İzmir İktisat Kongresi; ortak akılla kalkınma, refah ve uygarlık hedefiyle geleceği inşa etme projesidir.

Atatürk'ün geniş vizyonu ve ufuk çizgisiyle planlanıp uygulanan Birinci İzmir İktisat Kongresi; 17 Şubat ve 3 Mart tarihleri arasında toplanarak 402 karar aldı.

Atatürk; Birinci İzmir İktisat Kongresi'ni Cumhuriyet'in ilan edilmediği, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmadığı, İstanbul'un işgal altında olduğu savaş ortamında yeni kurulacak devletin "İktisat Politikası"nı belirlemek amacıyla topladı.

Birinci İzmir İktisat Kongresi; Atatürk'ün "askeri zaferi İktisadi zaferle taçlandırma" felsefesinin projelendirilerek eyleme dönüştürülmesidir.

Birinci İzmir İktisat Kongresi'nin katılımcıları; çiftçiler, işçiler, sanayiciler ve tüccarlar gibi "sivil toplum" temsilcilerinden oluşuyor.

Bu temsil; katılımcı, çoğulcu, kapsayıcı ve müzakereci bir "sivil yönetim" anlayışını tanımlıyor.

Atatürk'ün İzmir İktisat Kongresi'ni toplama hedefi; milli ekonominin temelini atmak, sanayileşme, yerel kalkınma, refah üretme bu refahı hakça paylaşma ve uygarlığın nimetlerinden yararlanmak için onurlu bir geleceğin inşasını başlatmaktır.

SOYER'İN İKTİSAT KONGRESİ HEDEFİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 15-21 Şubat tarihleri arasında 6 gün sürecek İzmir İktisat Kongresi'ndeki hedefi de; bütünüyle Birinci İzmir İktisat Kongresi'nin felsefesine dayanıyor.

Soyer; "Sürdürülebilir gelecek inşa etmenin tek yolu; ortak akılla birlikte inşa edilen gelecektir. Toplumun yüzde 86'sı gelecekle ilgili hayal kurmaktan vazgeçmişse; bizim o hayalleri o geleceği inşa etmemiz lazım" diyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer; İktisat Kongresi'nin hedefini "Bugünün siyasal ikliminde geleceğin iktisat politikasını sivil toplumla katılımcı, müzakereci ve kapsayıcı bir anlayışla belirlemek" şeklinde özetliyor.

Soyer, ayrıca; "Alınan kararlar tepeden aşağıya değil, tam tersine aşağıdan yukarıya sivil karakterli, ortak akıl zemininde, çoğulcu ve katılımcı düşüncenin beslediği dünün birikimlerini gelecek vizyonuna dönüştürecek kararlar olacaktır" diyor.

Bu arada; ekonomik ve sosyal tüm kesimleri kapsayan 180 kurumun katılacağı İzmir İktisat Kongresi'nde alınacak kararlar; geleceğe doğru Türkiye inşasının harcını oluşturacaktır.

Bilindiği gibi; Birinci İzmir İktisat Kongresi milli ekonominin temelinin atıldığı, tüm ekonomik ve sosyal kesimlerin geleceğin Türkiye'si için "ortak payda"da buluşarak bir "sivil girişim" oluşturduğu kongredir.

Bugün de İzmir Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği İktisat Kongresi'nde aynı ruh, aynı heyecan ve aynı yurtsever özgüvenle aynı uygarlık yolculuğunun ilk adımını atıyor. 

Birinci İzmir İktisat Kongresi; "öz"ü itibariyle müzakere ve uzlaşmaya dayalı "ortak akıl platformu"dur.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi"; aynı ortak akıl zemininde, ortak gelecek, huzur, barış ve dayanışma içinde zenginleşmiş, bu zenginliği de en geniş "toplumsal taban"a yaymayı hedefleyen ilkeler bütününü sağlamayı ve uygar dünyayla uyumu öngörmektedir. 

Sonuç olarak: Hedef; tarımda, sanayide kalkınmış, zenginleşmiş ve bu zenginliği de hakça paylaşan bağımsız özgür, demokratik Türkiye...

Ayrışarak değil; geleceği birlikte kucaklayan Türkiye.