Ege’nin incisi İzmir, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle geçmişten günümüze uzanan bir destanın başrolündedir.

Körfezinde doğan ışık, tarihin derinliklerinde saklı olan bu kentin her köşesinde yankılanır. Beş bin yaşında olduğu söylenen Bayraklı’dan, sekiz bin yıllık geçmişe sahip Yeşilov’aya kadar uzanan bu şehir, medeniyetlerin beşiği olmuştur. İzmir’in hikayesi, Hititlerle başlayan ve Aioller, İonlar, Seleukoslar, Pergamon, Roma gibi pek çok uygarlığın izlerini taşıyan bir serüvendir. Her bir uygarlık, İzmir’in topraklarına kendi kültürünü ve tarihini katmıştır.

Ah, kutsal Smyrna, denizin sessiz dokunuşunda,
Tanrıların gölgelerinde saklı kadim tapınaklar,
Bir zamanlar dertlere deva olan sığınaklar,
Şimdi betonlara sıkışmış sessizce soluk alan

Ah, Eski Smyrna’nın kadınları,
Agamede’nin bitkisel bilgeliğiyle yankılanan,
İlyada’nın dizelerinde yaşayan izdi.
Herophilus’un gözetiminde,
Erkek kılığıyla gizlenen Agnokide,
Şifanın dehlizlerinde
Diğerleriyle birlikte, Salpe, Olympias, Sotira, Ekephantis,
Belkide,
Smyrna’nın tıp okulundan geçtiler.
Adları unutulsa da
Zamanın karanlığında her biri yıldızdı.
Öyle çoktular ki,
Her dolunayda körfezin yakomozunda şiir oldular.

MS 2. yüzyılda Smyrna’nın yeniden imarında büyük rol oynayan Aristeides, sağlık sorunlarıyla boğuşmasına rağmen eserlerinde Asklepios kültünün yaygınlığını gözler önüne serdi. Smyrna meclisi, ona Asklepios Tapınağı’nın rahipliğini teklif etti, ancak o bu görevi reddetti. Araştırmacı Cadoux, tapınağın Değirmentepe ile deniz arasında, muhtemelen Bahri Baba Parkı civarında yer aldığını ileri sürdü.

Aristeides’in eserleri ve bulunan Asklepios figürinleri, bu tapınağın deniz yoluyla gelen hacıların ve şifa arayanların uğrak yeri olduğunu destekliyor. Belki denizle gelenler Balıkesirli Aristides gibi Smyrna Tıp Okulu’nda eğitim görmeye gelen öğrencilerdi.

Asklepios’un yüce ruhu, imbat esintileriyle fısıldanan, Smyrna’nın şifa bahçesi, Varyant’;ın uzanan yollarında mı saklı?
Arkeologların hayallerinde canlanan eski günlerin anısı, 398 sokağın taşlarında, Gecekonduların gölgesinde mi uyuyor şimdi?

Antik yazarlar dedi ona “Güzel Smyrna”,
Depremler vurdu, yine de ayakta.
İzmir’in Körfezinden doğan ışık,
Ey denizlerin şehri, güzel İzmir,
Ey dağlarında çiçekler açan sevda

Antikçağ’dan beri İzmir’de, akla ve bilime inanan kadınlar yaşadı bu topraklarda; tapınakları ziyaret eden, kentler kuran, meydanlarda ekmek zammını protesto eden cesur yüreklerdi onlar. Güzel atlara binip gittiklerinde sayıları hiç az değildi. İzmir’in bu kudretli kadınlarının yankıları ruhları derinden sarsan bir destan olarak kaldı. Onlar tarihin ve zamanın ötesinden seslenen efsanenin ölümsüz sesleriydi.