TBMM Milli Savunma Komisyonunda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Teklifin ikinci maddesindeki, "Görevden ayrılan Bakanlık personelinin de Bakanlığın görev ve sorumluluğuna ilişkin konularda, görevde oldukları süre içerisinde, rütbeleri dışında bulundukları makam ve görevlerine ilişkin unvanlarını kullanarak beyanat verenlere, açıklama yapanlara, yazı yazanlara altı aydan üç seneye kadar hapis cezası verilmesini" öngören düzenleme görüşmeye açıldı.

Şehit yakınları düzenlenmesi

TBMM Milli Savunma Komisyonu ilk toplantısını AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar başkanlığında toplandı. Daha sonra teklifin ilk imza sahiplerinden AK İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, düzenlemeye ilişkin bilgi verdi.

Kanun teklifinin 60 maddeden oluştuğunu söyleyen Akar, "şehit yakınları arasında anne ve babalar da çok önemli, biraz önce arkadaşlarımızın da vurguladığı gibi. Rastladığım bir olayda şehidin eşinin zamanla şehidin anne ve babasıyla ilişkilerinin bozulduğunu; şehit eşinin anneanne ve büyükbabaya torunlarını göstermemeye başladığını, bunun da onları çok üzdüğünü ve çok ciddi dramatik aile sorunların çıktığını gördük. Şehidin eşiyle o kadar makul konuşmaya ve bütün ricala rımıza rağmen kadını ikna edememiştik, dolayısıyla kanun ve yönetmeliklerle de her sorunun çözülemeyeceği ortada. Onun için bu konu ya kapsamlı bir şekilde bakmak suretiyle yani bu şehitlerimiz şehit olduktan sonra, vatanı, milleti için hayatını feda ettikten sonra geride kalanların eş, çocuk, anne, baba, yakınlarıyla olan münasebetlerini de düzenleyici bir çalışmayı önümüzdeki günlerde yapmak mecburiyetinin ortaya çıktığını görüyoruz" dedi. 

Kanun teklifinde kaç madde var?

Mehmet Ali Çelebi, kanun teklifine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Teklif ile Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlarla iptal edilen maddelerin tadil edilmesi ve muhtemel iptal kararların önüne geçilebilmesine yönelik düzenleme yapılması anlaşılmaktadır bu şekilde 15 madde vardır. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı'nın teşkilat yapısında meydana gelen değişiklikler kapsamında uyum düzenlemeleri yapılmaktadır bu şekilde de 9 madde vardır. TSK personeli ve özlük haklarındaki iyileştirmeler 17 madde teklifin yüzde 30'nu oluşturmaktadır. Bunları özetlersek şehit anne babalarımızın Türkiye harp malulu şehit dul ve yetimleri derneğine üye olmaları sağlanmaktadır."

Bakan: Her şey var ama astsubayların tazminat talebi yok

CHP İzmir Milletevekili Murat Bakan, astsubayların tazminat talepleri olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Astsubayların bu kanun teklifi buraya geldiğinde tüm personelin, uzman çavuşların, astsubayların öncelikli beklentisi astsubayların tazminat sorunları.  Onun dışında da sorunları var astsubayların, sadece tazminat değil ama öncelikli sorunu tazminat. Yani ölüm emrini veren, birlikte mücadele ettiği, cephede silah arkadaşlığı yaptığı subay altı, yedi tane tazminat alırken astsubay bir tazminat bile alamıyor. Bir astsubay emekli olduğunda görevdeyken aldığı maaşın yarısını alabilirken bir subay yüzde 70’ini alıyor. Bu statü gereği maaş farklılıkları olabilir ama bu onları çok ciddi ekonomik sıkıntılara sokuyor.  

Dolayısıyla astsubayların tazminat problemi başta olmak üzere astsubay meslek yüksekokullarının lisans seviyesine çıkması, özlük haklarıyla ilgili diğer tüm sıkıntıların öncelikli olarak bu kanun teklifinin içinde olması gerekirdi ve şu an muvazzaf ve emekli tüm astsubay personel bu kanun teklifinin buraya gelmesini bekliyordu ama bu kanun teklifinin içinde her şey var ama vatanı bekleyen, vatanı için bir emirle ölüme giden, bir üniforması kefeni olan astsubay yok."

Emekli askerlere konuşma yasağı

Teklifin tümü üzerine görüşmelerin ardından, Akar kanun teklifinin maddelerinin görüşülmesine geçti. 
Teklifin ikinci maddesindeki, "Görevden ayrılan Bakanlık personelinin de Bakanlığın görev ve sorumluluğuna ilişkin konularda, görevde oldukları süre içerisinde, rütbeleri dışında bulundukları makam ve görevlerine ilişkin unvanlarını kullanarak beyanat verenlere, açıklama yapanlara, yazı yazanlara altı aydan üç seneye kadar hapis cezası verilmesini" öngören düzenleme oy birliğiyle metinden çıkarıldı.

Komisyonda kabul edilen ve 60 maddeden oluşan kanun teklifi, şu düzenlemeleri öngörüyor:

  • “Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları ile general ve amiraller hakkında ilgili hükümler kapsamında yürütülen işlemlerde soruşturma izni vermeye, soruşturma ve kovuşturma yapmaya yetkili mercilerin belirlenmesinde, ilgililerin son rütbeleri ve görevleri esas alınacak.
  • KKTC'de konuşlu askeri birlik, karargah ve kurumlardan Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan kişi veya kurumlara yapılacak tebligatlar, yasa hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin istihdam ettiği veya hizmet alımı suretiyle çalıştırdığı personel veya memur vasıtasıyla yapılacak.
  • TSK'dan mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan veya ilişiği kesilen subay ve astsubaylar, ‘TSK'da görev yapamaz’ şeklinde sağlık raporu alanlarla vazife malulü olarak TSK'dan ayrılanlar hariç, her yıl kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen; askeri öğrenci, subay ve astsubay nasbedildikten sonra kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarının iki katını ödemeleri, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nun ilgili hükmünde düzenlenen ‘disiplinsizliği alışkanlık haline getirme’ fiilini işleyerek çıkarılanlar için belirlenen masrafların 4 katını, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak kanuni faiziyle birlikte tazminat olarak ödeyecekler.
  • Yurt dışına öğrenim, staj, kurs gibi nedenlerle giden subay ve astsubaylar için bu sürelerin toplamda 6 ayı geçmesi halinde, yükümlülükleri bu sürenin 2 katı kadar uzatılabilecek. Ancak pilotların mesleki olarak almak zorunda oldukları harbe hazırlığın devamı niteliğinde olan simülatör eğitim süreleri kapsam dışında tutulacak.
  • Teklif yürürlüğe girmeden önce yurt dışına öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak amacıyla gönderilen personel hakkında yükümlülük sürelerinin hesaplanmasında yurt dışında 6 aydan kısa geçirilen süreler, yükümlülük süresinin uzatılmasında dikkate alınmayacak.
  • Milli Savunma Bakanlığı’nca yapılacak sınavlarla ilgili her türlü açıklama, başvuru ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, bakanlığın internet sitesinden yapılacak, internet sitesindeki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.
  • Disiplin soruşturması, görevde başarısız olma ve kendilerinden istifade edilememe hallerinde sözleşmeli erbaş ve erlerin TSK ile ilişiği, sözleşme bitim tarihinden önce feshedilebilecek.
  • Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olan, bu örgütlere yardım eden, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye kullanan ya da kullandıran sözleşmeli erbaş ve erlerin de TSK ile ilişikleri, sözleşme sürelerinden kesilecek.
Kaynak: ANKA