Olaya tepki gösterenler İzBB Başkanı'nı suçladılar.

Başkanlar yönetsel görevlere atadıklarından sorumludurlar. Atadıkları yöneticiler Başkanın politikalarını yasalar çerçevesinde uygularlar.

"Mademki yetki bende, bu yetkimi istediğim gibi kullanırım!" diyemezler. Onuncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Anayasa Mahkemesi Başkanı iken yazdığı görüşte böyle bir cümle vardır. "Yetkilerini evrensel hukuk kurallarına, Anayasa'ya, yasalara ve kamu çıkarları doğrultusunda kullanmak zorundadırlar..." anlamında devam eder cümlesi...

Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Müdiresi Emel Akçay Özer böyle mi yapmıştır?
Halkların Köprüsü Derneği'nin 3-8 Ekim 2023 tarihleri arasında İzmir Fransız Kültür Enstitüsü'nde düzenlediği 3. İzmir Uluslararası Mülteci Film Festivali Bajar Konseri ile kapatıldı.

AASSM'de gerçekleştirilen konser öncesi de Halkların Köprüsü Derneği Korosu da Ermenice, Türkçe, Rumca, Arapça, Farsça, Gürcüce, Makedonca ve Kürtçe halk şarkılarıyla dinleyicileri oldukça duygulandırdı.

Bajar konserinde ise dinleyiciler özsesleriyle, melodileriyle coştular! Öyle ya, İbrahim Balaban dememiş mi "Sanat yaşantının izdüşümüdür!" diye? İnsanlar Bajar'ın sanatında yaşamlarını buldular.

O sesler; kardeş sesler, komşu sesler, barışçıl sesler coşturdu salonu. Hasretti insanlar barışa, kardeşliğe, omuz omuza olmağa...

Ama gelin görün ki önceki iki yıl çektikleri halaya yasak geldi! AASSM Müdiresi Emel Akçay Özer yasak koydu!

"Ankara Devlet Konservatuarı'nda eğitim almış. H.Ü Ankara Devlet Konservatuvarı'da Keman, New York University'de Mannes College of Music, Gazi University'de Pedagoji okumuş. Şimdi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde General Director. Öncelerinde Robert College'de Creative Art & Violin Teacher, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'de Musician, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'de Genel Koordinatör, Limak Filarmoni Orkestrası'da Genel Koordinatör, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'de II.Keman Grup Şefi, CRR Symphony Orchestra'da II.Keman Grup Şefi."*

Halkın ödediği vergilerle halkın malı okullarda okumuş yine İzmirlilerin vergileriyle yapılmış AASSM'de Müdüre olarak çalışan hanımefendi, halkı ve kültürünü beğenmiyor! Aldığı eğitim onu halkına, halkının müziğine ve ruhuna o kadar yabancılaştırmış ki!..

Halaydan ve halkların müziğinden salon ne zarar görmüştür ki özel güvenliklerle müdahale etmeler...

Işıkları söndürtüp sanatçılarının enstrümanlarını bile toplamalarına engel olan kendi de sanatçı olan bir Müdire...

Atamasını yapan da bu işten sorumludur. İstemese de bunlar gerçekleştirilmiştir.

Ben İzBB Başkanı'nın kesinlikle bu uygulamayı onaylamayacağını biliyorum. Çünkü daha önceki senelerde de burada, kendisinin oluruyla bu tip konserler yapılmış ve hiç de böyle terslik yaşatılmamıştır.

Seçimler öncesi Başkanı yıpratma gibi komplocu görüşlere de kesinlikle katılmıyorum.

Durumumuz budur işte. Okumuşlarımız, eğitimlilerimiz, aydınlarımız halka yabancılaşmışlardır, halklarını anlamamaktadırlar. Hele yurtdışında da eğitim almışlarsa...

Elbette istisnalar var canım; hepsi Emel Akçay Özer değil ya...


*Yazımdaki yanlışlar AASSM Müdiresi'nin özgeçmişi Facebook sayfasından alındığı için aynen bırakılmıştır.