Gizem TABAN ŞEBER/İZGAZETE - İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) kasım ayı olağan ikinci meclis birleşimi İzBB Başkanvekili Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Mustafa Özuslu, idaresinde gerçekleşti. Toplantıda Buca Cezaevi alanı ile ilgili imar planı önerisini içeren gündem maddesi üzerinden tartışmalar yaşandı.  

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yıkılan Buca Cezaevi alanı ile ilgili rezerv alan ilan kararı ve imar plan yetkisinin mahkeme kararıyla iptal edilmesi sonrasında İzBB yeni bir plan önerisini gündeme getirdi. Bakanlığın söz konusu alana ilişkin daha önce yaptığı plana yeşil alanın yetersiz olduğu ve yapılaşmanın fazla olduğu gerekçesiyle itiraz eden İzBB, o süreçte de Buca Cezaevi ile ilgili imar plan önerisini kamuoyuna sunmuştu. Hukuki gelişmelerin ardından İzBB söz konusu alanla ilgili yeni imar planı önerisini meclis gündemine taşıdı. İzBB’nin yeni planında da alanın tamamının yeşil alan olarak ayrıldığı, ön tarafının ise otopark ve metro durağı olarak belirlendiği görüldü. Komisyonlardan oy çokluğu ile meclis gündemine gelen Buca Cezaevi alanı imar planı önerisi tartışmalara neden oldu.

Bucalı üzerinden bakılsın

AKP’li meclis üyelerinin eleştirileri üzerine söz alan Buca Meclis Üyesi CHP’li Fikret Aktaş, “Mahkeme kararlarından sonra AK Partili meclis üyesi arkadaşlarımızın söylemlerini değiştireceklerini düşünüyordum ama aynı söylemlerini sürdürüyorlar. Teknik olarak plana karşı çıkabilirler ama İller Bankası’nın Buca’nın hakkını hukukunu bir tarafa bırakarak hülleyle Maliye Hazinesi’nden aldığı yeri sanki İller Bankası bize lütfediyormuş gibi söylüyorlar. İller Bankası neden mağdur olsun? Bucalı’dan aldığı parayı Bucalı’ya veriyor. Eğer meseleye bir yerden bakılacaksa Bucalı’nın hakkı hukuku üzerinde bakılsın. AK Partili arkadaşların konuşmalarından anlıyorum ki cezaevinin kaldırılması kentteki ihtiyaçtan ötürü değilmiş oradaki inşaat alanı cazip olduğu içinmiş. Lütfen bütün Buca’nın oy birliğiyle yeşil alan olarak kullanmak istediği alanla ilgili başka başka gerekçeler üretilmesin” ifadelerini kullandı.

Rant peşinde değiliz

İmar Komisyonu Başkanı CHP’li Meclis Üyesi İrfan Önal ise alanın rezerv alan ilan edildiğini, İzBB’nin buna itiraz ettiğini ve bu itiraz sonucunda iptal edilince yeni bir planlama önerisinde bulunulduğunu belirterek şöyle konuştu, “Temelde ayrıştığımız nokta zaten hayata bakış açımız. Bir alan dönüşüme katkısı olsun diye rezerv alan ilan edilir. Burada böyle bir durum yok. Hazine’ye ait olan bir yer alelacele İller Bankası’na devredilmiş, İller Bankası eliyle rezerv alan ilan edilerek yarın birilerine satılmak üzere ayarlanmış bir yer. İller Bankası sanki babasının hayrına bize para veriyor? Bunlar da devlete ödediğimiz vergiler. Cezaevinin yıkılması tüm İzmir’in talebiydi… Kimileri müze olsun istedi, kimileri yeşil alan olsun istedi kimileri de işte konut olsun satılsın istedi, görüyoruz. Bize rezerv alan ilanı bildirilmedi bize. Görüş almayı bırak bildirilmedi bile. Bize AVM planı yapmakla suçlayanlar bugün yeşil önerdiğimizde de bunları söylüyor. O emsali düzelteyim, orası 2.5 emsalli değil 0.5 emsalli belediye hizmet alanı… Evet elzem olmadıkça bir yerin imara açılmasını doğru bulmuyoruz. Biz imar rantı peşinde koşan bir anlayışta değiliz.”

Babanızın malı mı?  

Eleştirilere yanıt vermek için söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Aydın, “İzBB bu yerle ilgili plan hazırlığına girdiği zaman bir anda önümüze 2 yıl önce verilmiş rezerv alan kararı çıkarıldı. Bu rezerv alan kararının ilgili yönetmeliğe aykırı olduğunu, plan yetkisini almak için kanuna karşı hile yoluyla oluşturulmuş bir işlem olduğunu daha önce söylemiştim” diyerek Bakanlığın rezerv alan ilanı kararının iptalini içeren mahkeme kararını okudu. CHP’li Aydın, şunları söyledi: “Mahkeme bu işlemin 6306 sayılı kanunun ilgili hükmüne aykırı olduğunu söylüyor. Arkadaşlar ise, ‘Burası başkasının mülkü’ diyor, burası bu halkın mülkü! Babanızın malını mı satıyorsunuz, İller Bankası’na 2022’de babanızın malını mı sattınız! Burası İzmir’in mülkü, hepimizin mülkü. ‘Size para veren kurum’ ne demek! İller Bankası bize para veriyormuş. Lütfediyorlarmış, bizim vergimizi veriyor, biz en yüksek vergiyi veren şehirlerden biriyiz.”

Yalan söylüyorlar!  

AKP’li meclis üyelerinin açıklamalarını ‘yalan’ olarak nitelendiren CHP’li Aydın, “Yalancı demeyeyim ama yalan söylüyorlar, ‘Bakanlık buradaki inşaat alanını azalttı’ diyorlar, Bakanlık planı ortada… İnşaat alanı 38 bin metrekare iken 69 bin metrekareye çıkarmış, ‘yeşili artırdı’ dediler, o da doğru değil. 20 bin 417 metrekare olan yeşil alan 11 bin 880 metrekareye düşürülmüş. Belediyelerin asli görevi yeşil alanları, kamusal alanları belirlemek değil mi? Biz de bunu yapıyoruz. Siz ancak laf atarsınız. ‘Kent halkına sorun’ diyorlar, kulaklarınız sağır mı? Üç yıldır insanlar ‘yeşil alan’ diye haykırıyor. Biz zaten halkın sesine kulak veriyoruz. Bizim derdimiz İzmir halkının malı olan bir yerin İzmir halkının kullanımına açılmasıdır” diye konuştu.

Tartışmaların ardından söz konusu önerge oy çokluğu ile kabul edildi.