Bedelli askerlik ücreti 104 bin 84 lira 16 kuruş oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "2023 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelgesi" kapsamında bu yılın ocak-haziran dönemi için kıdem tazminatı tavanı ve kullanılacak katsayılar belirlendi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlarla ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı da güncellendi.

Böylece ocak-haziran dönemi için bedelli askerlik ücreti 104 bin 84 lira 16 kuruş oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı zamlar ve Ocak-Temmuz 2023 döneminde kullanılacak katsayıları da genelge ile açıklamıştı. Böylece bedelli askerlik formülüne göre yeni hesaplamalar gerçekleşmişti. Bedelli askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 93.258,44 lira olarak ifade edilmişti.