Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Kripto varlık nedir?

"Kripto varlık", dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak elektronik olarak oluşturulup saklanabilen, dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, değer veya hak ifade edebilen gayri maddi varlıklar olarak tanımlanıyor.

Kripto cüzdan nedir?

Yeni düzenlemelere göre, "cüzdan" kripto varlıkların transfer edilebilmesini ve bu varlıkların veya bu varlıklara ilişkin özel ve açık anahtarların çevrim içi veya çevrim dışı olarak depolanmasını sağlayan yazılım, donanım, sistem veya uygulamalar olarak tanımlandı.

"Kripto varlık hizmet sağlayıcı" ise platformları, kripto varlık saklama hizmeti sağlayan kuruluşları ve bu Kanuna dayanılarak yapılacak düzenlemelerde kripto varlıkların ilk satış veya dağıtımı dahil olmak üzere kripto varlıklarla ilgili olarak hizmet sağlamak üzere belirlenmiş diğer kuruluşları kapsayacak şekilde tanımlandı.

Bu bağlamda, "kripto varlık saklama hizmeti" platform müşterilerinin kripto varlıklarının veya bu varlıklara ilişkin cüzdandan transfer hakkı sağlayan özel anahtarların saklanmasını, yönetimini veya Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) belirlenecek diğer saklama hizmetlerini ifade ediyor.

Kayıt altında izleme yapılacak

Sermaye piyasası araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sistemine dahil olmadan kripto varlık olarak ihraç edilebilmesi için Kurula yetki veriliyor. Kurul, sermaye piyasası araçlarının kayden ihraç edilerek MKK tarafından izlenmesi yerine kripto varlık olarak ihracına ve bunların oluşturulup saklandıkları hizmet sağlayıcılar tarafından sunulan elektronik ortamda kayden izlenmesine ilişkin esasları belirleyebilecek.

Bu düzenleme ile sermaye piyasası araçlarının kripto varlık olarak ihracı halinde, hakların izlenmesi, üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi ve devredilmesinde elektronik ortamdaki kayıtlar esas alınacak. Kurul, elektronik ortamdaki kayıtlarla MKK sistemi arasında entegrasyon sağlanmasını zorunlu tutabilecek. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar da Kurul tarafından belirlenecek.
 

Kaynak: Haber merkezi