Gizem TABAN ŞEBER/İZ GAZETE- Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili ve Gezi tutuklusu Can Atalay hakkındaki ‘hak ihlali’ kararını tanımayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, AYM’nin Anayasa’yı ihlal ettiğini ve yetkisini aştığını belirterek AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Hukukçuların ve hak savunucularının ‘Hukuk skandalı’ olarak nitelendirdiği söz konusu gelişme büyük tepki topladı. Türkiye’nin dört bir yanında ‘Atalay’a özgürlük’ çağrısı yapılırken Yargıtay’ın kararı da protesto edildi. Yargıtay’ın bu tutumuyla suç işlediğini savunan İzmir Barosu da İzmir Adliyesi önünde eylem yaptı. İzmir Barosu’na kayıtlı avukatlar, İzmir Merkez Adliye ile bulundukları ilçe adliyelerin önünde eş zamanlı oturma eylemi ve basın açıklaması yaptı. Yargıtay’ın kararını alkış ve oturma eylemi ile protesto eden avukatlar adına basın açıklamasını İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Avukat Zöhre Dalkıran okudu. Basın açıklaması esnasında, ‘AKP Elini Yargıdan Çek’, ‘Susmuyoruz, Korkmuyoruz, İtaat Etmiyoruz’, ‘Savunma Susmadı Susmayacak’ sloganları atıldı.

can-atalay-icin-adalet-arayisi-barodan-yargiya-darbe-tepkisi-anayasal-suc-isleniyor1

Yargı darbesine karşı buradayız

‘Suçluların Cüreti, Haklıların Cesareti Karşısında Yenilmeye Mahkûmdur’ başlığıyla yapılan basın açıklamasını okuyan İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Zöhre Dalkıran, şunları söyledi: “Çok ağır bir hak ihlaline, bir yargı darbesine karşı, hukuku savunmak için bir aradayız. Anayasal haklarını kullanan yüz binlerce yurttaşın protestolarına, güvenlik güçleri tarafından acımasız ve orantısız bir şiddetle müdahale edildiği, halkın evlatlarının öldürüldüğü, binlerce yurttaşın yaralandığı Gezi Direnişi bahane edilerek açılan ve bugüne kadar devam eden, tüm yargılama sürecinde hukuki birçok garabetin yaşandığı davada arkadaşlarıyla birlikte tutuklanan, hapis cezasına mahkum edilen meslektaşımız, dostumuz Av. Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi tarafından verilen ihlal kararına uyulmamış; bununla da yetinilmemiş; Yargıtayca, kararın altında imzası olan Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.”

can-atalay-icin-adalet-arayisi-barodan-yargiya-darbe-tepkisi-anayasal-suc-isleniyor2

Hukuk aykırı kararlar verildi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin hukuka aykırı hareket ettiğinin altını çizen Avukat Dalkıran, “Anayasa Mahkemesi verdiği kararda hak ihlalini tespit etmiş, dosyayı görevli İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine göndermiş ve Mahkemeye ‘Can Atalay’ı yeniden yargıla, cezanın infazını durdur ve tahliye et’ demiştir. Anayasa’nın 153. maddesi uyarınca, ‘Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir’ ve ‘Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.’ Bu açık hükme rağmen, bu karara uymak ve bu karar doğrultusunda karar vermekle görevli İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesine göndermiş ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise bugün burada, bir araya gelmemizin gerekçesi olan hukuka aykırı kararları vermiştir” diye konuştu.

can-atalay-icin-adalet-araaaaayisi-barodan-yargiya-darbe-tepkisi-anayasal-suc-isleniyor

Derhal soruşturma başlatılmalı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri başta olmak üzere ilgili yargı mensupları hakkında derhal soruşturma başlatmasını ve görevden uzaklaştırılmasını beklediklerini dile getiren Avukat Dalkıran, “Anayasa ve Anayasa’nın emredici hükümleri ve bağlayıcı nitelik taşıyan normatif düzenlemeler ve kesin nitelikteki kararlar; istenildiğinde uygulanacak, istenilmediğinde göz ardı edilecek keyfi metinler değildir. Verilen bu kararlarla; hukuki güvenlik ve belirlilik ilkesi ihlal edilmiştir, yaşanan süreç, tam anlamıyla bir yargı darbesidir Anayasal suç işlenmiştir! Ancak bilinmelidir ki suçluların cüreti, haklıların cesareti karşısında yenilmeye mahkumdur. İzmir Barosu ve İzmir Barosu üyesi avukatlar olarak; yasama organını işlevsiz hale getiren, ülkeyi bir saray rejimi ile yönetmeyi amaçlayan siyasi iktidarın, yargı üzerindeki tahakkümüne geçit vermeyeceğiz. Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun, Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan ve açık yasa hükümlerine aykırı hareket ederek suç işleyen Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri başta olmak üzere ilgili yargı mensupları hakkında derhal soruşturma başlatmasını ve ivedilikle bu kişilerin görevden uzaklaştırılmasını bekliyoruz. İzmir Barosu olarak biz de Anayasal suç işleyen yargı mensupları hakkında tüm şikayetleri yapacağımızı buradan duyuruyoruz. Bağımsız ve tarafsız bir yargı için, hukukun üstünlüğü için, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti için mücadele etmekten ve direnmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Biz kazanacağız!” ifadelerini kullandı.