Doğru politik belirleme ve yaratıcı düşünceyle saptanan isimdir Emekoloji! Emek ve ekolojik mücadelelerinin bir bütün olduğunun anlatımıdır. Yaşam bu belirleme ve isimlendirmeyi doğruluyor.

Saé Sao Paulo isimli nükleer silah yüklü ve nükleer denemelerde kullanılmış bir savaş gemisidir. Fransız donanması tarafından emperyalist çıkarları için kullanılmıştır. Somali, Yemen, Libya, Dalmaçya kıyılarındaki görevleri bitince, Brezilya’ya satılmıştır. Burada da teknik ve ekonomik ömrünü tamamlayınca, Türkiye’ye Aliağa’ya sökülmek için getirilmek istenmiştir.

Ancak hesap edemedikleri bir bütünleşik direnişle karşılaştılar. POLEN EKOLOJİ, TMMOB, TTB, TBB, EGEÇEP, İYA (İzmir Yaşam Alanları), HDK, LİMTER-İŞ, işçi sendikaları, yerel STK’lar, çevre ve ekoloji örgütleri, halk, İzmir Büyük Şehir Belediyesi hep birlikte bu söküme karşı çıktılar.

İşte bu emek ve ekoloji örgütleri ile İzmir Büyük Şehir Belediyesi’nin direniş bütünleşikliğinin sonuç vermesi, EMEKOLOJİ örgütlülüğüne kaynaklık etmiştir. Elbette uluslararası dayanışma da unutulmamalıdır. Avrupa’daki ve Brezilya’daki kişi ve ekolojik örgütlerin gösterdikleri dayanışması da önemli katkı sağlamıştır.

Demek ki, aynı amaçtaki örgütler, kurumlar sinerjik dayanışmalarıyla amaçlarını gerçekleştirebiliyorlardı!

Yeni yapılanma, yeni örgütlenme daha çok ve büyük zaferler üretebilirdi. Bu nedenle de emek ve ekolojik mücadelenin aynı siyasal ve ekonomik hedefe karşı birlikte mücadelesi kaçınılmazdır.

Ülkemizin ekolojik emperyalist saldırılara karşı koyması ancak böyle mümkündür. Ülke madenlerinin, sularının, koylarının, ormanlarının korunmasıyla da sınırlı değildir mücadele.

Ekolojik sömürü aynı zamanda emeğin de sömürüsüdür. Ekolojik dengeyle birlikte işçi ve halk sağlığı da tüm yaşam gibi yıkıma uğratılmaktadır.

İş cinayetlerinde yılda yaklaşık iki bin işçi öldürülürken, uzun vadede iş cinayeti sayılan meslek hastalıklarından da yirmi bin işçi öldürülmektedir!

Bu veriler bize işçi ve halk sağlığının ekolojik sömürüyle birlikte düşünülmesi gerektiğini öğretmektedir. Ülke ekolojik olarak sömürülüp, doğal dengeler bozulurken işçi ve halk sağlığı da birlikte bozulmaktadır.

EMEKOLOJİ, İşçilerin, halkın sağlığı ve ülkenin doğasının bütünlüklü korunabileceğini söylemektedir. Ülke sömürülürken, doğası yıkıma uğratılırken elbette bu sırada çalışan emekçilerin ve ülke halkının sağlıklarının ve yaşamlarının da yok edildiğini tespit etmektedir.

Ekolojiden, halk sağlığından, işçi sağlığı ve iş güvenliğinden birbirlerinden ayrı olarak söz edilemez. Bunların hepsini birlikte düşünmek gerekir. Değerlendirmeler, siyasal, ekonomik, ekolojik, halk sağlığı, işçi sağlığı ve iş güvenliği ve insan hakları bütünlüğünde yapılmalıdır. Kültürel yıkım, yozlaşma ve toplumsal bozulma da elbette bunlara dahildir.

EMEKOLOJİ, İzmir MMO Tepekule Kongre Merkezi’ndeki oldukça başarılı toplantısıyla ciddi olarak ümit verdi, aydınlık yolu gösterdi. Tüm ekoloji örgütlerinin, Limter-İş’in, çevre örgütlerinin katılımı umut ve cesaret vericiydi.

Saé Sao Paulo direnişi bir başlangıç oldu. Yine aynı şekilde bütünleşik olarak, sinerjik örgütlenme, direnme gerçek ve kalıcı zaferi getirecektir.

EMEKOLOJİ saflarında bütünleşmenin kentin, kültürünün korunması ve geliştirilmesi için de önemli olduğu açık seçik bellidir.

EMEKOLOJİ’nin söyleyeceği, bildireceği. yapacağı daha çok sözü ve eylemi var. Destek verilmeli, bütünleşilmelidir.