Benim de üyesi olduğum, İzmir’in meslek örgütlerinden, Sivil Toplum Kuruluşlarından, İş İnsanlarından ve üniversite rektörlerinden oluşan, İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağrısı ile Kurul Başkanı Mehmet Ali Kasalı’nın Başkanlığında "özel" gündemle olağanüstü toplandı.

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi'nin yıkılan eski binasının yerine yapılacak "BİR UYGARLIK ODAĞI OLARAK ŞEHİR MECLİSLERİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI" konusu ayrıntılı olarak ele alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kurulda yaptığı konuşmada; ”Konak Meydanı’ndaki yıkılan Büyük Şehir Belediye Binasının yerine, Cumhuriyet'in yüzüncü yılına yakışacak şekilde, anıtsal bir meclis binası inşa etmeyi hedefliyoruz. Bu konuda tüm paydaşların  görüşlerini değerlendireceğiz. Öyle bir bina yapacağız ki; demokrasiyi tarif etsin, cazibesi yüksek olsun, insanları merak ettiren özellikler taşısın. Şehir meclisi, demokrasinin temel taşıdır. Meclis binası Konak Meydanı'yla bütünlük içinde olacak, tarihi dokusuyla uyumlu tasarlanacak" dedi.

JÜRİ BAŞKANI MİMAR NEVZAT SAYIN'IN SUNUMU

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi gibi ülkemizin önde gelen üniversitelerinin, Mimarlık Fakültelerinde "misafir öğretim görevlisi" ve proje grubu yöneticisi olarak görev yapan  ve ülkemizin birçok kentinde özgün projelere imza atan, jüri Başkanı Mimar Nevzat Sayın, Yeni Şehir Meclisi Binası projesi hakkında özetle şunları söyledi; ”Proje; İzmir, Anadolu ve Akdeniz için büyük bir öneme sahip. Şehir Meclisleri Binası'nın Konak'ta olmasının amacı; İzmir'in kalbinde yaşayan anıtsal bir yapı niteliği taşımasıdır. Bu yapıdan önce, orada var olmuş kıymetli yapıların ve nesnelerin oluşturacağı bir nevi meydan fikrinin İzmir için bulunmaz bir fırsat olacağı düşüncesindeyim. Burası sadece Belediye Meclisi'nin değil, herkesin kullanımına açık,sivil hayatın, düşüncelerin paylaşılacağı bir mekan olacak”

Bu arada;  Mimar Nevzat Sayın'ın sunumundan sonra, İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu Üyeleri, İzmir için gelecek nesillere bırakılabilecek böylesine önemli bir projeyle ilgili, kurulumuzu olağanüstü gündemle toplayarak, tartışmaya açmasından dolayı,Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür ettiler. Daha sonra üyeler projede bulunması gereken özellikleri, “Şehir Meclisi Binasının, demokrasi anıtı niteliğini taşıması, binaya tarihi mekanların yerleştirilmesi, Batı Anadolu Medeniyetler Müzesinin yer alması, Konak Meydanı'na entegre olması ve deniziyle, Kemeraltı'sıyla, kentle bütünleşme anlayışını yansıtması" şeklinde özetlediler.

EGE KOOP OLARAK BİZİM PROJEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİMİZ VE ÖNERİLERİMİZ…

Ege Koop olarak bizim projeyle ilgili görüşlerimiz ve önerilerimiz de özetle şöyledir. “Kentin ulusal”  ve uluslararası düzeyde "rekabet gücü"ne erişmesinde "kent kimliği" belirleyici bir etkiye sahiptir. “Kent Kimliği"nin oluşmasında meydanlar, tarihi mekanlar, özgürlük ve demokrasi "simge"leri, özel bir önem taşımaktadır. İzmir; uygarlıkların, kesişme noktasının, sivil topluma sahip olma özelliği, demokrasi potansiyeli, tarihi ve kültürel varlıkları, doğal zenginliğiyle Türkiye'nin dünyaya açılan aydınlık bir penceresidir. 

Bu bağlamda; şehir meclisi katılımcı, çoğulcu, özgürlükçü, çok sesli demokrasinin "sentezidir.”

İzmir Şehir Meclisi; uzlaşma kültürü ve ortak akıl ekseninde "yerel" demokrasinin "sembol" yapılanmasıdır. 

Öte yandan; çağımız yerel demokrasi çağıdır. Yerel demokrasinin "dokusu"nu da şehir meclisleri oluşturmaktadır.

Bu nedenle, Şehir Meclisi Binası; sivil toplumu, çocuğu, genci, kadını, bilimi, teknolojiyi, sanatı, kültürü kucaklayan "kapsayıcı" bütüncül bir özelliğe sahip olmalıdır.

Konumu itibariyle de; Şehir Meclisi Binası; Konak Meydanı, Hükümet Konağı, Kemeraltı Çarşısı, deniz ve sosyal alanlarla da, bütünleşik bir yapı olma özelliğini taşımalıdır. Bu nedenle,yeni yapılacak Şehir Meclisi Binası'nda;

•          SİVİL TOPLUMUN BİR ARAYA GELECEĞİ TOPLANTI SALONLARI,

•          İZMİR'İN TARİHİ, KÜLTÜREL, SOSYAL VE SİYASAL KARAKTERİNİ YANSITACAK MEKANLAR,

•          ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN "DAVETKAR" ALANLAR,

•          EDEBİYATA, SANATA, KÜLTÜRE İLİŞKİN ENTELEKTÜEL TARTIŞMAYA UYGUN SALONLAR YER ALMALIDIR.

Sonuç olarak: Tüm bu özellikler; yeni Şehir Meclisi Binası'nı hoşgörü, ortak akıl ve uzlaşma kültürü zemininde, demokratik olgunluk ikliminde "DEMOKRASİ ANITI"na dönüştürecektir.