İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Yönetim Kurulu, cemiyetin işrakileri arasında olan Dokuz Eylül Gazetesi’nde 5 yılın üzerinde çalışanları işten çıkarma kararı alırken Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

Sendika, "Birikmiş kıdem tazminatı yükü gerekçe gösterilerek sendika üyelerimizin işten atılmakla tehdit edilmesi, hele ki bunun bir basın meslek örgütü tarafından yapılması asla kabul edilemez" dedi.

Sendikanın açıklamasının tamamı şu şekilde:

İzmir Gazeteciler Cemiyetinin sahibi olduğu 9 Eylül Gazetesi’nde, kıdemli gazetecilerin işten çıkarılması gündemde. Kamuoyuna da yansıyan tartışmaların temeli, yaklaşık 15 gün önce İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nda alınan bir karara dayanıyor. İGC yönetimi, 9 Eylül Gazetesi’nde çalışmaya devam eden ve işyerindeki kıdemi beş yıldan fazla olan dört Türkiye Gazeteciler Sendikası üyesini hedef almaktadır. Üstelik bu dört üyeden biri, İzmir Şube Sekreterimiz Özde Koca’dır.

Birikmiş kıdem tazminatı yükü gerekçe gösterilerek sendika üyelerimizin işten atılmakla tehdit edilmesi, hele ki bunun bir basın meslek örgütü tarafından yapılması asla kabul edilemez. Kıdem tazminatı bir yük değil, işçilerin kazandığı bir haktır. Bulunduğu her ortamda gazetecilerin haklarını korumakla övünen, İzmir’de uzun yıllardan sonra sendika ile toplu iş sözleşmesi imzalamakla övünen İGC yönetimi, bina içerisine astığı yazılar ile tazminat hakkının gaspedileceğini, gazetecileri mevsimlik işçi gibi gördüğünü itiraf etmiştir.

Görüyoruz ki İGC yönetimi uyarılarımızı dikkate almıyor

İGC yönetimi geçen hafta İzmir Şube Başkanımız Nil Kahramanoğlu ile İşyeri Temsilcimiz Kazım Bozkurt’u görüşmeye çağırarak, kıdemli çalışanlarla yollarını ayıracakları ifade etmişlerdi. Şube Başkanımız, bu tavrın doğru olmayacağını, işten çıkarma dışında çözüm yollarının bulunabileceğini, üyelerimizin işten atılmasına seyirci kalmayacağımızı iletmişti. Ancak görüyoruz ki İGC yönetimi uyarılarımızı dikkate almayarak, bildiğini okumaya devam etmektedir. Dün iş yeri duvarlarına asılan imzasız yazı ile üyelerimiz hedef alınmaktadır. Yazıda kıdem yükünden bahsedenler, yeni işe alacakları emekli ve ihtiyacı olan gazetecileri 10’ar aylık sözleşmeler ile çalıştırmayı hedeflemektedir. Genç gazeteciler için okul olmakla övünen 9 Eylül, görünen o ki, bundan böyle mevsimlik gazetecilerin çalıştığı bir kuruma dönüşmek istemektedir. Öte yandan gelen tepkilerden sonra asılan karar metnini kaldırıp ‘revize’ etmek bu gerçeği değiştirmeyecek.

9 Eylül'ü sendikasızlaştırmaya çalışıyor

Bugünden söylemekte fayda gördüğümüz bir diğer konu da İGC yönetiminin 9 Eylül’ü sendikasızlaştırmayı amaçlıyor olmasıdır. Son bir yılda ayrılan veya işten atılan üyelerimizin yerine alınan gazetecilerin sendikaya üye olması engellenmiş, toplam 25 çalışanın bulunduğu kurumda sendikamızın üye sayısı 13’e inmiştir.

İş yerinde sürekli tekrarlanan “Sendika ne işinize yarıyor, ne yapıyorsak biz yapıyoruz” söylemleri ile çalışanların üyelikleri engellenmiştir. Şimdi de işten atılması planlanan dört üyemiz ile sendika yetkisiz hale getirilmek istenmektedir.

Yanlış karardan vazgeçin

Şu bilinmelidir ki, Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak, basın meslek örgütü maskesi altında yapılan sendika düşmanlığına sessiz kalmayacağız. İGC Başkanı ve yönetimini bu yanlış karardan vazgeçmeye, çalışma hakkına ve sendikal haklara saygı göstermeye çağırıyoruz.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nden açıklama

Bu tepki üzerine İzmir Gazeteciler Cemiyeti de bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin (İGC) bünyesinde yayın faaliyetlerini sürdüren 9 Eylül Gazetemiz, bugün 25 meslektaşımızın kadrolu olduğu bir medya grubuna dönüşmüştür. Gazetemizin dijitalleşme süreci, çalışanlarımızın ve yönetimimizin üstün gayretleri ile aşılmıştır. Türkiye’deki yerel gazeteler içinde toplu iş sözleşmesi imzalayan ve sektörümüze öncülük yapan ilk medya kuruluşu olarak, sendika ile 4’üncü TİS imzalanmıştır.

Tüm zorlu koşullara rağmen gazetemizin varlığını daha da güçlendirmesi için canla başla uğraştığımızı özellikle bilmenizi isteriz.
Ayrıca İGC olarak, Türkiye’de hızla eritilmeye, sayıları azaltılmaya çalışılan yerel basınımız adına da çok yönlü mücadeleyi sürdürmekteyiz.
Ancak tüm yerel basın kuruluşlarının olduğu gibi Cemiyetimize, sizlere, yani hepimize ait 9 Eylül Gazetemiz için de koşullar gün geçtikçe zorlaşmaktadır.

Takdir edersiniz ki, 9 Eylül Gazetesi’nin, Cemiyetimizin imtiyaz sahipliğinde kurulmuş olması nedeniyle diğer medya kuruluşlarına göre bazı farkları ve sorumlulukları vardır.

Gazetemizin özünde şu iki önemli kuruluş amacının olduğu da unutulmamalıdır:
1- İşsiz kalmış veya zor durumda olan meslektaşlarımıza el uzatabilmek, belli sürelerde nefes olmak,
2- Gençlerin tecrübe edinmesini sağlayarak sektör için yetişmiş eleman yaratabilmek.  

Yukarıda bahsettiğimiz gazetemizin kuruluş amacı çerçevesinde aldığımız bir ilke kararını, yanlış anlamalar ve polemiklere izin vermemek adına sizlerle paylaşmayı görev biliyoruz:

•    5 yıl ve üzerinde çalışmakta olan arkadaşlarımızla, gazetemizin finansal koşulları gerektirdiği takdirde, çalışanların tüm yasal hakları gözetilerek, üst düzey yetkililerin görüşleri doğrultusunda dönüşüm sağlanması önemlidir.
•    Ayrıca sorumluluk alan üst yöneticiler hariç tutulmak üzere, ihtiyaç sahibi emekli üyelerimize de istihdam fırsatı yaratılması amacıyla 1 yıl süreyle dönüşümlü çalışma fırsatları sunulmalıdır.

Bu ilkesel kararlar alınamazsa, kısa bir süre sonra kapılarımız başka hiçbir meslektaşımıza açılamayacak hale gelecektir. Olağan Genel Kurul toplantımızda ana felsefesini aktardığımız bu ilke kararı, kişilerden bağımsızdır ve sadece gazetemizin misyonunu sürdürmeye yöneliktir. Meselemiz asla çalışanlarımız değildir ve gazetemizi sendikasızlaştırma gibi bir hedefimiz yoktur. Sendika karşıtı olarak nitelendirilmemiz haksızlıktır.

Tüm amacımız örgütlülüğünü devam ettirebilecek, sürekliliği olan bir kurumun hayatiyetini sağlamaktır.

Sizlerin anlayışı, katkısı hepimizin gözbebeği olan gazetemiz ve internet sitemiz için en büyük güçtür."

Kaynak: Haber merkezi