İZ GAZETE- EYT’nin çıkmasıyla yoğunlukları artan SGK Çalışanları, yeterli personel alınması, ikramiye hakları, 3600 Ek gösterge, insanca bir ücret ve çalışma koşulları için iş bıraktı. Bayraklı, Buca, Karşıyaka, Konak, Menderes, Gaziemir, Karabağlar SGM ve birçok birim iş bırakmaya katıldı.

Emekçiler, SGK İzmir İl Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada, "SGK Emekçilerini yok sayanlara, taleplerimizi görmezden gelenlere karşı, çoluğumuzdan çocuğumuzdan fedakarlık yaptığımız fazla mesai saatini 51 TL ye çıkardık diyenlere karşı, bizi EYT yoğunluğu altında unutanlara karşı sesimizi duyurmak TBMM’nde taleplerimizin kabul edilmesi için bugün tam gün iş bırakıyoruz" dedi.

Açıklamalar bu gerçeklikten uzak

"Ülke nüfusunun nerdeyse tamamına hizmet veriyoruz" ifadeleri kullanılan açıklamada, "Şu an aylık bağlama başvurusu İzmir’de 150 bin geçen ay 8 bin civarinda aylık bağlandı. Tek iş yükü aylık bağlanma değil, borçlanma talepleri ve yapılandırma işlemleri de olağanüstü iş yükü yaratmaya devam ediyor. Akşam saat. 22.00 lere kadar çalışılsa dahi işlerin 3 ayda bitmesi mümkün değil. Nitekim saati 51 TL gibi komik bir rakama gece saatlerin kadar vatandaşın işlemlerini yetiştirmeye çalışıyoruz. Tüm bu hizmetleri Ankara Merkez teşkilatında 3.397, taşra teşkilatında 29.849 kişi olmak üzere toplam 33.246 (26371 memur, 945 sözleşmeli) personel tarafından yürütüyor. Ancak Çalışma Bakanının açıklamaları bu gerçeklikten uzak. Çalışma Bakanı hala 1-2 Ayda bu işlemler bitecekmiş gibi açıklamalar yapıyor. Genel sağlık sigortalısı işlemleri ile birlikte 85 Milyona hizmet veriyor SGK Emekçisi , 1 SGK çalışanı başına 2557 GSS Sigortalısı, 661 aktif sigortalı düşmektedir. Bu OECD ülkeleri arasında en düşük orandır. Almanya Sosyal Güvenlik Kurumu Türkiye ye yakın bir nüfus olmasına rağmen Türkiye’ye göre 5 Katı daha fazla personel ile çalışmaktadır" denildi.

Öğrenci yurtlarında yaşıyorlar

Yapılan açıklamada, " Vatandaşa bir söz veriliyorsa onun için yeterli personel alınması gerektiği açıktır. Yine Çalışma Bakanı memurun 20 Bin TL maaş aldığını iddia etmektedir. Şu an SGK'da yeni atanan bir memur 11.200 TL civarinda maaş almaktadır. Yeni atanan SGK memurları ev tutamadıklarından öğrenci evlerinde, yurtlarında yaşamak zorunda kalmaktadırlar. SGK çalışanı esnek kuralsız, sağlığını bozacak şekilde fazla ve mobbing altında çalıştırılmaktadır.  Yılda 270 Saat olan yasal fazla mesai sınırı ayda 100 saatle aşılmaktadır. Aynı zamanda SGK çalışanı fazla mesai, angarya çalışma dayatmasıyla günlük ortalama çalışma süresi 11 Saati geçmiştir. Aşırı iş yükü sağlığımızı bozuyor, performans baskısı bir çok yerde mobbinge dönüşüyor. Sağlıklı ve vatandaşı ya da kurumu zarara uğratmadan aylık bağlamak zaman ve yeterli personel gerektiriyor" denildi.

Talepler sıralandı

Açıklamada talepler şu şekilde sıralandı:

·      Sosyal Güvenlik Kurumu Emekçileri olarak 2012 yılında bu yana gasbedilen ikramiyelerimizi ve diğer ek ödemelerimizi geriye dönük istiyoruz!

·      Sosyal Güvenlik Kurumu Ek Ödeme Yönetmeliğinde yer alan ek ödeme puanlarına 100 er puan eklenmesini ve ek ödemelerin taban maaş eklenmesini istiyoruz!

·      Ek gösterge düzenlemesinde 3600 kapsamı dışında bırakılan SGK çalışanlarına da 3600 ek gösterge istiyoruz!

·      Aynı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda olduğu gibi, kurum içi uzmanlık kadrolarının ihdas edilmesini ve sosyal güvenlik tazminatı ödenmesini talep ediyoruz!

·      Ücretsiz yemek hizmeti istiyoruz!