İZ GAZETE- İzmir'in Foça ilçesinde Pers Mezar Anıtı ve zeytinlik alanın yanı başında kurulmak istenen taş ocağına karşı tepki sürerken, İzmir'deki çeşitli platformlardan konuya ilişkin bir basın açıklaması geldi. Yapılan basın açıklamasından önce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne konuya ilişkin itiraz dilekçesi verilirken açıklamada, "Foça halkı olarak, Foça Belediyesi olarak, Foça’da zeytincilik, hayvancılık, tarım yapanlar olarak, çocuklarına talan edilmemiş doğa ve tarih bırakmak isteyenler olarak itiraz ediyoruz" denildi.

6b3c6847-91e8-480c-a0fb-48e73b26ecb7

Yer seçim ilkelerine aykırı

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

Foça’da Çevre, Şehircilik Bakanlığı tarafından, çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlatılan, taş ocağı yapılmak istenen yerin hemen yanı başında dünya mirası 2500 yıllık Pers Mezar Anıtı, zeytinlik alanlar bulunuyor. Bu alanda 98,63 hektarlık alan (başka bir deyişle 980 dönüm) içerisinde 19.97 hektarlık alanda tüf taşı çıkarılmak isteniyor. Yılda 25 bin ton tüf taşı çıkarılması hedeflenen ve bu hıza göre de kapasitesinin 610 yıl olarak hesaplandığı bir alan için Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı’ya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, 10 yıl süre ile II-B grubu İşletme Ruhsatı verildiği; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da ÇED süreci başlatıldığı ilan edildi. Proje Alanı İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Haritasına göre “Orman Alanı ve Tarım Arazisi” sınırları içerisindedir. Bu proje Orman Alanı ve Tarım Arazisi olarak kullanılan ve planlanan alanın Maden Faaliyetine konu edilmesi planlama ve yer seçim ilkelerine aykırıdır.

Değerlendirme yapılmadı

Planlama ve Yer Seçim İlkeleri Açısından değerlendirme yapılmış mıdır? Hayır!

Halk sağlığı ve canlı yaşamı açısından değerlendirme yapılmış mıdır? Hayır! Bölgenin Kapasite Sorunu Açısından değerlendirmesi yapılmış mıdır? Hayır!

Kültürel Varlıkları Etkileri Açısından Değerlendirilmesi yapılmış mıdır? Hayır!

Alanın Niteliğine, Zeytinlik Alanlarına ve Tarım Alanlarına, Su kaynaklarına, etkisi değerlendirilmiş midir? HAYIR

İşte tam bu nedenlerle Proje Tanıtım Dosyasına ve ÇED sürecine itiraz ediyoruz.

Biz doğasına, tarihine, zeytinine yaşam alanlarına sahip çıkanlar olarak bir kez daha haykırıyoruz; buraya taş ocağı açarsanız Önce toprakla birlikte orman ve bitki örtüsü ortadan kalkacak. Doğamızın dış görünüşü bozulacak, erozyon hızlanacak, tarım alanları zarar görecek. Yer altı su sistemimiz bozulacak, çökmeler olacak. Yaydığı toz ve gürültü çevrede halk sağlığını ve canlı yaşamını olumsuz etkileyecek. Gürültü ve görüntü kirliliğine neden olacak, çamur atıkları çevreyi kirletecek. En sonunda geriye tehlike yaratan falezli, dev su dolu çukurlar kalacak ve geriye telafisi mümkün olmayan doğa tahribatı torunlarımıza miras kalacak.

İtiraz ediyoruz!

Tarım Toprağı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanları, Mera alanları ve Sulak alanlar, Su havzaları, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıkları,Tarihi yapılar, Tarihi sit alanlarına verilen Ruhsatı tanımıyoruz.

38bfddcc-aceb-476d-844a-23d201f2ee70

Israr edilirse ruhsat iptal davası açacağız!

ÇED Olumlu Kararı çıkması halinde idari dava ile İPTAL DAVASI AÇACAĞIZ! ÇED hazırlama sürecinde, yürürlükte olan plan kararları dikkate alınmamıştır. Çevre Düzeni Plan notlarında yer alan, yer seçim kararları ilgili yasa ve yönetmeliklere bilimsel çalışmalara ve uzman görüşlerine uygun olmadığı için İTİRAZ EDİYORUZ!

Mevcut Yerleşim Alanları Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi yönünden eksiktir. İşletmenin oldukça yakınında yer alan yerleşim alanlarına hava ve gürültü kirliliği açısından etkisi olduğu, halk sağlığı ve canlı yaşamını tehdit ettiği için itiraz ediyoruz!

Proje alanı içerisinde Gediz Havzası Drenaj Alanı içerisinde yer almaktadır. Dere ve mevsimsel akış gösteren dereler bulunduğundan Su Kirliliği Yönetmeliği kapsamında değerlendirme yapılmaması yasa ve yönetmelik açısından açık aykırılık içerdiği için itiraz ediyoruz!

Arkeolojik ve sanat tarihi açısından değerlendirilmesi yapılmaksızın, Pers Anıtı ve Proje Etki Alanında yer alan kültür ve tabiat varlıklarına etkisi uzman meslek mensupları tarafından değerlendirilmediği için itiraz ediyoruz!

Foça halkı olarak, Foça Belediyesi olarak, Foça’da zeytincilik, hayvancılık, tarım yapanlar olarak, çocuklarına talan edilmemiş doğa ve tarih bırakmak isteyenler olarak itiraz ediyoruz!

Gözünüzü taş doyursun

Kapitalizmin daha çok kar ve rant hırsıyla canlı yaşamı ve ekosistemi tehdit etmesine; doğanın ve tarihin bu kadar cömert davrandığı bir coğrafyaya bu kadar pervasızca Saldırılmasına, talan edilmesine geçit vermeyeceğiz! Bakırçay Havzası ve Aliağa sanayisi yetmiyormuş gibi bir de taş ocaklarıyla Foça’nın yok edilmesine izin vermeyeceğiz! Artık yeter. Suyuma, toprağıma, havama, tarihime zeytinime dokunma!"

Açıklamaya destek veren platformlar şu şekilde  sıralandı:

Foça Kent Konseyi

Foça Belediyesi

Bölge Muhtarları

Foça Ziraat Odası

Foça Çevre ve Kültür Platformu ( FOÇEP )

Foça Forum

Yeni Foça Forum,

Foça’ya Sahip Çıkıyoruz Platformu

Foça Barış Kadınları

Foçaköy Güzelleştirme, Geliştirme, Dayanışma ve Koruma Derneği

Foça Eğitim Sen Temsilciliği

Foça SES Temsilciliği

İzmir Kent Konseyleri Birliği

DİSK Ege Bölge Temsilciliği

KESK İzmir Şubeler Platformu

İzmir Barosu

İzmir Tabip Odası

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İzmir Şubesi

Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi

İzmir Yaşam Alanları

Karşıyaka Kültür Sanat Derneği

İzmir Yeşil Gelecek Derneği

İnsan Hakları Gündemi Derneği

HAYAD

Foça Bağarası Alevi Ķültür Derneği

Foça Atatürkçü Düşünce Derneği

Foça Türk Kadınlar Birliği

Onay Beklenenler :

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu

EGEÇEP