; sağ popülizm, alternatifsiz iktidar olanağını kullanabiliyor.

Milyonlarca umutsuz gencimiz, kalbi kırık kadınımız, milyonlarca geçim derdinde olan işsizimiz, açlıkla, yoksullukla boğuşan insanımız var.

Gelir dağılımı adaletsizliği, en büyük problemimiz.

Türkiye’ de nüfusun yüzde 20’lik ‘’varlıklı’’ bölümü harcanabilir fert başı gelirin yüzde 48’ini, yüzde 60’ı ise tüm gelirin yüzde 30’unu paylaşabiliyor.

Bu arada; maaşlı ve ücretlilerin toplam gelirden aldığı pay, sürekli azalıyor. Geçtiğimiz yıl, zenginlerin payı yüzde 3,5 artarken, sosyal yardımlarla aktarılan gelir yüzde 3.7 azaldı.

Böylece; çözüm bekleyen en acil problemimiz, gelir dağılımı adaletsizliğidir.

Nüfusumuzun yüzde 60’ı yoksullukla mücadele ediyor, yarısı da açlık sınırının altında bir yaşam sürdürüyor.

Geçim derdinin ezdiği, bu arada özgürlüğü soluyamayan umutsuz milyonlar; soluklanmak, nefes almak istiyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel liderliğindeki CHP; umutsuzlara umut ışığı vererek örgütleyip CHP’yi iktidara taşıyabilir.
Özgür Özel; umutsuzların umudu olma yolunda. ÖZEL; Genel Başkan seçildiği CHP’nin 38’inci Olağan genel Kurulu’nda verdiği mesajda umudun yolunu açtı.

ÖZGÜR ÖZEL’in konuşmasında fırlattığı ‘’işaret fişeği’’ Türkiye’nin problemlerinin çözümünü ‘’SOL’’da aradığını gösteriyor.
Bu arada; Baykal ve Kılıçdaroğlu dönemindeki CHP ‘’SOL’’ kimliğini kaybetmişti. Partinin işçiler, köylüler, aydınlarla ilişkisi ‘’SOL’’ kimlikle örtüşmüyordu.

ECEVİT’İN HALKÇILIĞI…

47 yaşında CHP Genel Başkanı olan Bülent Ecevit; CHP’nin rotasını ‘’SOL’’a çevirdi.
‘’Ecevit’in ‘’SOL’ ’anlayışı; kendi dışındaki ‘’SOL’la da iletişim ve etkileşim içinde olan kapsayıcı bir ‘’SOL’’du.
Özgür Özel’in önündeki en iyi ve anlaşılır örnek; estirdiği’ ’SOL’’ fırtına ile CHP’yi iktidara taşıyan ECEVİT’dir.
Ecevit’in 1972-1978 arasında, “EN YÜCE DEĞER EMEKTİR…TOPRAK İŞLEYENİN SU KULLANANIN… NE EZEN NE EZİLEN NE YOKSULLUK NE BASKI, İNSANCA HAKÇA BİR DÜZEN” söylemi ve dağa taşa yazılan ‘’UMUDUMUZ ECEVİT’’ sloganı; mevcut düzeni kökünden sarsan fırtınaya dönüşerek koalisyonla da olsa CHP’yi iktidara taşıdı.

1965 yılında İnönü CHP’yi ‘’ORTANIN SOLU’’ kavramıyla tanıştırmıştı.

Ecevit liderliğindeki CHP; 29 Temmuz 1974 tarihindeki Tüzük kurultayında kendisini ‘’DEMOKRATİK SOL’’ bir parti olarak tanımladı. 1980 askeri darbeyle de CHP kapatıldı.

29 Temmuz 1974 Tüzük kongresinden sonra CHP; ‘’SOL’’a yönelmiş, ’Özgürlük, emeğin üstünlüğü ve halkın kendisini yönetmesi’’ gibi ilkeler, parti programına alınmıştı. CHP’nin o dönemdeki ‘’oy’’u yüzde 41’e kadar çıkmıştı.
CHP’yi sosyalist Enternasyonel’e taşıyan bu başarılı süreç; 12 Eylül 1980 darbesiyle sona ermişti.

SONUÇ OLARAK: Özgür Özel; CHP’yi ezenin, ezilenin, yoksulluğun, baskının olmadığı; insanca, hakça bir düzenin inşasında ‘’SOL” kimliği öncelemelidir. Bu tercih; Özel’i toplumun umudu haline getirir.