Sayıştay’ın tespiti ve uyarıları ile sözleşmeler 10 ay sonra feshedilirken, bu süre zarfında serbest
avukatlara 25 milyon TL kanunsuz ödeme yapıldı.

Sözleşme imzalanan ve milyonlar aktarılan avukatların AKP’de siyaset yapan isimler olduğu belirlenirken, bu avukatlardan birinin İstanbul’da AKP içerisinde etkin biri olduğu, üçünün ise AKP Gaziantep, Samsun ve Sinop il yönetim kurullarında görev yaptığı tespit edildi. Avukatlara 10 ayda 25 milyon TL ödenirken, Sayıştay’ın tespiti ile sözleşme feshedilmek zorunda kalınmasaydı bu rakamın 400 milyon TL’ye çıkacağı ifade edildi. TCDD’nin 1. Hukuk Müşaviri Ercan Atasever tarafından hazırlanan ve Genel Müdür oluru ile imzalanan sözleşmeler feshedildikten sonra ödenen milyonları almak için harekete geçen TCDD, ödediği paraları da geri alamadı.

BİR AVUKATA 8 AYDA 9 MİLYON TL

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel,
TCDD tarafından AKP’li avukatlara yapılan milyonluk kıyağı açıkladı. CHP İzmir Milletvekili
Atila Sertel, “TCDD’nin kendi bünyesinde 50’ye yakın maaşlı avukatı olmasına rağmen 2021
yılı Ocak ayında icra ve diğer davaların takibi için 12 serbest avukatla sözleşme imzalanmış.
Bu avukatlardan 4’ü İstanbul, Gaziantep, Samsun ve Sinop’ta olanlar AKP’nin içinden isimler.
25 milyonun içerisinden aslan payını bu dört avukat almış. Geri kalan 8 avukata da daha
küçük miktarda paralar aktarılmış. Örneğin İstanbul’da AKP içerisinde etkin avukatlardan 8
ayda 9 milyon TL’lik ödeme almış. Gaziantep, Samsun ve Sinop AKP İl yönetiminde olduğunu
öğrendiğimiz diğer üç avukat da 3 ila 5 milyon arasında ödemeler almışlar. Yalnızca 10 ayda
TCDD’nin kasasından 25 milyon gibi bir para aktarılırken, Sayıştay bu olayı tespit edip üzerine
gitmeseydi sözleşme süresi boyunca bu avukatlara ödenecek paranın 400 milyon lirayı
bulacağı ifade ediliyor. TCDD’de bu işin başında 1. Hukuk Müşaviri Ercan Atasever var. Görevi
kötüye kullanma, haksız menfaat sağlama suçları işleyen bu kişi hakkında ne bir soruşturma
açıldı, ne de görevden el çektirildi. Üstelik avukatlara ödenen paralar da geri alınamıyor.
TCDD’nin dolayısıyla devletin milyonları bir avuç AKP’li avukata aktarıldı. Bu milyonluk
vurgunu soru önergesi ile Ulaştırma Bakanına da sordum. TCDD’deki bu vurgun ile ilgili
gereğini yapıp yapmadıklarını, bu ‘şanslı’ avukatların kimler olduğunu açıklamasını
bekliyorum” diye konuştu.
“MÜKERRER ÖDEMELER DE YAPILMIŞ”

TCDD tarafından sözleşme imzalanan serbest avukatlarla ilgili TCDD’nin 2021 yılı
Sayıştay raporuna yansıyan bilgileri paylaşan İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Atila
Sertel, şunları söyledi:

“14 Ocak 2021 tarihli Genel Müdürlük oluru ile doğrudan 12 serbest avukatla
imzalanan vekâlet sözleşmesi kapsamında; yaklaşık 7,9 milyon metrekarelik alanın
kamulaştırma davaları ile 2 bin 300 adet icra ve diğer dava dosyalarının takip görevi, 2021
yılının Mayıs ayı sonu itibariyle söz konusu avukatlara devredilmiş. İlgili sözleşmelerin
mevzuata aykırı olduğu ve yapılacak ödemelerin kurum zararı oluşturacağı gerekçesiyle
Kurum tarafından serbest avukatlarla yapılan sözleşmeler, 13 Aralık 2021 tarihli Genel
Müdürlük oluru ile feshedilmiş. Dava dosyalarının devredildiği tarihten sözleşmelerin
feshedildiği tarihe kadar serbest avukatlara muhtelif tutarlarda toplamda 25 milyon TL
ödeme yapılmış. TCDD avukatlarının takibi ile rahatlıkla yapılabilecek işler için serbest
avukatlarla yapılan sözleşmelerde; aylık ödeme, harcırah, metrekare başı ücretin yanı sıra
aynı dosya için mükerrer ödemeler de öngörülmüş. Serbest avukatlarla sözleşme yapılmasına
ilişkin Genel Müdürlük Olurunun alındığı dönemde TCDD Hukuk Müşavirliğinde 2-33 yıl
kıdeme sahip 44 avukat çalışmakta olduğu, hizmet alımına yönelik olarak bölge
müdürlüklerinin bir talebi olmadığı gibi hizmet alımına ilişkin gereklilik ve zorunluluğa ilişkin
herhangi bir personel ihtiyacı da gösterilmediği raporlarda mevcut. Özetle; hiç ihtiyaç
olmadığı halde birilerine para aktarmak için sözleşme imzalanmış.”

“SİVAS’TAKİ AVUKATA İZMİR DOSYALARI VERİLMİŞ”

Raporda serbest avukatlara ek ödemeler yaratmak için tanınan özel haklarla ilgili de
çarpıcı bilgiler bulunduğunu ifade eden Sertel, “O yerde bulunan bir avukat veya vekili ile
anlaşma yapılabileceği öngörülmüş olduğu halde; o yerdeki bir avukat yerine farklı yerlerdeki
avukatların seçildiği tespit edilmiş. Farklı yerlerdeki avukatlar seçildiğinden, fazla mutat taşıt
ücreti, yevmiye ve hatta konaklama ücreti ödenmesine neden olunmuş. Örneğin; İstanbul
Barosuna kayıtlı bir avukata Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir,
Çanakkale ve Bilecik ili ve ilçelerindeki dosyalar verilmiş. Yine Ankara Barosuna kayıtlı
avukata İstanbul’daki icra dava dosyaları, Sivas Barosuna kayıtlı avukata İzmir ve çevresinde
bulunan illerdeki dava dosyaları verilmiş. Gaziantep Barosuna kayıtlı avukata TCDD Adana
Bölgesinin dibindeki dava dosyaları verilmiş. Dolayısıyla, kurum avukatları atıl bırakılırken
özel bir sözleşme imzalanan avukatların daha çok para alması için her türlü yöntem
denenmiş” diye konuştu.