Günümüzde, birçok insanın hayatını "El alem ne der?" sorusu belirler.

Toplumun beklentileri, dış görünüş, davranışlar ve yaşam tarzı üzerinde baskı oluşturabilir. Ancak bu baskının altında yaşamak, bireyin gerçek kimliğini ve özgünlüğünü kaybetmesine neden olabilir.

"El alem ne der?" sorusu, genellikle dıştan gelen beklentilere uyma arzusuyla ilişkilidir. Bu durum, bireyin kendi değerlerini ve isteklerini göz ardı etmesine neden olabilir. Sadece toplumun onayını kazanmaya odaklanmak, bireyin kendi özgünlüğünden uzaklaşmasına sebep olabilir.

Bu durumu aşmanın önemli bir adımı, kişinin kendi değerlerini, inançlarını ve tutkularını keşfetmesidir.

Dış etkenlere değil, kendi iç dünyasına odaklanarak daha anlamlı bir yaşam sürmek mümkündür.

 "El alem ne der?" sorusundan bağımsız bir özgürlük ve özgünlük alanı bulmak, bireyin mutluluğunu artırabilir.

Ne de olsa “El alem“ doymuyor.

Toplumsal baskının gölgesinden çıkmanın bir diğer yolu da empati ve anlayış geliştirmektir.

Her bireyin farklı değerleri, yaşam tarzları ve hikayeleri vardır. Başkalarının beklentilerini anlamak, ancak kendi doğrularından sapmadan, daha sağlıklı ve zengin ilişkiler kurmaya yardımcı olabilir.

İnsan ilişkilerinde samimiyet, karşılıklı güven ve açıklıkla şekillenir. Başkalarının beklentileri yerine, kendi değerlerimize sadık kalarak gerçek ilişkiler kurabiliriz. "El alem ne der?" endişesiyle yaşamaktansa, karşımızdaki insanlara dürüst ve samimi bir şekilde yaklaşarak daha anlamlı bağlar kurabiliriz.

Ancak kişi , kendi özgünlüğünü koruyarak ve içsel değerlerine sadık kalarak, daha anlamlı ve tatmin edici bir yaşam sürebilir.

Sonuç olarak, "El alem ne der?" sorusu, toplumsal baskının ve dış etkenlerin bireyin yaşamına nasıl etki edebileceğini vurgular.