Yanılıyorsunuz! Çok güzel yönetiyorlar.

Devletin tüm etkin ve saygın kurum ve makamlarında Orta Çağ dinsel eğitiminden geçmişler var. Aklınıza gelen gelmeyen tüm irade ve karar merkezlerinde egemenlerdir. Bu büyük bir başarıdır.

Yüksek mahkemeler, üniversiteler, Hakimler Savcılar Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu, idarî kadrolar...

"Tramvaydan indiler" çoktan. Yerli ve milli olduklarını söylediklerine bakmayın, iki yüzlü sömürgenlerin destekleri olmadan egemenliklerini sürdüremezlerdi yoksa. Türkiye halklarının destekleri iktidarda kalmalarını sağlayacak nicelikte değildir.

"Ülkeyi pazarlamak görevi" ile işe başlayanlar ciddi olarak bunu başardılar. Ne kaldı geriye Cumhuriyetin kurumlarından, kazanımlarından, değerlerinden? Tümünü kendi çıkar ve amaçları için kullanıyorlar. Hepsini yıktılar, elden çıkardılar. Amaçları ve kullanımları için büyük başarıdır bu. 

Halkın çıkarları için kayıp elbette. Ancak belirttiğim gibi amaçları halkın mutluluğu ve gönenci falan değildir. Kendi Orta Çağ dinsel yönetim özlemleri ve bu konuda destekçileri, kullanıcıları sömürgenlerin yağma ve talanları, çıkarlarıdır. Bu nedenle ayakta kalabiliyorlar.

İktidarları altında yaşadıkça görüyoruz halkla herhangi bir olumlu ilişkileri de yok öyle bir amaçları da. ezme, tehdit etme, aşağılama, algı operasyonları ve sindirerek yönetme...

Savaş yanlılarıdırlar. Yaşam düşmanıdırlar. Ekolojik saldırganlıkları gem'i azıya almıştır. Kadınlara düşmanlardır. Çocuklar için en büyük tehlikedir sapıklıkları. Gençler için yaşayacak ülke bırakmadılar. Ülkenin de insanlarının da bunlarla sağlıklı geleceği yok!

Ülke bölük pörçük, paramparça, herkes ötekileştirilmiş ve birbirlerine düşürülmüş. Camiler kışlaları, minareler de süngüleri. 15 Temmuz' da yaşadıklarımızla kanıtladılar bunu.

"Evde zor tuttukları" yandaşları da var. Paramiliter güçleri de...

Ama bir şeyi unutuyorlar. Örgütlü halk yenilmez! Tribünler dolusu insan isyanda. Deprem bölgesi ve tüm ülke öfke kusuyor bunlara.

Öfke siyasal örgütlenmesini acil tamamlamalıdır. Siyasal partilerde olmalıdır bu iş. Sorun, siyasetle çözülecektir. Ama mutlaka halktan yana çözülecektir!