İş Bankası, tüm iştiraklerini banka bilançosunun dışına taşıyarak ayrı bir holding kurma kararı aldı. TİBAŞ Holding adıyla faaliyet gösterecek şirketin sermayesi 140 milyar TL olarak belirlendi. Bu hamleyle birlikte TİBAŞ Holding, özkaynak büyüklüğü açısından Türkiye'nin en büyük üçüncü holdingi oldu.

Türk iş dünyası için rekor

TİBAŞ Holding'in çatısı altında cam, sigorta, reasürans, menkul kıymetler, enerji ve gayrimenkul gibi sektörlerde faaliyet gösteren İş Bankası'nın bağlı ortaklıkları yer alacak. Bu şirketlerin İş Bankası bilançosundaki kayıtlı değeri 139.3 milyar TL. Yaklaşık 700 milyon liralık nakdi sermayenin de konulmasıyla TİBAŞ Holding'in sermayesi 140 milyar TL'ye ulaşacak. Bu rakam Türk iş dünyası için bir rekoru temsil ediyor.
 139.3 milyar TL'lik ayni sermaye ve eklenen nakitle birlikte 140 milyar TL'ye ulaşan değer TİBAŞ Holding'in özkaynaklarını temsil ediyor. Bu sayede TİBAŞ Holding, özkaynak büyüklüğü açısından Türkiye'nin en büyük üçüncü holdingi ünvanını kazanıyor.

TİBAŞ Holding’in iş dünyasına katkısı ne olacak?

İş Bankası'nın bu hamlesi, Türk iş dünyasında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, TİBAŞ Holding'in kurulmasının, İş Bankası'nın iştiraklerini daha etkin bir şekilde yönetmesine ve bu şirketlerin büyümesini hızlandırmasına imkan sağlayacağını belirtiyor.
 

TİBAŞ Holding ile biraraya gelen şirketler hangileri?

 • Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sermayesindeki %51,06 oranındaki,
 •  Trakya Yatırım Holding A.Ş. sermayesindeki %100,00 oranındaki,
 • Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. sermayesindeki %47,68 oranındaki,
 • İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesindeki %65,74 oranındaki,
 • İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki %52,06 oranındaki,
 • Milli Reasürans T.A.Ş. sermayesindeki %87,60 oranındaki,
 •  Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. sermayesindeki %63,89 oranındaki,
 •  İş Finansal Kiralama A.Ş. sermayesindeki %30,43 oranındaki,
 • İşbank AG sermayesindeki %100,00 oranındaki,
 • JSC İşbank sermayesindeki %100,00 oranındaki,
 • JSC Isbank Georgia sermayesindeki %100,00 oranındaki,
 • Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. sermayesindeki %100,00 oranındaki (Detaylarına 23.08.2023 tarihli özel durum açıklamamızda yer verildiği üzere, Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.'nin Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. ile devrolmak suretiyle birleşmesi gündemde olup bu birleşmenin kısmi bölünmenin tescilinden önce gerçekleşmesi halinde, birleşme dolayısıyla Bankamızca Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. paylarına istinaden edinilecek Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. payları aynı kapsamda bölünme suretiyle devre konu olacaktır.),
 • İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve İletişim Hizmetleri A.Ş. sermayesindeki %100,00 oranındaki,
 • İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. sermayesindeki %86,33 oranındaki,
 • Kültür Yayınları İş Türk A.Ş. sermayesindeki %100,00 oranındaki,
 • paylar ile,
 • İştirakimiz Arap Türk Bankası A.Ş. sermayesindeki %20,58 oranındaki pay ile,
 • Genel Energy Plc. sermayesindeki %19,06 oranındaki payların

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20. maddeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 159-179. maddeleri, Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 17. maddesinde düzenlenen "iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme" suretiyle Bankamızın %100 bağlı ortaklığı şeklinde yeni kurulacak bir anonim şirkete devredilmesi için gerekli yasal işlemlerin yapılması,

• Kısmi bölünme işlemlerinin 31.12.2023 tarihli finansal tablolarımız üzerinden gerçekleştirilmesi,

• Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Birleşme ve Bölünme Tebliği ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, bölünme belgelerinin onaylanması ve Bölünme Planının imzalanması,

• Kısmi bölünme çerçevesinde devre konu iştirak paylarının intikal edeceği şirketin TİBAŞ Holding Anonim Şirketi unvanıyla kurulması,

• Şirket sermayesinin, devredilecek paylardan doğan 139.334.016.889,85 TL* ve nakdi sermaye tutarı 665.983.110,15 TL olmak üzere toplam 140.000.000.000,00 TL olarak teşkili, nakdi sermaye tutarı olan 665.983.110,15 TL'nin şirketin kuruluş ve tescil işlemleri ile koordineli olarak ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Bu kararların icrasını teminen,

• İlgili mevzuat uyarınca düzenlenmesi gereken belgelerin hazırlanması, yasal işlemlerin yürütülmesi ve ilanların yapılması,

• Kısmi bölünme ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı, BDDK, SPK, SEDDK, Rekabet Kurulu, TCMB, EPDK, MKK, BTK, Ticaret Sicil Müdürlükleri de dahil olmak üzere resmi, özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlem ve başvuruların yapılması, ilgili otoritelerce bölünme belgelerinde değişiklik yapılmasının istenmesi ve benzeri hallerde bu belgelerde gerekli değişikliklerin yapılması,

• İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işleminin Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında önemli nitelikte işlem olmadığı ve ayrılma hakkı doğmadığı hususundaki beyanın imzalanması konularında Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir.

İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme suretiyle Bankamızın %100 bağlı ortaklığı şeklinde yeni kurulacak anonim şirket nedeniyle Bankamız sermayesinde ve hissedarlık yapısında herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Devre konu payların Vergi Usul Kanunu uyarınca Bankamızdaki kayıtlı değerlerinin toplamıdır.

Editör: Esra Seyirden