İzmir Çeşme'de bulunan 11 adet dubleks daire bir borç nedeniyle icradan satışa çıkıyor. Zemin +1 olan satılık dubleksler için istenen bedeller 10 milyon.390 bin ile 12 milyon 474  bin TL aralığında bulunuyor.

Çeşme İcra Dairesinin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/374 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Çeşme İlçe, DALYAN Mahalle/Köy, 6237 ada, 1 parsel, 7.513 m2 yüzölçümlü arsada, 1/24 arsa paylı, B blok Zemin+1.kat, 1 nolu bağımsız bölüm dubleks meskendir. Dalyan Mahallesi Dalyan Çağdaş Sitesi 4086 Sokak No:9/1 Çeşme / İZMİR adreslidir. Taşınmazların her biri 1/2 hisse ile Aydın Çakmakkaya, 1/2 hisse ile Hüsnü Eken adına 11.11.2003 tarih 4323 yevmiye ile adlarına satış işleminden tescil edilmişlerdir. Taşınmazların her birinin takyidatında 3. Derece Arkeolojik Sit alanında kaldığı, Yönetim Planı 10.05.1988 beyan kayıtları, İİK 150/c maddesi gereği ipoteğin paraya çevrilmesi için takibe geçildiği, icrai, ihtiyati, kamu haczi kayıtlarının olduğu görülmüş olup taşınmazların satışına engel kayıt olmadığı tespit edilmiştir.
Dalyanın doğu tarafında ulaşımı kolay bölgede bulunmaktadır. Yazın yoğun talebin olduğu, turistik bölge özelliği vardır. En yakın deniz kıyısına 100 m, Dalyan'a 1.7 km, Çeşme Merkeze 5 km mesafede konumludur. Dalyan Marina'ya yürüme mesafesinde bulunmaktadır. Parsel içerisinde site tarzı yapılaşma mevcuttur. Konu taşınmazlar ikiz nizamda binaları, bahçe duvarı ve peyzajı tamamlanmış, 12 adet binada 24 adet bağımsız bölüm olarak inşa edilmişlerdir. Yatay kat irtifakı tesis edilmiştir. Yaklaşık 30 yıllık taşınmazlardır. Taşınmazların herbiri aynı şekilde, tip mimari projeye göre yaklaşık olarak eşdeğer şekilde inşa edilmişlerdir. Vaziyet planı ve mahallinde yapılan incelemede A dan F ye kadar olan bloklar açık deniz manzarasına sahip olup G den L ye kadar olan bloklar 2. Sırada olduğundan deniz manzarası bakımından bir miktar düşük şerefiyeye sahiptirler. Taşınmazların yazın yoğun talep gören ve son yıllarda talebin artarak devam ettiği turistik bölgede, denize çok yakın konumda olması, müstakil nitelikte olmaları, bahçe ve peyzaj kullanımının olması değer arttırıcı özellikler olarak, binaların yaklaşık 30 yıllık olması, gayrımenkul sektöründe yaşanabilecek durgunluk, ikincil konut (sezonluk kullanılan) olması nedeniyle tüm alıcılara hitap etmemesi değer düşürücü özellikler olarak değerlendirilmiştir. Mahallinde yapılan incelemede taşınmazların her birinin zemin kat+1.kat+çatı kattan oluştuğu tespit edilmiştir. Zemin kattta giriş, salon, mutfak, banyo ve teras, 1.katta kat holü, 3 oda, banyo ve balkon alanları, çatı katta oda ve banyo hacimlerinin olduğu görülmüştür. Taşınmazların her biri yaklaşık 135 m2 brüt 120 m2 net kapalı alana sahiptir.
Adresi : Dalyan Mahallesi Dalyan Çağdaş Sitesi 4086 Sokak No:9/1 Çeşme / İZMİR
Yüzölçümü : 120 m2
İmar Durumu: Dosyasında mevcut Çeşme Belediyesi'nce gönderilen imar durumu bilgisine göre taşınmazın bulunduğu parselin 1/1000 ölçekli, 01.04.2005 onama tarihli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, yol, park ve turistik tesis alanında kaldığı, 28.08.1996 gün ve 6344 sayılı karar gereği III.derece Arkeolojik Sit alanında olduğu, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesine tabi olduğu. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı uyarınca sondaj kazısının ilgili müze denetiminde yapılmasından sonra inşaat izni verileceği yapılaşma koşullarının olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 12.474.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki Gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2024 - 13:37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2024 - 13:37
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2024 - 13:37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 13:37
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Çeşme İlçe, DALYAN Mahalle/Köy, 6237 ada, 1 parsel, 7.513 m2 yüzölçümlü arsada, 1/24 arsa paylı, B blok Zemin+1.kat, 2 nolu bağımsız bölüm, dubleks meskendir. Dalyan Mahallesi Dalyan Çağdaş Sitesi 4086 Sokak No:9 Çeşme / İZMİR adreslidir.
Taşınmazların her biri 1/2 hisse ile Aydın Çakmakkaya, 1/2 hisse ile Hüsnü Eken adına 11.11.2003 tarih 4323 yevmiye ile adlarına satış işleminden tescil edilmişlerdir. Taşınmazların her birinin takyidatında 3. Derece Arkeolojik Sit alanında kaldığı, Yönetim Planı 10.05.1988 beyan kayıtları, İİK 150/c maddesi gereği ipoteğin paraya çevrilmesi için takibe geçildiği, icrai, ihtiyati, kamu haczi kayıtlarının olduğu görülmüş olup taşınmazların satışına engel kayıt olmadığı tespit edilmiştir. Dalyanın doğu tarafında ulaşımı kolay bölgede bulunmaktadır. Yazın yoğun talebin olduğu, turistik bölge özelliği vardır. En yakın deniz kıyısına 100 m, Dalyan'a 1.7 km, Çeşme Merkeze 5 km mesafede konumludur. Dalyan Marina'ya yürüme mesafesinde bulunmaktadır. Parsel içerisinde site tarzı yapılaşma mevcuttur. Konu taşınmazlar ikiz nizamda binaları, bahçe duvarı ve peyzajı tamamlanmış, 12 adet binada 24 adet bağımsız bölüm olarak inşa edilmişlerdir. Yatay kat irtifakı tesis edilmiştir. Yaklaşık 30 yıllık taşınmazlardır. Taşınmazların herbiri aynı şekilde, tip mimari projeye göre yaklaşık olarak eşdeğer şekilde inşa edilmişlerdir. Vaziyet planı ve mahallinde yapılan incelemede A dan F ye kadar olan bloklar açık deniz manzarasına sahip olup G den L ye kadar olan bloklar 2. Sırada olduğundan deniz manzarası bakımından bir miktar düşük şerefiyeye sahiptirler. Taşınmazların yazın yoğun talep gören ve son yıllarda talebin artarak devam ettiği turistik bölgede, denize çok yakın konumda olması, müstakil nitelikte olmaları, bahçe ve peyzaj kullanımının olması değer arttırıcı özellikler olarak, binaların yaklaşık 30 yıllık olması, gayrımenkul sektöründe yaşanabilecek durgunluk, ikincil konut (sezonluk kullanılan) olması nedeniyle tüm alıcılara hitap etmemesi değer düşürücü özellikler olarak değerlendirilmiştir. Mahallinde yapılan incelemede taşınmazların her birinin zemin kat+1.kat+çatı kattan oluştuğu tespit edilmiştir. Zemin kattta giriş, salon, mutfak, banyo ve teras, 1.katta kat holü, 3 oda, banyo ve balkon alanları, çatı katta oda ve banyo hacimlerinin olduğu görülmüştür. Taşınmazların her biri yaklaşık 135 m2 brüt 120 m2 net kapalı alana sahiptir.
Adresi : Dalyan Mahallesi Dalyan Çağdaş Sitesi 4086 Sokak No:9 Çeşme / İZMİR
Yüzölçümü : 120 m2
İmar Durumu: Dosyasında mevcut Çeşme Belediyesi'nce gönderilen imar durumu bilgisine göre taşınmazın bulunduğu parselin 1/1000 ölçekli, 01.04.2005 onama tarihli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, yol, park ve turistik tesis alanında kaldığı, 28.08.1996 gün ve 6344 sayılı karar gereği III. derece Arkeolojik Sit alanında olduğu, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesine tabi olduğu. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı uyarınca sondaj kazısının ilgili müze denetiminde yapılmasından sonra inşaat izni verileceği yapılaşma koşullarının olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 12.474.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki Gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2024 - 14:37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2024 - 14:37
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2024 - 14:37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 14:37
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Çeşme İlçe, DALYAN Mahalle/Köy, 6237 ada, 1 parsel, 7.513 m2 yüzölçümlü arsada, 1/24 arsa paylı, C blok Zemin+1.kat, 1 nolu bağımsız bölüm, dubleks meskendir. Dalyan Mahallesi Dalyan Çağdaş Sitesi 4086 Sokak No:7/1 Çeşme / İZMİR adreslidir. Taşınmazların her biri 1/2 hisse ile Aydın Çakmakkaya, 1/2 hisse ile Hüsnü Eken adına 11.11.2003 tarih 4323 yevmiye ile adlarına satış işleminden tescil edilmişlerdir. Taşınmazların her birinin takyidatında 3. Derece Arkeolojik Sit alanında kaldığı, Yönetim Planı 10.05.1988 beyan kayıtları, İİK 150/c maddesi gereği ipoteğin paraya çevrilmesi için takibe geçildiği, icrai, ihtiyati, kamu haczi kayıtlarının olduğu görülmüş olup taşınmazların satışına engel kayıt olmadığı tespit edilmiştir. Dalyanın doğu tarafında ulaşımı kolay bölgede bulunmaktadır. Yazın yoğun talebin olduğu, turistik bölge özelliği vardır. En yakın deniz kıyısına 100 m, Dalyan'a 1.7 km, Çeşme Merkeze 5 km mesafede konumludur. Dalyan Marina'ya yürüme mesafesinde bulunmaktadır. Parsel içerisinde site tarzı yapılaşma mevcuttur. Konu taşınmazlar ikiz nizamda binaları, bahçe duvarı ve peyzajı tamamlanmış, 12 adet binada 24 adet bağımsız bölüm olarak inşa edilmişlerdir. Yatay kat irtifakı tesis edilmiştir. Yaklaşık 30 yıllık taşınmazlardır. Taşınmazların herbiri aynı şekilde, tip mimari projeye göre yaklaşık olarak eşdeğer şekilde inşa edilmişlerdir. Vaziyet planı ve mahallinde yapılan incelemede A dan F ye kadar olan bloklar açık deniz manzarasına sahip olup G den L ye kadar olan bloklar 2. Sırada olduğundan deniz manzarası bakımından bir miktar düşük şerefiyeye sahiptirler. Taşınmazların yazın yoğun talep gören ve son yıllarda talebin artarak devam ettiği turistik bölgede, denize çok yakın konumda olması, müstakil nitelikte olmaları, bahçe ve peyzaj kullanımının olması değer arttırıcı özellikler olarak, binaların yaklaşık 30 yıllık olması, gayrımenkul sektöründe yaşanabilecek durgunluk, ikincil konut (sezonluk kullanılan) olması nedeniyle tüm alıcılara hitap etmemesi değer düşürücü özellikler olarak değerlendirilmiştir.Mahallinde yapılan incelemede taşınmazlarınher birinin zemin kat+1.kat+çatı kattan oluştuğu tespit edilmiştir. Zemin kattta giriş, salon, mutfak, banyo ve teras, 1.katta kat holü, 3 oda, banyo ve balkon alanları, çatı katta oda ve banyo hacimlerinin olduğu görülmüştür. Taşınmazların her biri yaklaşık 135 m2 brüt 120 m2 net kapalı alana sahiptir.
Adresi : Dalyan Mahallesi Dalyan Çağdaş Sitesi 4086 Sokak No:7/1 Çeşme / İZMİR
Yüzölçümü : 120 m2
İmar Durumu:Dosyasında mevcut Çeşme Belediyesi'nce gönderilen imar durumu bilgisine göre taşınmazın bulunduğu parselin 1/1000 ölçekli, 01.04.2005 onama tarihli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, yol, park ve turistik tesis alanında kaldığı, 28.08.1996 gün ve 6344 sayılı karar gereği III. derece Arkeolojik Sit alanında olduğu, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesine tabi olduğu. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı uyarınca sondaj kazısının ilgili müze denetiminde yapılmasından sonra inşaat izni verileceği yapılaşma koşullarının olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 12.474.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki Gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2024 - 15:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2024 - 15:00
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2024 - 15:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 15:00
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Çeşme İlçe, DALYAN Mahalle/Köy, 6237 ada, 1 parsel, 7.513 m2 yüzölçümlü arsada, 1/24 arsa paylı, D blok Zemin+1.kat, 2 nolu bağımsız bölüm, dubleks meskendir. Dalyan Mahallesi Dalyan Çağdaş Sitesi 4086 Sokak No:5 Çeşme / İZMİR adreslidir. Taşınmazların her biri 1/2 hisse ile Aydın Çakmakkaya, 1/2 hisse ile Hüsnü Eken adına 11.11.2003 tarih 4323 yevmiye ile adlarına satış işleminden tescil edilmişlerdir. Taşınmazların her birinin takyidatında 3. Derece Arkeolojik Sit alanında kaldığı, Yönetim Planı 10.05.1988 beyan kayıtları, İİK 150/c maddesi gereği ipoteğin paraya çevrilmesi için takibe geçildiği, icrai, ihtiyati, kamu haczi kayıtlarının olduğu görülmüş olup taşınmazların satışına engel kayıt olmadığı tespit edilmiştir.
Dalyanın doğu tarafında ulaşımı kolay bölgede bulunmaktadır. Yazın yoğun talebin olduğu, turistik bölge özelliği vardır. En yakın deniz kıyısına 100 m, Dalyan'a 1.7 km, Çeşme Merkeze 5 km mesafede konumludur. Dalyan Marina'ya yürüme mesafesinde bulunmaktadır. Parsel içerisinde site tarzı yapılaşma mevcuttur. Konu taşınmazlar ikiz nizamda binaları, bahçe duvarı ve peyzajı tamamlanmış, 12 adet binada 24 adet bağımsız bölüm olarak inşa edilmişlerdir. Yatay kat irtifakı tesis edilmiştir. Yaklaşık 30 yıllık taşınmazlardır. Taşınmazların herbiri aynı şekilde, tip mimari projeye göre yaklaşık olarak eşdeğer şekilde inşa edilmişlerdir. Vaziyet planı ve mahallinde yapılan incelemede A dan F ye kadar olan bloklar açık deniz manzarasına sahip olup G den L ye kadar olan bloklar 2. Sırada olduğundan deniz manzarası bakımından bir miktar düşük şerefiyeye sahiptirler. Taşınmazların yazın yoğun talep gören ve son yıllarda talebin artarak devam ettiği turistik bölgede, denize çok yakın konumda olması, müstakil nitelikte olmaları, bahçe ve peyzaj kullanımının olması değer arttırıcı özellikler olarak, binaların yaklaşık 30 yıllık olması, gayrımenkul sektöründe yaşanabilecek durgunluk, ikincil konut (sezonluk kullanılan) olması nedeniyle tüm alıcılara hitap etmemesi değer düşürücü özellikler olarak değerlendirilmiştir. Mahallinde yapılan incelemede taşınmazların her birinin zemin kat+1.kat+çatı kattan oluştuğu tespit edilmiştir. Zemin kattta giriş, salon, mutfak, banyo ve teras, 1.katta kat holü, 3 oda, banyo ve balkon alanları, çatı katta oda ve banyo hacimlerinin olduğu görülmüştür. Taşınmazların her biri yaklaşık 135 m2 brüt 120 m2 net kapalı alana sahiptir.
Adresi : Dalyan Mahallesi Dalyan Çağdaş Sitesi 4086 Sokak No:5 Çeşme / İZMİR
Yüzölçümü : 120 m2
İmar Durumu: Dosyasında mevcut Çeşme Belediyesi'nce gönderilen imar durumu bilgisine göre taşınmazın bulunduğu parselin 1/1000 ölçekli, 01.04.2005 onama tarihli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, yol, park ve turistik tesis alanında kaldığı, 28.08.1996 gün ve 6344 sayılı karar gereği III.derece Arkeolojik Sit alanında olduğu, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesine tabi olduğu. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı uyarınca sondaj kazısının ilgili müze denetiminde yapılmasından sonra inşaat izni verileceği yapılaşma koşullarının olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 12.474.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki Gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 10:12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 10:12
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 10:12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 10:12
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Çeşme İlçe, DALYAN Mahalle/Köy, 6237 ada, 1 parsel, 7.513 m2 yüzölçümlü arsada, 1/24 arsa paylı, H blok Zemin+1.kat, 1 nolu bağımsız bölüm, dubleks meskendir. Dalyan Mahallesi Dalyan Çağdaş Sitesi 4057/1 Sokak No:37 Çeşme / İZMİR adreslidir. Taşınmazların her biri 1/2 hisse ile Aydın Çakmakkaya, 1/2 hisse ile Hüsnü Eken adına 11.11.2003 tarih 4323 yevmiye ile adlarına satış işleminden tescil edilmişlerdir. Taşınmazların her birinin takyidatında 3. Derece Arkeolojik Sit alanında kaldığı, Yönetim Planı 10.05.1988 beyan kayıtları, İİK 150/c maddesi gereği ipoteğin paraya çevrilmesi için takibe geçildiği, icrai, ihtiyati, kamu haczi kayıtlarının olduğu görülmüş olup taşınmazların satışına engel kayıt olmadığı tespit edilmiştir.
Dalyanın doğu tarafında ulaşımı kolay bölgede bulunmaktadır. Yazın yoğun talebin olduğu, turistik bölge özelliği vardır. En yakın deniz kıyısına 100 m, Dalyan'a 1.7 km, Çeşme Merkeze 5 km mesafede konumludur. Dalyan Marina'ya yürüme mesafesinde bulunmaktadır. Parsel içerisinde site tarzı yapılaşma mevcuttur. Konu taşınmazlar ikiz nizamda binaları, bahçe duvarı ve peyzajı tamamlanmış, 12 adet binada 24 adet bağımsız bölüm olarak inşa edilmişlerdir. Yatay kat irtifakı tesis edilmiştir. Yaklaşık 30 yıllık taşınmazlardır. Taşınmazların herbiri aynı şekilde, tip mimari projeye göre yaklaşık olarak eşdeğer şekilde inşa edilmişlerdir. Vaziyet planı ve mahallinde yapılan incelemede A dan F ye kadar olan bloklar açık deniz manzarasına sahip olup G den L ye kadar olan bloklar 2. Sırada olduğundan deniz manzarası bakımından bir miktar düşük şerefiyeye sahiptirler. Taşınmazların yazın yoğun talep gören ve son yıllarda talebin artarak devam ettiği turistik bölgede, denize çok yakın konumda olması, müstakil nitelikte olmaları, bahçe ve peyzaj kullanımının olması değer arttırıcı özellikler olarak, binaların yaklaşık 30 yıllık olması, gayrımenkul sektöründe yaşanabilecek durgunluk, ikincil konut (sezonluk kullanılan) olması nedeniyle tüm alıcılara hitap etmemesi değer düşürücü özellikler olarak değerlendirilmiştir.Mahallinde yapılan incelemede taşınmazlarınher birinin zemin kat+1.kat+çatı kattan oluştuğu tespit edilmiştir. Zemin kattta giriş, salon, mutfak, banyo ve teras, 1.katta kat holü, 3 oda, banyo ve balkon alanları, çatı katta oda ve banyo hacimlerinin olduğu görülmüştür. Taşınmazların her biri yaklaşık 135 m2 brüt 120 m2 net kapalı alana sahiptir.
Adresi : Dalyan Mahallesi Dalyan Çağdaş Sitesi 4057/1 Sokak No:37 Çeşme / İZMİR
Yüzölçümü : 120 m2
İmar Durumu:Dosyasında mevcut Çeşme Belediyesi'nce gönderilen imar durumu bilgisine göre taşınmazın bulunduğu parselin 1/1000 ölçekli, 01.04.2005 onama tarihli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, yol, park ve turistik tesis alanında kaldığı, 28.08.1996 gün ve 6344 sayılı karar gereği III.derece Arkeolojik Sit alanında olduğu, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesine tabi olduğu. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı uyarınca sondaj kazısının ilgili müze denetiminde yapılmasından sonra inşaat izni verileceğiyapılaşma koşullarının olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 10.390.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki Gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 11:12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 11:12
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 11:12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 11:12
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Çeşme İlçe, DALYAN Mahalle/Köy, 6237 ada, 1 parsel, 7.513 m2 yüzölçümlü arsada, 1/24 arsa paylı, I blok Zemin+1.kat, 1 nolu bağımsız bölüm, dubleks meskendir. Dalyan Mahallesi Dalyan Çağdaş Sitesi 4057/1 Sokak No:35 Çeşme / İZMİR adreslidir. Taşınmazların her biri 1/2 hisse ile Aydın Çakmakkaya, 1/2 hisse ile Hüsnü Eken adına 11.11.2003 tarih 4323 yevmiye ile adlarına satış işleminden tescil edilmişlerdir. Taşınmazların her birinin takyidatında 3. Derece Arkeolojik Sit alanında kaldığı, Yönetim Planı 10.05.1988 beyan kayıtları, İİK 150/c maddesi gereği ipoteğin paraya çevrilmesi için takibe geçildiği, icrai, ihtiyati, kamu haczi kayıtlarının olduğu görülmüş olup taşınmazların satışına engel kayıt olmadığı tespit edilmiştir.
Dalyanın doğu tarafında ulaşımı kolay bölgede bulunmaktadır. Yazın yoğun talebin olduğu, turistik bölge özelliği vardır. En yakın deniz kıyısına 100 m, Dalyan'a 1.7 km, Çeşme Merkeze 5 km mesafede konumludur. Dalyan Marina'ya yürüme mesafesinde bulunmaktadır. Parsel içerisinde site tarzı yapılaşma mevcuttur. Konu taşınmazlar ikiz nizamda binaları, bahçe duvarı ve peyzajı tamamlanmış, 12 adet binada 24 adet bağımsız bölüm olarak inşa edilmişlerdir. Yatay kat irtifakı tesis edilmiştir. Yaklaşık 30 yıllık taşınmazlardır. Taşınmazların herbiri aynı şekilde, tip mimari projeye göre yaklaşık olarak eşdeğer şekilde inşa edilmişlerdir. Vaziyet planı ve mahallinde yapılan incelemede A dan F ye kadar olan bloklar açık deniz manzarasına sahip olup G den L ye kadar olan bloklar 2. Sırada olduğundan deniz manzarası bakımından bir miktar düşük şerefiyeye sahiptirler. Taşınmazların yazın yoğun talep gören ve son yıllarda talebin artarak devam ettiği turistik bölgede, denize çok yakın konumda olması, müstakil nitelikte olmaları, bahçe ve peyzaj kullanımının olması değer arttırıcı özellikler olarak, binaların yaklaşık 30 yıllık olması, gayrımenkul sektöründe yaşanabilecek durgunluk, ikincil konut (sezonluk kullanılan) olması nedeniyle tüm alıcılara hitap etmemesi değer düşürücü özellikler olarak değerlendirilmiştir.Mahallinde yapılan incelemede taşınmazlarınher birinin zemin kat+1.kat+çatı kattan oluştuğu tespit edilmiştir. Zemin kattta giriş, salon, mutfak, banyo ve teras, 1.katta kat holü, 3 oda, banyo ve balkon alanları, çatı katta oda ve banyo hacimlerinin olduğu görülmüştür. Taşınmazların her biri yaklaşık 135 m2 brüt 120 m2 net kapalı alana sahiptir.
Adresi : Dalyan Mahallesi Dalyan Çağdaş Sitesi 4057/1 Sokak No:35 Çeşme / İZMİR
Yüzölçümü : 120 m2
İmar Durumu: Dosyasında mevcut Çeşme Belediyesi'nce gönderilen imar durumu bilgisine göre taşınmazın bulunduğu parselin 1/1000 ölçekli, 01.04.2005 onama tarihli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, yol, park ve turistik tesis alanında kaldığı, 28.08.1996 gün ve 6344 sayılı karar gereği III.derece Arkeolojik Sit alanında olduğu, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesine tabi olduğu. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı uyarınca sondaj kazısının ilgili müze denetiminde yapılmasından sonra inşaat izni verileceğiyapılaşma koşullarının olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 10.390.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki Gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 12:12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 12:12
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 12:12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 12:12
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Çeşme İlçe, DALYAN Mahalle/Köy, 6237 ada, 1 parsel, 7.513 m2 yüzölçümlü arsada, 1/24 arsa paylı, I blok Zemin+1.kat, 2 nolu bağımsız bölüm, dubleks meskendir. Dalyan Mahallesi Dalyan Çağdaş Sitesi 4057/1 Sokak No:35/1 Çeşme / İZMİR adreslidir. Taşınmazların her biri 1/2 hisse ile Aydın Çakmakkaya, 1/2 hisse ile Hüsnü Eken adına 11.11.2003 tarih 4323 yevmiye ile adlarına satış işleminden tescil edilmişlerdir. Taşınmazların her birinin takyidatında 3. Derece Arkeolojik Sit alanında kaldığı, Yönetim Planı 10.05.1988 beyan kayıtları, İİK 150/c maddesi gereği ipoteğin paraya çevrilmesi için takibe geçildiği, icrai, ihtiyati, kamu haczi kayıtlarının olduğu görülmüş olup taşınmazların satışına engel kayıt olmadığı tespit edilmiştir.
Dalyanın doğu tarafında ulaşımı kolay bölgede bulunmaktadır. Yazın yoğun talebin olduğu, turistik bölge özelliği vardır. En yakın deniz kıyısına 100 m, Dalyan'a 1.7 km, Çeşme Merkeze 5 km mesafede konumludur. Dalyan Marina'ya yürüme mesafesinde bulunmaktadır. Parsel içerisinde site tarzı yapılaşma mevcuttur. Konu taşınmazlar ikiz nizamda binaları, bahçe duvarı ve peyzajı tamamlanmış, 12 adet binada 24 adet bağımsız bölüm olarak inşa edilmişlerdir. Yatay kat irtifakı tesis edilmiştir. Yaklaşık 30 yıllık taşınmazlardır. Taşınmazların herbiri aynı şekilde, tip mimari projeye göre yaklaşık olarak eşdeğer şekilde inşa edilmişlerdir. Vaziyet planı ve mahallinde yapılan incelemede A dan F ye kadar olan bloklar açık deniz manzarasına sahip olup G den L ye kadar olan bloklar 2. Sırada olduğundan deniz manzarası bakımından bir miktar düşük şerefiyeye sahiptirler. Taşınmazların yazın yoğun talep gören ve son yıllarda talebin artarak devam ettiği turistik bölgede, denize çok yakın konumda olması, müstakil nitelikte olmaları, bahçe ve peyzaj kullanımının olması değer arttırıcı özellikler olarak, binaların yaklaşık 30 yıllık olması, gayrımenkul sektöründe yaşanabilecek durgunluk, ikincil konut (sezonluk kullanılan) olması nedeniyle tüm alıcılara hitap etmemesi değer düşürücü özellikler olarak değerlendirilmiştir.Mahallinde yapılan incelemede taşınmazlarınher birinin zemin kat+1.kat+çatı kattan oluştuğu tespit edilmiştir. Zemin kattta giriş, salon, mutfak, banyo ve teras, 1.katta kat holü, 3 oda, banyo ve balkon alanları, çatı katta oda ve banyo hacimlerinin olduğu görülmüştür. Taşınmazların her biri yaklaşık 135 m2 brüt 120 m2 net kapalı alana sahiptir.
Adresi : Dalyan Mahallesi Dalyan Çağdaş Sitesi 4057/1 Sokak No:35/1 Çeşme / İZMİR
Yüzölçümü : 120 m2
İmar Durumu: Dosyasında mevcut Çeşme Belediyesi'nce gönderilen imar durumu bilgisine göre taşınmazın bulunduğu parselin 1/1000 ölçekli, 01.04.2005 onama tarihli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, yol, park ve turistik tesis alanında kaldığı, 28.08.1996 gün ve 6344 sayılı karar gereği III.derece Arkeolojik Sit alanında olduğu, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesine tabi olduğu. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı uyarınca sondaj kazısının ilgili müze denetiminde yapılmasından sonra inşaat izni verileceğiyapılaşma koşullarının olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 10.390.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki Gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 13:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 13:31
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 13:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 13:31
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Çeşme İlçe, DALYAN Mahalle/Köy, 6237 ada, 1 parsel, 7.513 m2 yüzölçümlü arsada, 1/24 arsa paylı, J blok Zemin+1.kat, 1 nolu bağımsız bölüm, dubleks meskendir. Dalyan Mahallesi Dalyan Çağdaş Sitesi 4057/1 Sokak No:33 Çeşme / İZMİR adreslidir. Taşınmazların her biri 1/2 hisse ile Aydın Çakmakkaya, 1/2 hisse ile Hüsnü Eken adına 11.11.2003 tarih 4323 yevmiye ile adlarına satış işleminden tescil edilmişlerdir. Taşınmazların her birinin takyidatında 3. Derece Arkeolojik Sit alanında kaldığı, Yönetim Planı 10.05.1988 beyan kayıtları, İİK 150/c maddesi gereği ipoteğin paraya çevrilmesi için takibe geçildiği, icrai, ihtiyati, kamu haczi kayıtlarının olduğu görülmüş olup taşınmazların satışına engel kayıt olmadığı tespit edilmiştir.
Dalyanın doğu tarafında ulaşımı kolay bölgede bulunmaktadır. Yazın yoğun talebin olduğu, turistik bölge özelliği vardır. En yakın deniz kıyısına 100 m, Dalyan'a 1.7 km, Çeşme Merkeze 5 km mesafede konumludur. Dalyan Marina'ya yürüme mesafesinde bulunmaktadır. Parsel içerisinde site tarzı yapılaşma mevcuttur. Konu taşınmazlar ikiz nizamda binaları, bahçe duvarı ve peyzajı tamamlanmış, 12 adet binada 24 adet bağımsız bölüm olarak inşa edilmişlerdir. Yatay kat irtifakı tesis edilmiştir. Yaklaşık 30 yıllık taşınmazlardır. Taşınmazların herbiri aynı şekilde, tip mimari projeye göre yaklaşık olarak eşdeğer şekilde inşa edilmişlerdir. Vaziyet planı ve mahallinde yapılan incelemede A dan F ye kadar olan bloklar açık deniz manzarasına sahip olup G den L ye kadar olan bloklar 2. Sırada olduğundan deniz manzarası bakımından bir miktar düşük şerefiyeye sahiptirler. Taşınmazların yazın yoğun talep gören ve son yıllarda talebin artarak devam ettiği turistik bölgede, denize çok yakın konumda olması, müstakil nitelikte olmaları, bahçe ve peyzaj kullanımının olması değer arttırıcı özellikler olarak, binaların yaklaşık 30 yıllık olması, gayrımenkul sektöründe yaşanabilecek durgunluk, ikincil konut (sezonluk kullanılan) olması nedeniyle tüm alıcılara hitap etmemesi değer düşürücü özellikler olarak değerlendirilmiştir.Mahallinde yapılan incelemede taşınmazlarınher birinin zemin kat+1.kat+çatı kattan oluştuğu tespit edilmiştir. Zemin kattta giriş, salon, mutfak, banyo ve teras, 1.katta kat holü, 3 oda, banyo ve balkon alanları, çatı katta oda ve banyo hacimlerinin olduğu görülmüştür. Taşınmazların her biri yaklaşık 135 m2 brüt 120 m2 net kapalı alana sahiptir.
Adresi : Dalyan Mahallesi Dalyan Çağdaş Sitesi 4057/1 Sokak No:33 Çeşme / İZMİR
Yüzölçümü : 120 m2
İmar Durumu: Dosyasında mevcut Çeşme Belediyesi'nce gönderilen imar durumu bilgisine göre taşınmazın bulunduğu parselin 1/1000 ölçekli, 01.04.2005 onama tarihli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, yol, park ve turistik tesis alanında kaldığı, 28.08.1996 gün ve 6344 sayılı karar gereği III.derece Arkeolojik Sit alanında olduğu, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesine tabi olduğu. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı uyarınca sondaj kazısının ilgili müze denetiminde yapılmasından sonra inşaat izni verileceğiyapılaşma koşullarının olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 10.390.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki Gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 14:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 14:00
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 14:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 14:00
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Çeşme İlçe, DALYAN Mahalle/Köy, 6237 ada, 1 parsel, 7.513 m2 yüzölçümlü arsada, 1/24 arsa paylı, J blok Zemin+1.kat, 2 nolu bağımsız bölüm, dubleks meskendir. Dalyan Mahallesi Dalyan Çağdaş Sitesi 4057/1 Sokak No:33/1 Çeşme / İZMİR adreslidir. Taşınmazların her biri 1/2 hisse ile Aydın Çakmakkaya, 1/2 hisse ile Hüsnü Eken adına 11.11.2003 tarih 4323 yevmiye ile adlarına satış işleminden tescil edilmişlerdir. Taşınmazların her birinin takyidatında 3. Derece Arkeolojik Sit alanında kaldığı, Yönetim Planı 10.05.1988 beyan kayıtları, İİK 150/c maddesi gereği ipoteğin paraya çevrilmesi için takibe geçildiği, icrai, ihtiyati, kamu haczi kayıtlarının olduğu görülmüş olup taşınmazların satışına engel kayıt olmadığı tespit edilmiştir.
Dalyanın doğu tarafında ulaşımı kolay bölgede bulunmaktadır. Yazın yoğun talebin olduğu, turistik bölge özelliği vardır. En yakın deniz kıyısına 100 m, Dalyan'a 1.7 km, Çeşme Merkeze 5 km mesafede konumludur. Dalyan Marina'ya yürüme mesafesinde bulunmaktadır. Parsel içerisinde site tarzı yapılaşma mevcuttur. Konu taşınmazlar ikiz nizamda binaları, bahçe duvarı ve peyzajı tamamlanmış, 12 adet binada 24 adet bağımsız bölüm olarak inşa edilmişlerdir. Yatay kat irtifakı tesis edilmiştir. Yaklaşık 30 yıllık taşınmazlardır. Taşınmazların herbiri aynı şekilde, tip mimari projeye göre yaklaşık olarak eşdeğer şekilde inşa edilmişlerdir. Vaziyet planı ve mahallinde yapılan incelemede A dan F ye kadar olan bloklar açık deniz manzarasına sahip olup G den L ye kadar olan bloklar 2. Sırada olduğundan deniz manzarası bakımından bir miktar düşük şerefiyeye sahiptirler. Taşınmazların yazın yoğun talep gören ve son yıllarda talebin artarak devam ettiği turistik bölgede, denize çok yakın konumda olması, müstakil nitelikte olmaları, bahçe ve peyzaj kullanımının olması değer arttırıcı özellikler olarak, binaların yaklaşık 30 yıllık olması, gayrımenkul sektöründe yaşanabilecek durgunluk, ikincil konut (sezonluk kullanılan) olması nedeniyle tüm alıcılara hitap etmemesi değer düşürücü özellikler olarak değerlendirilmiştir.Mahallinde yapılan incelemede taşınmazlarınher birinin zemin kat+1.kat+çatı kattan oluştuğu tespit edilmiştir. Zemin kattta giriş, salon, mutfak, banyo ve teras, 1.katta kat holü, 3 oda, banyo ve balkon alanları, çatı katta oda ve banyo hacimlerinin olduğu görülmüştür. Taşınmazların her biri yaklaşık 135 m2 brüt 120 m2 net kapalı alana sahiptir.
Adresi : Dalyan Mahallesi Dalyan Çağdaş Sitesi 4057/1 Sokak No:33/1 Çeşme / İZMİR
Yüzölçümü : 120 m2
İmar Durumu:Dosyasında mevcut Çeşme Belediyesi'nce gönderilen imar durumu bilgisine göre taşınmazın bulunduğu parselin 1/1000 ölçekli, 01.04.2005 onama tarihli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, yol, park ve turistik tesis alanında kaldığı, 28.08.1996 gün ve 6344 sayılı karar gereği III.derece Arkeolojik Sit alanında olduğu, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesine tabi olduğu. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı uyarınca sondaj kazısının ilgili müze denetiminde yapılmasından sonra inşaat izni verileceğiyapılaşma koşullarının olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 10.390.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki Gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 14:29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 14:29
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 14:29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 14:29
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Çeşme İlçe, DALYAN Mahalle/Köy, 6237 ada, 1 parsel, 7.513 m2 yüzölçümlü arsada, 1/24 arsa paylı, K blok Zemin+1.kat, 1 nolu bağımsız bölüm, dubleks meskendir. Dalyan Mahallesi Dalyan Çağdaş Sitesi 4057/1 Sokak No:31 Çeşme / İZMİR adreslidir. Taşınmazların her biri 1/2 hisse ile Aydın Çakmakkaya, 1/2 hisse ile Hüsnü Eken adına 11.11.2003 tarih 4323 yevmiye ile adlarına satış işleminden tescil edilmişlerdir. Taşınmazların her birinin takyidatında 3. Derece Arkeolojik Sit alanında kaldığı, Yönetim Planı 10.05.1988 beyan kayıtları, İİK 150/c maddesi gereği ipoteğin paraya çevrilmesi için takibe geçildiği, icrai, ihtiyati, kamu haczi kayıtlarının olduğu görülmüş olup taşınmazların satışına engel kayıt olmadığı tespit edilmiştir.
Dalyanın doğu tarafında ulaşımı kolay bölgede bulunmaktadır. Yazın yoğun talebin olduğu, turistik bölge özelliği vardır. En yakın deniz kıyısına 100 m, Dalyan'a 1.7 km, Çeşme Merkeze 5 km mesafede konumludur. Dalyan Marina'ya yürüme mesafesinde bulunmaktadır. Parsel içerisinde site tarzı yapılaşma mevcuttur. Konu taşınmazlar ikiz nizamda binaları, bahçe duvarı ve peyzajı tamamlanmış, 12 adet binada 24 adet bağımsız bölüm olarak inşa edilmişlerdir. Yatay kat irtifakı tesis edilmiştir. Yaklaşık 30 yıllık taşınmazlardır. Taşınmazların herbiri aynı şekilde, tip mimari projeye göre yaklaşık olarak eşdeğer şekilde inşa edilmişlerdir. Vaziyet planı ve mahallinde yapılan incelemede A dan F ye kadar olan bloklar açık deniz manzarasına sahip olup G den L ye kadar olan bloklar 2. Sırada olduğundan deniz manzarası bakımından bir miktar düşük şerefiyeye sahiptirler. Taşınmazların yazın yoğun talep gören ve son yıllarda talebin artarak devam ettiği turistik bölgede, denize çok yakın konumda olması, müstakil nitelikte olmaları, bahçe ve peyzaj kullanımının olması değer arttırıcı özellikler olarak, binaların yaklaşık 30 yıllık olması, gayrımenkul sektöründe yaşanabilecek durgunluk, ikincil konut (sezonluk kullanılan) olması nedeniyle tüm alıcılara hitap etmemesi değer düşürücü özellikler olarak değerlendirilmiştir.Mahallinde yapılan incelemede taşınmazlarınher birinin zemin kat+1.kat+çatı kattan oluştuğu tespit edilmiştir. Zemin kattta giriş, salon, mutfak, banyo ve teras, 1.katta kat holü, 3 oda, banyo ve balkon alanları, çatı katta oda ve banyo hacimlerinin olduğu görülmüştür. Taşınmazların her biri yaklaşık 135 m2 brüt 120 m2 net kapalı alana sahiptir.
Adresi : Dalyan Mahallesi Dalyan Çağdaş Sitesi 4057/1 Sokak No:31 Çeşme / İZMİR
Yüzölçümü : 120 m2
İmar Durumu: Dosyasında mevcut Çeşme Belediyesi'nce gönderilen imar durumu bilgisine göre taşınmazın bulunduğu parselin 1/1000 ölçekli, 01.04.2005 onama tarihli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, yol, park ve turistik tesis alanında kaldığı, 28.08.1996 gün ve 6344 sayılı karar gereği III.derece Arkeolojik Sit alanında olduğu, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesine tabi olduğu. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı uyarınca sondaj kazısının ilgili müze denetiminde yapılmasından sonra inşaat izni verileceğiyapılaşma koşullarının olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 10.390.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki Gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 14:46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 14:46
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 14:46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 14:46
11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Çeşme İlçe, DALYAN Mahalle/Köy, 6237 ada, 1 parsel, 7.513 m2 yüzölçümlü arsada, 1/24 arsa paylı, K blok Zemin+1.kat, 2 nolu bağımsız bölüm, dubleks meskendir. Dalyan Mahallesi Dalyan Çağdaş Sitesi 4057/1 Sokak No:31/1 Çeşme / İZMİR adreslidir. Taşınmazların her biri 1/2 hisse ile Aydın Çakmakkaya, 1/2 hisse ile Hüsnü Eken adına 11.11.2003 tarih 4323 yevmiye ile adlarına satış işleminden tescil edilmişlerdir. Taşınmazların her birinin takyidatında 3. Derece Arkeolojik Sit alanında kaldığı, Yönetim Planı 10.05.1988 beyan kayıtları, İİK 150/c maddesi gereği ipoteğin paraya çevrilmesi için takibe geçildiği, icrai, ihtiyati, kamu haczi kayıtlarının olduğu görülmüş olup taşınmazların satışına engel kayıt olmadığı tespit edilmiştir.
Dalyanın doğu tarafında ulaşımı kolay bölgede bulunmaktadır. Yazın yoğun talebin olduğu, turistik bölge özelliği vardır. En yakın deniz kıyısına 100 m, Dalyan'a 1.7 km, Çeşme Merkeze 5 km mesafede konumludur. Dalyan Marina'ya yürüme mesafesinde bulunmaktadır. Parsel içerisinde site tarzı yapılaşma mevcuttur. Konu taşınmazlar ikiz nizamda binaları, bahçe duvarı ve peyzajı tamamlanmış, 12 adet binada 24 adet bağımsız bölüm olarak inşa edilmişlerdir. Yatay kat irtifakı tesis edilmiştir. Yaklaşık 30 yıllık taşınmazlardır. Taşınmazların herbiri aynı şekilde, tip mimari projeye göre yaklaşık olarak eşdeğer şekilde inşa edilmişlerdir. Vaziyet planı ve mahallinde yapılan incelemede A dan F ye kadar olan bloklar açık deniz manzarasına sahip olup G den L ye kadar olan bloklar 2. Sırada olduğundan deniz manzarası bakımından bir miktar düşük şerefiyeye sahiptirler. Taşınmazların yazın yoğun talep gören ve son yıllarda talebin artarak devam ettiği turistik bölgede, denize çok yakın konumda olması, müstakil nitelikte olmaları, bahçe ve peyzaj kullanımının olması değer arttırıcı özellikler olarak, binaların yaklaşık 30 yıllık olması, gayrımenkul sektöründe yaşanabilecek durgunluk, ikincil konut (sezonluk kullanılan) olması nedeniyle tüm alıcılara hitap etmemesi değer düşürücü özellikler olarak değerlendirilmiştir.Mahallinde yapılan incelemede taşınmazlarınher birinin zemin kat+1.kat+çatı kattan oluştuğu tespit edilmiştir. Zemin kattta giriş, salon, mutfak, banyo ve teras, 1.katta kat holü, 3 oda, banyo ve balkon alanları, çatı katta oda ve banyo hacimlerinin olduğu görülmüştür. Taşınmazların her biri yaklaşık 135 m2 brüt 120 m2 net kapalı alana sahiptir.
Adresi : Dalyan Mahallesi Dalyan Çağdaş Sitesi 4057/1 Sokak No:31/1 Çeşme / İZMİR
Yüzölçümü : 120 m2
İmar Durumu: Dosyasında mevcut Çeşme Belediyesi'nce gönderilen imar durumu bilgisine göre taşınmazın bulunduğu parselin 1/1000 ölçekli, 01.04.2005 onama tarihli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, yol, park ve turistik tesis alanında kaldığı, 28.08.1996 gün ve 6344 sayılı karar gereği III.derece Arkeolojik Sit alanında olduğu, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesine tabi olduğu. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı uyarınca sondaj kazısının ilgili müze denetiminde yapılmasından sonra inşaat izni verileceğiyapılaşma koşullarının olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 10.390.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki Gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 14:56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 14:56
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 14:56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 14:56
12/06/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: HABER MERKEZİ