İzmir'in Buca ilçesinde 3+1 bir daire icra nedeniyle satışa çıkıyor. İzmir 12. Satış Memurluğu konu ile ilgili bir duyuru yayınladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmaz 3 oda, 1 salon, mutfak, balkon, banyo kiler, hol mimari planlı 106 m2 net (faydalı) alanlı olduğu dış kapısının çelik, iç kapılarının boyalı amerikan panel pencerelerinin beyaz pvc doğrama, yer kaplamalarının kısmen seramik, kısmen laminat parke, mutfağın profil kapak hazır mutfak, üzeri rosa porino tip granit tezgahlı, duvarları ve tavanlarının sıvalı boyalı, banyo-kilerde yer ve duvarların seramik kaplama, balkonda yer kaplamalarının seramik olduğu elektrik-su kanalizasyon, doğalgaz bağlantılarının bulunduğu, kuzeydoğu ve güneydoğu olmak üzere iki cepheli olduğu kalorifer ısıtmalı, temiz ve bakımlı bir daire olduğu, satışa konu dairenin üzerinde yer aldığı ana taşınmaz İnönü mahallesi 268/4 sokak ile 254/10 sokağa cepheli bir köşe başı parseldir. Toplu taşıma araçlarının güzergahı olan Kıbrıs Caddesine yaklaşık 260 m. Uğur Mumcu Caddesine yaklaşık 500 m. Özmen Caddesine yaklaşık 660 m. Direk uzaklıkta bulunan konuma sahiptir. Ali Kuşçu İlkokulu, Şehit Selim Topal Ortaokulu, Kozağaç Ortaokulu mevcutkonumu ile ulaşım ve taşıma imkanlarının orta üzeri düzeyde olduğu görülmüş olup taşınmaz civarında 2 - 4 katlı konut tipinde yapılaşmaların yoğunlukta olduğu görülmüştür. Taşınmazın tüm belediye ve altyapı hizmetlerinden yararlanma imkanı mevcuttur olarak bildirilmiştir.

Özellikleri :İzmir İl, Buca İlçe, İNÖNÜ Mahalle/Köy, 3103 Ada, 1 Parsel, Blok/Kat/Giriş B.B. No. B /1/(Bağ.Böl.No.5) Ana Taş. Nitelik Arsa, Bağ. Böl. Nitelik Mesken

Adresi : Yenigün Mahallesi 254/10 Sokak No.43D.5 Buca / İZMİR

Yüzölçümü : 1.943 m2

Arsa Payı : 43/2400

İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam dört kat ön bahçe mesafesi 5.00m, yan bahçe mesafesi 3.00m. (A-4,5/3) yapılanma koşullu konut alanı içerisinde kalmaktadır. Ayrıca "Buca 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında konut ve ticaret seçenekli Konut alanlarında ada ölçeğinde müracaat edilmesi halinde ada üzerindeki yapılaşma koşullarına göre oluşan ilgili Müdürlüğünce yürürlükteki planlı alanlar tip imar yönetmeliğine göre hesaplanan inşaat alanını (Emsal) geçmemek koşulu ile TAKS:0,40 Yençok ;15 kat olacak şekilde inşaat izni verilebilir ayrıca A-4, 5/3 (ayrık nizam, dört kat ön bahçe mesafesi 5.00m.yan bahçe mesafesi 3.00m) yapılaşma nizamı verilmiş konut ve ticaret seçenekli konut alanlarında imar adasının tümünde imar planında belirtilen yapılaşma koşullarına göre oluşturulan imar parsellerinde parsel cephesi 22.00m. Parsel büyüklüğü 600m2'den daha az olmamak ve hiçbir durumda TAKS0,40'ı geçmemek ve ilgili Müdürlüğünce yürürlükteki planlı alanlar tip imar yönetmeliğine göre hesaplanan inşaat alanı (Emsal) geçmemek şartı ile Yençok :15 kat olacak şekilde inşaat izni verilebilir, Bu alanlarda ada ölçeğinde müracaat edilmesi halinde TAKS 0,40'ı geçemez" Plan notu bulunmakta olup bu hükümleri sağladığı takdirde uygulanabilecektir.

Kıymeti : 1.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1 Damga Vergisi: Binde 5,69

Kaydındaki Şerhler:Yönetim Planı 13/04/1999 beyanı vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 10:37

Bitiş Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 10:37

2.Artırma
    
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 10:37

Bitiş Tarih ve Saati : 24/01/2024 - 10:37