*Türkiye halkları, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasına sıkışmış egemen siyasete mahkum değildir. Halkların egemen siyaset ve onun her türlü biçimine karşı mücadele edebileceği en önemli güç olduğu için Emek ve Özgürlük İttifakı.

*İşçilerin, emekçilerin, yoksulların, kadınların, gençlerin, doğa ve insan hakları savunucularına destek açıklaması yapan değil, bizzat onların mücadelesinin bağrından çıktığı için Emek ve Özgürlük İttifakı.

*Emperyalizmin, sermaye sınıfının, kendi yandaş şirket ve holdinglerinin çıkarlarını, politik anlayışı haline getiren tüm düzen partilerine karşı, halkçı bir düzeni savunduğu için Emek ve Özgürlük İttifakı.

*Hayat pahalılığı, düşük ücretler, işsizlik, yoksulluk, geçinme, barınma gibi sorunların çözülmesi için dünü-bugünüyle mücadele eden, somut adımlar atacak tek güç olduğu için Emek ve Özgürlük ittifakı.

*Çocuk işçiliği kabul etmediği için Emek ve Özgürlük İttifakı.

* Dönmek isteyen sığınmacılar için bölgede istikrarlı barışı savunduğu, barışın tesisini zorunlu gördüğü ve birlikte yaşamı talep eden sığınmacılara mülteci statüsü verilmesini savunduğu için Emek ve Özgürlük İttifakı.

*Bütçe kaynaklarını halkın ekonomik güvencesi olarak gördüğü, bütçeyi savaşa, ranta, talana değil; halk için halkla birlikte yöneteceği için Emek ve Özgürlük İttifakı.

*Az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınması, işten atmaların yasaklanması için mücadele ettiği için Emek ve Özgürlük İttifakı.

*Bütün işçi ve emekçilerin sınırsız sendikal örgütlenme, her türlü (hak, dayanışma, siyasal ve genel) grev ve toplu sözleşme hakkının güvence altına alınması, günlük çalışma süresinin 7 saat olması ve lokavtın yasaklanmasını savunduğu için Emek ve Özgürlük İttifakı.

*Demokrasiyi, eşit yurttaşlık talebini ve inanan inanmayan herkes için düşünce, inanç ve vicdan özgürlüğünü kapsayan gerçek bir laikliği inşa edecek tek güç olduğu için Emek ve Özgürlük ittifakı.

*Farklı kültürlere, kimliklere, inançlara ve yaşam tarzlarına saygıya dayalı eşit yurttaşlık hakkını temel bir ilke olarak benimsediği için Emek ve Özgürlük İttifakı.

*Yurtta, bölgede ve dünyada barıştan yana, uzun vadeli halklar arası iş birliğine yönelik politikalar savunduğu için Emek ve Özgürlük İttifakı.

*Erkek egemen zihniyetten ve uygulamalardan kaynaklanan, kadınlara yönelik sistematik erkek şiddetiyle ve kadın cinayetleriyle çok kapsamlı mücadele eden kadınların en büyük ittifakı olduğu için Emek ve Özgürlük İttifakı.

*Eğitimi her kademede parasız, bilimsel, anadilde ve demokratik olmasını savunduğu için Emek ve Özgürlük İttifakı.

*Neoliberal politikaların ülkede derinleşmesini sağlayan iktidar, bütün doğal varlıkları sermayeye peşkeş çekiyor. İklim krizine karşı acil durum ilanı, kar ve rant uğruna çılgınca doğa ve çevre tahribatına yol açan, ormanları, tarım alanlarını, akarsuları tahrip eden ve ekolojik dengeyi bozan, doğaya karşı işlenen suçların odağı olan tüm projeler durdurulması gerektiğini açıkladığı için Emek ve Özgürlük İttifakı.

*Türkiye'nin aydınlık ve demokratik geleceğini düşünen tüm kurum, kuruluş ve partilere, tek tek yurttaşlara kucak açtığı için Emek ve Özgürlük İttifakı. 

*Halklara, “arkamızda durun biz sizi kurtarırız” demagojisine karşı, halkların kurtuluşunun halkın en geniş birliğini kurmaktan geçtiğini söylediği için Emek ve Özgürlük İttifakı.

*Kürt ve Alevi yurttaşların yaşadığı köklü sorunlara, köklü çözüm öneren ve çözecek tek örgütlü güç olduğu için Emek ve Özgürlük İttifakı.