İzmir şehir merkezine yakın bir konumda olan; turistik, doğal ve kültürel cazibe merkezleri ile oldukça ilgi uyandıran Balçova hem ev sahipliği yaptığı termal tesisleri hem de teleferiği ile ünlüdür. Bu ilçede görülmeye değer çok sayıda doğal güzellik de bulunmaktadır.

İzmir ile aynı tarihi paylaştığı düşünülen, buna dayanılarak M.Ö. 1200 yıllarında İyonya göçü sırasında kolonilerin buraya yerleştiği söylenilen Balçova; Pers, Roma ve Bizans dönemlerinde de yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. 

Homeros’un İlyada Destanı’nda, Troy Savaşı’na katılan Agamemnon ve Menelaos’un buradaki şifalı sularda yaralı askerlerini iyileştirdiği yazılıdır.

Balçova'nın ismi nereden geliyor?

Eski dönemlerde Ayesefit olarak anılan köyün adı; köy arazisinin büyük bir kısmının balçık olması nedeniyle, Balçık Havi olarak değişmiş, daha sonrasında söylene söylene Balçık Ova birleşerek bugünkü ismi olan Balçova adını almıştır.

Editör: Duygu Kaya