Kayseri'de 2 gün önce bir çocuğun yabancı uyruklu bir kişi tarafından cinsel tacize uğradığı iddiasıyla başlayan olaylar, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. İzmir Barosu Başkanlığı, bu gelişmeler üzerine yaşanan olaylara dair yaptığı açıklamada, mülteci sorununun bir insan hakları sorunu olduğunu belirtti ve AKP hükümetinin mevcut sığınmacı politikalarını sert bir dille eleştirdi. Açıklamada, siyasal iktidarın yıllar içinde büyüttüğü ve çıkarları uğruna çözümsüz bıraktığı sığınmacı politikasının çöktüğü ifade edildi. 
İzmir Barosu, siyasal iktidarı, yabancıların başta yaşam hakkı olmak üzere tüm temel hak ve özgürlüklerini derhal güvence altına almaya, saldırıların faillerini bulmaya ve gecikmeksizin adalete teslim etmeye çağırdı.

İzmir Barosu'ndan yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Son iki gündür, Kayseri'de bir çocuğun yabancı uyruklu bir kişi tarafından cinsel tacize uğradığı iddiasıyla ile başlayan olayları büyük bir kaygı ile takip etmekteyiz. Bugün itibariyle açıkça görülmektedir ki, siyasal iktidarın yıllar içinde büyüttüğü ve çıkarları uğruna bile isteye çözümsüz bıraktığı sığınmacı politikası çökmüştür. 

Hükümet, ülkenin en önemli meselelerinden biri olan sığınmacılar konusunda çözümsüzlüğü bir çözüm olarak benimsemiş durumdadır. Milyonlarca yabancının Türkiye'deki hukuki statüsü gibi geleceği de belirsizdir. Bu belirsizlik yabancı karşıtı söylemleri beslemekte, toplumlar arası kırılmayı büyütmektedir. 

Tüm bu tablo içinde yapılması gereken, konuyu ciddiyetle ele alıp evrensel hukuka ve insan haklarına uygun bir çözüm üretmektir. Muhalefetin de bu zor yolu reddederek popülist bir dille mülteci karşıtlığını yükseltmesi, her şeyden önce gayri ciddi ve kolaycı bir yaklaşımdır. Söz konusu bu popülist dile karşı çıkmayan, onu taltif eden ve hatta makam vererek açıkça destekleyen anlayışın kendisi de ayrıca tartışılmaya açıktır. 

Bugün tam da Sivas Katliamının yıldönümünde yaşanan bu kitlesel pogrom girişimini, yarının yeni bir utancına dönüşmeden durdurmak için, siyasal iktidarı yabancıların başta yaşam hakkı olmak üzere tüm temel hak ve özgürlüklerini derhal güvence altına almaya, saldırıların faillerini bulmaya ve gecikmeksizin adalete teslim etmeye çağırıyoruz. 

Saygılarımızla.

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI"

Editör: Esra Seyirden