GÜLSEN CANDEMİR/İZ GAZETE-Kent Konseyi yaptığı yazılı açıklamada, özel koruma bölgesi ilan edilen alanda GES Yapılmak istendiğini duyurdu. Kent Konseyi “Küçükbahçe Mahallesinde 300 bin m2 lik bir alanda kurulması planlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile ilgili yapılan itiraz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü tarafından reddedildi. Söz konusu GES, Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) ilan edilen alanda yapılmak isteniyor. Santral, ÖÇKB ilan edilen alanda olup, İris Gölü ile Küçükbahçe ’ye su sağlayan gölet arasındadır. Bir kenarından da, konut alanları ile komşudur. Elektrik Mühendisleri odası yayınlarına göre; Kapladıkları geniş alanlar nedeniyle Güneş Enerjisi Santralleri, çevrelerinde yoğun bir ışık yansıması yaratmakta ve ısıl dengenin bozulmasına neden olmaktadırlar. Yapılan ölçümlerle bu etkiler sonucu kuşların ve böceklerin öldüğü ve kuş göç hareketlerinin olumsuz etkilendiği tespit edilmiştir” dedi.

KARAR RAPORA AYKIRI

ÖÇKB ilanı sonucu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile, yarımadadaki tüm imar faaliyetleri durdurulurken, Güneş Enerji Santraline izin verilmesinin bir çelişki olduğunu söyleyen Kent Konseyi, dikkat çeken bir bilgi de verdi: “Küçükbahçe Mahallesinde kurulması planlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) amaçlı Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı kararının kesinleşmesi ve planla ilgili olarak uygulamaların yapılabileceği kararında ironik yön, Bakanlık Kararı’nın Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü tarafından alınmasıdır. ÖÇKB raporunda dendiği gibi Karaburun Yarımadası; Binlerce yıllık bir birikimin mirası olan doğal yapısı, zengin flora-faunası, sosyokültürel dokusu ile söz konusu sahip olduğu varlıkların bütüncül bir anlayışla değerlendirilerek korunması ve ekosistemle uyumlu sürdürülebilir bir kalkınma stratejisinin hedeflenmesinin zorunlu olduğu nadir yerlerden olup; alan, Özel Çevre Koruma Bölgesi ve dolayısıyla Deniz ve Kıyı Koruma Alanı olmanın gerekliliklerine sahip”denildi.