İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Murat Aydın, Buca cezaevi alanı ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Aydın, Mahkeme'nin Buca cezaevi arazisinde rant planı yapmak isteyen Bakanlığın rezerv yapı alanı ilan eden kararını iptal ettiğini söyledi.

Aydın'ın açıklaması şu şekilde:

Buca cezaevi arazisi halkındır. İdare Mahkemesi, Buca cezaevi arazisinde rant planı yapmak isteyen Bakanlığın rezerv yapı alanı ilan eden kararını İPTAL ETTİ.

Buca cezaevinin kapanmasından sonra, halka ait araziyi İzmir’in 100. Kurtuluş günü olan 9 Eylül 2022 tarihinde İller Bankası’na sattılar. Bu araziyi kamusal kullanıma açmak yerine binalarla doldurmak istediler. Çevre Bakanlığı yerle ilgili imar planı yapma yetkisine sahip olmak için hukuku yok sayarak alanı rezerv yapı alanı ilan etti. Daha sonra bu karara dayanarak arazinin %85'inde toplam 70 bin m2 inşaat yapılmasını sağlayan imar planı yaptı.

İzmir halkı, İzmir halkının seçilmiş temsilcileri olan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP'li meclis üyeleri olarak yapılan tüm bu işlemlerin hukuksuz olduğunu defalarca dile getirdik. Buca cezaevi arazisini rezerv yapı alanı ilan eden bakanlık kararının iptali için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan davaya bakan İzmir 6. İdare Mahkemesi, eski cezaevi alanının rezerv yapı alanı ilan edilmesine ilişkin bakanlık kararını iptal etti.

Bakanlığın, arazide plan yapma yetkisine sahip olmak için yaptığı rezerv yapı alanı ilan kararı iptal edildiği için bu karara dayanarak imar planı yapma yetkisi dayanaksız kaldı. Mahkeme kararında, bizim daha önce defalarca dile getirdiğimiz haklı gerekçeleri teyit etti. Mahkeme gerekçesinde şu açıklama yer aldı: "Dava konusu parsellerin Rezerv Yapı Alanı kapsamına alınmasına dair 'Rezerv Yapı Alanı Gerekçe Raporu'nun, mevzuat hükümleri ile tarif edilen teknik ve nesnel tespitlerden yoksun olduğu, raporda sadece dayanak alınan mevzuat hükümlerine yer verildiği, parsellere yönelik özel herhangi bir irdeleme yapılmadığı, dava konusu parsellerin içerisinde bulunduğu konumda tekil olarak kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında rezerv yapı alanı olarak belirlenmesini gerektirecek herhangi bir analitik ya da gözlemsel veriye dayalı tespite yer verilmediği görülmekle, dava konusu parsellere yönelik 'Rezerv Yapı Alanı Gerekçe Raporunun' 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 4. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendi hükümüne uygarlık göstermediği anlaşıldığından, işbu gerekçe raporuna dayalı olarak tesis edilen uyuşmazlık konusu parsellerin rezerv yapı alanı olarak belirlenmesine yönelik dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır."

Özetle, Buca cezaevi arazisinin inşaata ve ranta açılması isteyen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın rezerv yapı alanı ilan kararı iptal edilmiş oldu. Bu karar iptal edildiği için Bakanlığın, bu karara dayalı olarak yaptığı rant ve inşaat planı da hukuki olarak dayanıksız kaldı.

Tüm zorluklara ve bilinen nedenlere rağmen hukuka olan inancımızı koruyarak, haksızlıklara karşı hak, hukuk ve adalet mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz. İzmir halkına "öteki" gözü ile bakanların, halkın kullanımı için ayrılması gereken kamusal arazilere el koymasına karşı mücadeleye devam edeceğiz. Buca cezaevi arazisi halkındır ve tümüyle yeşil alan olmalıdır.