Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 10 ilde ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) ardından seçimlerin ertelenmesi tartışması büyürken, Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP), Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yönelttiği “seçimlerin hangi durumlarda erteleneceği” sorusuna YSK’den yanıt geldi. YSK, seçimin ertelenmesi kararının yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararıyla ve yalnızca savaş halinde ertelenebileceğini belirtti.

TİP Parti Meclisi Üyesi Avukat Özgür Urfa, YSK Başkanlığı’na verdiği bilgi edinme dilekçesi ile seçimlerin hangi durumlarda erteleneceğini sordu. Urfa’nın sorusuna yanıt veren YSK, Seçimin Geri Bırakılması başlıklı 5. maddeyi esas alarak, seçimin ertelenmesi kararının yalnızca TBMM kararıyla ve yalnızca savaş halindeyken bir yıl ertelenebileceği ifade edildi.

Urfa, YSK’ye şu soruları yöneltti:

“1- Seçimler savaş hali dışında hangi durumlarda ertelenebilir?

2- Seçimleri erteleme kararı yetkisi kime aittir?

3- YSK'nin seçim erteleme yetkisi var mıdır? Varsa yasal ve anayasal dayanağı nedir?”

Urfa’nın sorularına verilen YSK yanıtı ise şu şekilde:

“Talebe konu husus, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın "Seçimlerin geriye bırakılması ve ara seçimler" başlıklı 78. maddesi ile 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun "Seçimin geri bırakılması " başlıklı 5. maddesinde düzenlemiştir. Anılan mevzuata Kurulumuz Başkanlığının "www.ysk.govir" internet adresinin ‘Ana Sayfası’nda yer alan bağlantılar kısmından erişim sağlanabilmektedir.

Bununla birlikte, Yüksek Seçim Kurulunun danışma niteliğindeki istemler konusunda görüş bildirme görev ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Nitekim 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 27. maddesi uyarınca tavsiye ve mütalaa talepleri bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.”

SEÇİMİN GERİ BIRAKILMASI MADDESİ NEDİR?

Seçimin geri bırakılması başlıklı 5. Madde: (1) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân görülmediğine dair karar verilmesi hâlinde, Cumhurbaşkanı seçimi bir yıl geriye bırakılır. (2) Geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa, erteleme kararındaki usule göre bu işlem tekrarlanabilir.

Editör: Özlem Çimen Durmaz