Yüksek enflasyon ve düşen alım gücü karşısında yetersiz kalan ücret artışları, yurttaşları geçinebilmek için daha çok borçlanmaya  ve kredi kullanmaya yöneltiyor.
Yurttaşlar yüksek enflasyon karşısında kredilere yüklenince kişi başı borç 54 bin TL’yi aştı.

Türkiye Bankalar Birliği’nin verilerine göre; bireysel kredi kullananların sayısı 38 milyon 565 bin kişiye ulaştı.
Kredi borcu büyüklüğü de, 2 trilyon 107 milyar TL’yi aştı.

Bu arada; kredi kartı borcu büyüklüğü de, aylık yüzde 11.35 , yıllık yüzde 174 artışla 719 milyar TL oldu. Mayıs 2022’ den Mayıs 2023’ e  ortalama kişi başına düşen  borç tutarı da, 8 bin 225 TL’ den 20 bin 605 TL’ ye yükseldi.

Ek hesap kullananların borçları 122.1 TL’ ye, yükselirken, ihtiyaç kredisi borçları da 741.2 milyar TL’ ye ulaştı.
Öte yandan ; uygulanan ekonomik politikada  vergide de, gelirde de ‘’adalet’’ yok.
Kamu maliyesinde ‘’disiplin’’kamu harcamalarında da ‘’disiplin’’yok.

EMEKLİYE HAYAT ZİNDAN OLDU

Bu arada , enflasyonun yüzde 100’ü aştığı ekonomik ortamda,maaşına yüzde 25 zam yapılan emekliye hayat ‘’zindan ‘’oldu.
Emekli adeta kaderine terk edildi.
Uluslar arası çalışma örgütü (İLO) nun dünya emekli maaşları listesinde Türkiye son sırada yerini aldı.
AB ülkelerindeki emeklilerle kıyaslandığında emeklinin en düşük refaha sahip olduğu ülke, Türkiye oldu.
Denilebilir ki; dünyadaki en yoksul emekli, Türkiye’ de.
Uygulanan ekonomi politikası; emekli ve çalışan kesimin gelir düzeyinin yükseltilmesine olanak sağlanamaz, yoksulu daha yoksul yapar, toplumsal huzuru bozar.
Çalışan kesimin ve emeklinin gelirini kısarak ekonomiyi toparlamaya çalışmak; mevcut problemi daha da çözümsüz hale getirir, gelir paylaşımı adaletsizliğini derinleştirir.
Kaldı ki; 51 milyon kişi açlık sınırında yaşam mücadelesi veriyor.
Yurttaşlar pahalılığın ve zamların altında eziliyor.
32.1 milyon kişi yoksulluk sınırında, 14.8 milyon kişi de yeterli gıdaya erişemiyor.
Bu ürkütücü tablo sürdürülebilir değildir.

SONUÇ OLARAK;

Pahalılık ve yoksulluk, gelir paylaşımı adaletsizliği , barınma ve beslenme krizi; toplumu derinden sarsıyor ve sosyal huzuru bozacak bir boyut kazanıyor.