TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, Çankaya'da başlatılan 105 araçlık açık otopark projesinin iptal edilmesini talep etti. 

Oda, daha öncesinde İzmir Büyükşehir'in iş makinelerinin iptal edilen Zorlu Konak projesinin alanında olduğunu ifade ederek tepki göstermiş, Büyükşehir ise o bölgede otopark yapılacağını ifade etmişti.

Mahkeme kararıyla iptal edildi

Yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Daha önce yaptığımız basın açıklamamızda "Zorlu Gökdeleni" olarak bilinen Konak İlçesi, Akdeniz Mahallesi, 7491 ada 1 parsel ve yakın çevresinde ilgili mahkeme kararları neticesinde plan kararlarının yeniden düzenlenmesi beklenirken "plansız bir alanda 01.03.2024 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi`ne ait iş makineleri tarafından işlem yapıldığını" aktarmıştık.

Aynı gün içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından söz konusu sürece dair basına "İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehit Fethi Bey Caddesi güzergahında bölgenin otopark ihtiyacına cevap vermek üzere 105 araçlık açık otopark düzenlemesi için proje hazırlamış, bu proje 13.12.2023 tarihinde 2023-957 No`lu UKOME Genel Kurulu tarafından uygun görülmüştür. Otoparkın yapılacağı alan ‘Zorlu Gökdeleni` olarak bilinen 7419 ada 1 parsel üzerinde değil yanında yer alan ve kamuya terki yapılan parseldedir." şeklinde açıklama yapılmıştır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi`nin açıklamasında ifade edilen kamuya terkli alan ve bahsi geçen parseli kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, mahkeme kararıyla iptal edilmiştir. Bu nedenle, 08.03.2024 tarihli açıklamamıza Büyükşehir Belediyesince basın üzerinden verilen yanıtta ifade edilen UKOME kararı yasal dayanaktan yoksundur. Şöyle ki; gerekçesi ne olursa olsun 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmayan bir alana ilişkin UKOME kararı alınarak herhangi bir düzenleme yapılamaz.

Kaygı duyuyoruz

08.03.2024 tarihli basın açıklamamızda yönelttiğimiz "Kamu idaresinin söz konusu alanda ilgili mahkeme kararları neticesinde plan kararlarını yeniden düzenlemesi beklenirken plansız bir alanda işlem yaptığı görülmektedir. Söz konusu parsel ve yakın çevresinde mahkeme kararları doğrultusunda yeniden plan hazırlanması ve yeni plan kararlarının yapılmakta olan uygulamadan farklı olması halinde, uygulama için harcanan kamu kaynağının sorumlusu kim olacaktır?" şeklindeki soru hala yanıtını beklemektedir.  UKOME kararıyla yapılan işlemin, ileride plan kararlarının mahkeme kararı dikkate alınarak yeniden hazırlanması halinde kamu zararı ile sonuçlanmasından ve/veya 7491 ada 1 parsele hukuksuz bir şekilde verilen inşaat hakkının meşrulaştırılmasından kaygı duyuyoruz.

Sorumluluk alın

Sonuç olarak, yasal dayanaktan yoksun bir şekilde alınan UKOME kararının iptal edilmesi ve mahkeme kararlarında belirtilen hususlar dikkate alınarak kente ve kentliye zarar vermeyecek planların hazırlanması ve bu doğrultuda uygulamalar yapılması konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi'ni sorumluluğa ve kamuoyuna herhangi bir tereddüte yer ver vermeyecek şekilde açıklama yapmaya davet ediyoruz.

Editör: Duygu Kaya