2022 yılının ülkemize ve ulusumuza faturası ağır oldu.

2022 GİTSİN, BİR DAHA GELMESİN.

Her son yeni bir başlangıç, her başlangıç da; umut, iyiliğe, güzelliğe, sevgiye, hoşgörüye, toplumsal barışa ve dayanışmaya açılan aydınlık bir gelecektir.

2023’ün hak temelli kalkınmaya 85 milyon olarak hepimizin birlikte zenginleşeceği adil ve paylaşımcı bir Türkiye’nin inşa edileceği, özgürlükleri, demokrasiyi beraber soluyacağımız yıl olması; ortak dileğimiz olsun.

2023 Türkiye’si; evsizin eve, işsizin işe kavuştuğu, karnı tok, sırtı pek mutlu insanların yaşadığı bir ülke olsun. 

Siyasette çoğu kez duygu aklın önüne geçiyor.

2023’te bu defa akıl, duygunun önüne geçsin…

2023; ezenin, ezilenin, yoksulluğun, baskının olmadığı, insanca ve hakça bir düzenin yerleşeceği bir yıl olsun.

2023; pahallılığın, yoksulluğun, işsizliğin, eşitsizliğin, umutsuzluğun siyasetin ve toplumun gündemini oluşturmadığı yıl olsun.

2023; acıyı, tatlıyı, sevinci, hüznü, tasayı birlikte paylaşacağımız, ayrışarak değil; kucaklaşarak geleceğe yelken açacağımız yıl olsun.

2023; ülkemize ve tüm insanlığa borcumuzu ödeyeceğimiz, gelecek kuşaklara umut vereceğimiz, iyilik ve güzellik ortak paydasında buluşacağımız yıl olsun.

2023; “zaman tüneli”nden çıkacağımız, geriye değil; ileriye bakacağımız, el ele, kol kola, gönül gönüle geleceği kucaklayacağımız yıl olsun. 

2023; ülkemizin havasını, suyunu, dağını taşını, ovasını kuşunu birlikte sahipleneceğimiz yıl olsun.

SEÇİMLERİ BAYRAM HAVASINDA YAPALIM…

2023; aynı zamanda, koşar adım karşılayacağımız “seçim yılı”.

Çoğulcu, çok sesli, katılımcı, özgürlükçü demokrasilerde seçimler; son değil, ülkemize ve insanımıza yeni bir hizmet döneminin başlangıcıdır.

Seçimler, demokrasinin kanını temizleyen solunum aygıtıdır.

Seçimlerde oluşacak ulusal irade; “en üstün, irade” niteliğiyle, ülkemizin ve ulusumuzun geleceğini şekillendirecek yeni bir dönemin de başlangıcı olacak. 

Unutmayalım ki; demokratik, eşit ve adil seçim ortamını sertleştirmenin “ölüm kalım savaşı”na dönüştürmenin hiçbir ideolojiye, siyasi partiye, sosyal gruba yararı olmayacağı gibi, ayrımsız olarak hepimize zararı olur.

2023 seçimlerini demokrasi bilinciyle şölen, bayram havasında yapalım.

Türk halkı; demokratik erginliğe ulaşmış, özgürlüğü her şeyin üstünde gören “nitelikli” bir halktır.

İnanıyorum ki; 2023 seçimlerinin sonucu ne olursa olsun kazanan demokrasi olacak, halkımız olacak. 

Özgürlük, demokrasi ve ulusal iradeye saygı; milletimizin genetiğinde var.

2023’te herkes için hukuk güvenliğinin ve yargının bağımsız olduğu bir Türkiye’de yaşayalım. 

Sonuç olarak: Dileğim; 2023’ün, umudun yeşereceği barış, hoşgörü, sevgi, dayanışma, kucaklaşma yılı olmasıdır.