Günümüzde kadınların toplumuzun gelişme, uygar bir amaç içinde yaşamak en temel güç olarak kabul görülmektedir.

Kadının özgürlüğü, gelişimi sadece bulunduğu yeri değil ülkenin de özgürleşme düzeyenin önemli bir göstergesi olarak ele alınır.

Fakat ülkemizde kadına şiddet, kadın cinayeti ve istismarlar devam ederken bunun için hiçbir önlem alınmazken ...

Alınıyor gibi görülse de hiçbir tedbirin olmadığını görmek içimizi acıtıyor.

Hemen hemen her gün şahit olduğumuz haber kaynakları içinde yer alan manşetler, sesini duyurmak için mikrofonda kendini ifade çalışan ona inanılmasını bekleyen kadınlarımız...

"Bir kadının şiddete uğraması, öldürülmesi dikte edilmiş bir kültür değil, kültür adı altında konuşulan hakları tekeline alanlardır. 

Tüm bunları ancak ataerkil kültürde diyebiliriz."

Kadına şiddet, tüm dünyanın insan hakları sorunudur.

Yaş gurupları fark etmeksizin, tüm etnik kökende, her sosyoekonomik düzeyinde olan kadınlarımız şiddetle karşı kaşıya kalmaktadır.

Kadınlarımızın, fiziksel, sözel, cinsel, psikolojik ve ekonomik olarak sınıflandırıp ayırdığımız birçok şiddet tanımı, hem fiziksel hem de ruh sağlığını etkilemektedir.

Kadına şiddet sadece bireysel etken değil toplumsal nedenlerinin anlaşılıp ayırt edilmesi gerekir.

Kadına şiddet konusunda önlemlerin alınmasını, gelişen toplumun parçası olup kadınlarımıza duyarlı olunması gerekir.

Şiddetsiz, eşit, özgür bir ortamda doyasıya yaşamak, yaşatmak dileğiyle...