Cemre bazı tarihçilere göre Arapça olup, anlamı da kor ya da ateştir. Yani kıştan çıkıp bahara girerken sıcaklık artması anlamında kullanılmıştır.

İlk bahar başlamadan 7 gün arayla üç cemre düşer. Özellikle şubat ayından sonra başlayan cemre düşmesi baharın müjdecisidir.

Cemrenin ilk bahardan önce 21 günlük 3 aşaması bulunur. Birinci cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya ve üçüncü cemre 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşer. Ve havaların böyle ısındığına inanılır.

Bu Türk ve Arap kültüründe bilimsel açıklama öncesi inanılan bir gelenektir. Eğer cemre düşmezse hava, su ve toprağın ısınmayacağı düşünülürdü.

Cemrenin Türk kültüründeki yeri ise Orta Asya'dan gelen bir inanışa göre cemre düşmesini yapan imre, imere ya da emire adında bir cindir.

İlk bahar geldiğinde imre yere iner ve ışınsal dalgalar yayarak tekrar göğe çıkar. Arkasından hızlıca buzullara doğru iner ve oraları parçalar. Ardından yerin dibine girer ve ordan toprağa ısıtır. Toprak çok ısınır ve buhar çıkartmaya başlar. İşte baharın gelişi eski Türk kültüründe bu cinin harika performansından kaynaklanıyor.

Cemre düşmesi bilimsel olarak ne anlam ifade eder. Aslında bir hiç. Cemre düşmesi havanın, suyun, yerin ısınması şeklinde bir akış gibi görünse de bilimsel olarak yanlıştır.

Güneş ışınları toprağa ve suya direkt gelir ve burdan yansıyıp havanın ısınmasına neden olmaktadır. Yani cemre düşmesi sadece kültürel bir inançtır ve bilimle açıklanamaz.

Editör: Özlem Çimen Durmaz