Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, emekliye verilecek 5 bin TL ikramiye ile ilgili açıklama yaptı. 5 bin TL ikramiyeyi kimler alabilecek, kimler alamayacak?

Dilek Ete'nin açıklamaları şöyle:

Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi olarak isimlendirilen 25/10/2023 tarihinde yayınlanan 7464 Sayılı Kanun ile 5510 Sayılı Kanuna eklenen geçici 98.madde ile bir defaya mahsus ikramiye ödenmesine karar verildi. Ekim 2023 ödeme döneminde gelir veya aylık alanlara dosya bazında 5000 Liranın Kasım ayında Hazineden ödenmesi bekleniyor.

Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi Hangi Şartlarda Kimlere Ödenecek?

Sosyal Güvenlik Kurumundan
1)Ekim 2023 döneminde emekli,yaşlılık,vazife malullüğü,malullük  aylığı alan kendi aylığı olanlara 5000 Lira ödenecektir.

2) İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından Sürekli  İş Göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara,gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranı kadar ödeme yapılacaktır. Örneğin Sürekli İş Göremezlik derecesi %15 ise bu durumda 5000 Liranın %15 i kadar yani 750 Lira ödenecektir.

3)Ekim 2023 döneminde aylık alan  şehit yakını, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve bu kişilerin hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere hisseleri oranında Hazineden 5000 Liranın hisse oranı kadar  ödeme yapılacaktır.

4)Yakınları üzerinden ölüm aylığı alanlara hisseleri oranında örneğin başka aylığı olmayan sadece dul aylığı olana 5000 Liranın %75 i ödenecektir.

5)Yabancı ülkelerle yapılan anlaşma gereği kısmı aylık alanlara ülkemizde geçen hizmetlerinin prim ödeme gün sayılarının toplam prim ödeme gün sayısına oranı kadar ikramiye ödenecektir.

6)Sosyal Güvenlik Kurumundan birden fazla dosyadan gelir alana en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden ödeme yapılır.

7)Hak sahibi olarak gelir ve aylık alanlara çalışsalar, kendilerine ait işyerleri de olsa ikramiye ödenecektir. Örneğin dul aylığı ,yetim aylığı,şehit aylığı…vb aylıkları hak sahibi olarak alıyorsanız çalışsanız da hisseniz oranında ikramiye alacaksınız.

Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi  Kimlere Ödenmiyor?

1)506 Sayılı Kanunun geçici 20.maddesi kapsamındaki banka ve sigorta sandık şirketleri emeklilerine ikramiye ödemesi yapılmayacaktır.

2)5510 Sayılı Kanuna tabi SSK(4a) ,Bağkur(4b) Emekli Sandığı(4c) kapsamında Ekim 2023 tarihinde bir gün dahi prim ödendiyse ikramiyeden yararlanamayacaklar.

3)Yine yaşlılık aylığı almaktayken 5335 sayılı Kanunun 30.maddesinin ikinci fıkrasında sayılan genel bütçeye dahil daireler ,katma bütçeli daireler ,döner sermayeler ,belediyeler ,il özel idareler kısaca sermayesinin %50 sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda aylıkları kesilmeksizin çalışanlara bu madde uyarınca ödeme yapılmayacak.

Son olarak, sigortalının ikramiye ödenmeden ölmesi halinde hak edildiği halde ödenmeyen Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi varislerine veraset ilamındaki hisselere göre ödenir. Cumhuriyet Bayramı ikramiyesine haciz işlemi uygulanamaz.

Tüm emeklilere ödenmesi gereken ikramiyenin emekliler arasında ayrım yapılarak bir kısmına ödenmemesi ayrım yapılması eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi çalışan emeklinin almaması ayrı bir haksızlığın daha Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ortaya konulmasına neden olmuştur.