DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Seda Kaya Ösen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yayınladığı kutlama mesajında, toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine değindi. Ösen "21. Yüzyılda hala cinsiyete dayalı ayrımcılık politikalarının her alanda yürütüldüğünü görmek utanç verici. Biz DEVA kadınları olarak kadına yönelik ayrımcı uygulamalarla mücadele ediyor, her türlü eşitsizliğin sona erdirilmesi için çaba sarf ediyoruz. Kadınların karar mekanizmalarında ve toplumun her alanında etkin olarak yer alması ve temsil edilmesi için bu mücadeleye kazanana kadar devam edeceğiz. Biz toplumsal cinsiyet eşitliğinin sözde değil özde var olduğunu deneyimlemek ve yeni nesillere bu mirası bırakmak istiyoruz” dedi.

Kadın eli değmeyen ekonomik kalkınma sürdürülebilir kılınamaz

DEVA Partili Ösen, kadın iş gücünün ve emeğinin önemine vurgu yaparak "Bugün dünyada ucuz ve kaçak iş gücü olarak görülen, küçümsenen ve sömürülen kadınların ekonomiye, kalkınmaya katkısı yadsınamaz.  DEVA Partisi olarak kadınların üretime ve iş gücüne etkin katılımını önemsiyor ve kadınları, yoksulluk sarmalından çıkaracak etkin sosyal politikalarla desteklemeyi vadediyoruz. İş dünyasında kadınların sosyal haklarını ve sosyal güvencelerini teslim ederek verimli ekonomik atılımları gerçekleştireceğiz.   Çünkü biliyoruz ki kadın eli değmeyen ekonomik kalkınma, sürdürülebilir kılınamaz" dedi.

Erkek şiddetine karşı kadınlara etkin ve hızlı koruma sağlayacağız

 Deva Partis'inin yayınladığı ‘Kadın Eylem Planı’nda kadına yönelen şiddete karşı önlem ve koruma mekanizmalarına detaylı şekilde yer verildiğini ifade eden Ösen “Kadına yönelik şiddetin yaygın yaşandığı riskli bölgelerde panik butonu, mobil güvenlik uygulamaları gibi  teknolojik destek paketlerinin etkin kullanımını yaygınlaştıracağız. Şiddet mağduru kadınlara hukuki destek sağlamak adına “Kadın Hukuk Danışma Birimleri” kuracağız.  Bu kapsamda cezaları ayrım gözetmeksizin derhal infaz edecek, bazı suçlarda paraya çevirme veya karar ertelemeleri kaldıracağız. Koruyucu tedbir kararları verilmesi sonrasında işlenen suçlarda, denetimli serbestlik, iyi hal, erteleme, paraya çevirme gibi yöntemlere başvurulmasını engelleyeceğiz. Şiddet mağdurlarının bürokrasiye takılmadan avukat atamasının yapılarak, hızla koruyucu tedbirlerin alınacağı “Tek Kapı Sistemi” ile kadını şiddetten hızlı ve etkin yöntemlerle koruyacak ve mağdur kadını, çocuğu hayata yeniden entegre edeceğiz. Cinsel şiddet kriz merkezleri kurarak gerekli tedbirleri ivedilikle alacağız. En önemlisi de kadına yönelen şiddet davalarının kısa sürede sonuçlandırılmasını sağlayacağız “diye konuştu.