İZ GAZETE - İzmir Tüm Bel Sen 1 Nolu Şube ile İzmir Büyükşehir Belediyesi 26.06.2019 tarihinde TİS masasına oturdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi heyetinden Buğra Gökçe, Barış Karcı, Ahsen Ahsen Düşenkalkan, Adnan Celikkal, Nursen Daşlıçay'ın yer aldığı toplantıda Tüm Bel Sen 1 Nolu Şube'den Yürütme Kurulu üyeleri Anıl Kaçar, Recep Temel, Birkan Acar; İşyeri Temsilcileri Sultan Tazegül, Salih Deniz Islakoğlu İnan Temiz ve Ege Bölge Avukatı Nazan Sakallı Aktaş yer aldı.

BÜYÜKŞEHİRİN TEKLİFLERİ

Yapılan görüşmede Büyükşehir Belediyesi heyeti sendika emekçilerine, Toplu İş Sözleşmesi Ödentisinin aynı kalmasını, 29 Ekim ve 1 Mayıs 1000’er TL’lik iki ikramiye, kreş sayısının sendika ile yapılacak çalışma doğrultusunda artırılması, yemekhane iş ve işleyişinin sendika ile birlikte yapılacak düzenleme ile artırılması, İZSU’nun en yakın zamanda yemek ihalesine çıkılması, Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının tamamı için sosyal tesisin yapılması ve görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının ivedi olarak açılması teklifleri verildi.

SENDİKA BİR TOPLANTI DAHA İSTEDİ

Sendika emekçileri ise, Toplu İş Sözleşmesi ödeneğinin taslakta sunulan şekilde tekrardan ele alınması, ikramiye sayısının taslaktaki 3 ikramiye olarak kalması ve zabıta, izsu, itfaiye, güvenlik gibi özel çalışma koşulları olan personelin özlük ve sosyal haklarına ilişkin bir sonraki toplantıda daha geniş ele alınarak sorunlara çözüm üretilmesi önerilerinde bulundu.

SENDİKADAN ŞEFFAFLIK VURGUSU

Toplantı sonrası Tüm Bel Sen 1 Nolu Şube tarafından yapılan açıklamada 2.5 saat süren toplantı süresinin kısıtlılığına dikkat çekilerek "Genel olarak görüşme iyi niyet çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Bir sonraki görüşme tarafımıza iletildiğinde tüm çalışanlara gerekli bilgi verilecektir. Görüşme notları tüm açıklığıyla her toplantı sonrası bu şekilde ki bir bilgilendirmeyle sunulacaktır. Teklif ne olursa olsun karar birlikte alınacaktır. İdareye sunduğumuz Toplu İş Sözleşme taslağımız emekçiler açısından sahici bir mutabakat metnidir. Bu metinde ısrarımız örgütümüzden ve iş yerlerinden aldığımız güçle devam edecektir. " denildi.