Kafkas Cihat Kaya/ İZ GAZETE- Büro Emekçileri Sendikası (BES) İzmir Şubesi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanlarının iş yükünü, çalışma koşullarını ve personel yetersizliğini protesto etti. İzmir İl Müdürlüğü önünde gerçekleşen eylemde basın duyurusunu BES İzmir Şube Başkanı Mustafa Güven okudu.

SGK emekçilerinin iş yükü 3 kat arttı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)’larla ilgili düzenlemelerin duyurulmasının ardından, EYT’lilerin soluğu SGK müdürlükleri önünde almasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Mustafa Güven, “Tüm kamuoyunun bildiği gibi emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme yapılacağı Cumhurbaşkanı ve Çalışma Bakanı tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştı. 1 Ocak’a üç gün kala yapılan açıklamanın SGK il müdürlükleri önünde uzun kuyruklara neden olduğunu televizyonlardan ve gazetelerden hepiniz gördünüz. Henüz düzenleme kamuoyu ile paylaşılmadan 1 Ocak’ta hizmet borçlanmasına asgari ücrete gelen zam oranında artış olacağını duyan mağdurlar sosyal güvenlik merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturmuş, borçlanma taleplerini gerçekleştirmişlerdir. Bu durum dahi SGK emekçilerinin iş yükünü 2-3 kat artırırken, emeklilik taleplerinin başlaması ile beraber oluşacak iş yükünün nasıl olacağını, nelerle karşılaşılacağını hem SGK emekçileri hem de talepte bulunan sigortalılar büyük bir kaygı ile beklemektedir.” şeklinde konuştu.

Vedat Bilgin istifa etmelidir

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı (ÇSGB) Vedat Bilgin istifa etmelidir. diyen Güven, “TBMM ne gelen yasa taslağında yaptığı açıklamaların tersine, gün şartının devam etmesi, özellikle borçlanarak emekli olacak binlerce vatandaşı mağdur etmesinin yanı sıra, yeniden yapılacak başvurular nedeniyle hem kamu zararına hem de SGK çalışanlarının iş yükünü bir kat daha artmasına neden olmuştur. Tüm bunlar sözde bir ikramiye ile telafi edilemez. ÇSGB’nin çıkacak yasa taslağından bile haberi olmadığı anlaşılmaktadır. Bu durum şunu göstermektedir; aslında öncelikle işçi ve emekçilerin kurumu olan özerk bütçesi olan SGK’nın özerkliğinin sağlanması ikide bir siyasiler eliyle kurum başkanı, genel müdürleri değiştirilen, kurumsallığı yıpratılmış bir kurum olmaktan kurtarılmalı, Çalışma Bakanlığı’na bağlı kurum olmaktan çıkarılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

SGK’da felakete az kaldı

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun felakete sürüklendiğine dikkat çeken Güven, “Sosyal Güvenlik Kurumu yılda ortalama 400 bin civarında emeklilik işlemi gerçekleştirmektedir. İzmir’de bu sayı, mevcut personelin kapasitesiyle 23 bin dosya civarındadır, EYT’den İzmir’de faydalanacak sayısı yaklaşık 157 bin olup, borçlanmalar ile birlikte 200 bin başvuruyu geçebileceği sadece tahmin edilebilmektedir.  Özellikle kayıtlı sigortalılık oranı en yüksek olan İzmir’de Türkiye ortalamasının üzerinde bir iş yükü olacağı, mevcut iş yükünün en az 5 sene boyunca 10 kat aratacağı aşikardır. İzmir’de yılda 23 bin dosya bağlayan personel, nasıl olacak da kısa sürede 200 bin başvuruyu sonuçlandıracaktır. Buna rağmen, hükümet temsilcilerinin, ÇSGB’nin açıklamaları bu gerçeklerden uzaktır. Sanki başvuran hemen bir ay sonra emekli aylığını alacakmış gibi açıklamalar yaparak SGK çalışanlarını adeta ateşe atmaktadırlar.” dedi.

Artık yeter!

SGK’daki personel eksikliğine vurgu yapan Mustafa Güven, “Seçim vaatlerine SGK çalışanları feda edilmektedir. SGK çalışanları ile vatandaşı karşı karşıya getirecek açıklamalar yapmak yerine, acilen olabildiğince personel eksikliğinin giderilmesi gerekli alt yapı çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Sürekli çıkarılan vergi ve prim aflarıyla beraber diğer işlerini de yetiştirmek için zaten gece gündüz demeden çalışan SGK emekçisi ‘Artık yeter!’ diyor.” şeklinde konuştu.

BES İzmir Şube Başkanı Mustafa Güven’in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

“Sosyal Güvenlik Kurumu personeli kamu kurumları arasında en düşük ücretle çalıştırılmaktadır. Tamamı üniversite mezunu olan, yıllarca KPSS’ye hazırlanarak yüksek puanlarla kuruma ataması yapılan SGK emekçileri, açlık sınırındaki bir ücretle 85 milyon vatandaşa hizmet etmektedir. 2012 yılında yayınlanan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile daha önceden SGK emekçisinin almakta olduğu yılda iki asgari ücret tutarındaki ikramiye ile kimi ek ödemeler sözde “eşit işe eşit ücret” adı altında kaldırılmıştır. Ancak, kimi kadrolar SGK yönetim kurulu üyeleri ve müfettişler hala almaya devam etmektedir.

O zaman sendikamızın öncülüğünde Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuru sonucu, mahkemenin bu konudaki kararında, özetle; KHK çıkarmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden alınan yetki kanununda, çalışanların ekonomik haklarını düzenlemeye dair bir yetkinin bulunmadığı, ayrıca, yasayla verilen bir hakkın kanun hükmünde kararname ile kaldırılamayacağı belirtilerek tekrar düzenleme yapılması en üst mahkeme tarafından karar altına alınmıştır. Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu ne hikmetse yeni bir düzenleme yapmamış, önceki düzenlemeye de dönülmeyerek ikramiyelerimiz ödenmemiştir.

Bu konuda sendikamız defalarca eylem yapmış, mahkemelere başvurulmuş, kimi illerde ilk derece mahkemeler kazanılmasına rağmen sonuç alınamamış hukuksuzluk devam etmiştir.”

SGK çalışanlarına bir darbe de buradan

Şu anda EYT düzenlemesi ile artacak iş yükü nedeniyle SGK emekçilerinin mağduriyeti misli ile artmış, daha da artacağı aşikardır. Zaten yapılan ek gösterge düzenlemesinde 3600 ek gösterge kapsamı dışında bırakılan SGK çalışanları bir darbe de buradan yemiştir. Kimi kurumlarda iş yoğunluğu nedeniyle farklı isimler altında ek ödemeler yapılmaktadır. Adalet Bakanlığı çalışanları için adalet hizmetleri tazminatı, Sağlık Bakanlığı çalışanları için döner sermaye ödemeleri, Millî Eğitim Bakanlığı’nda ek ders ücretleri, Belediye çalışanlarına denge tazminatı gibi. SGK doğumdan ölüme tüm vatandaşlarımıza hizmet vermekte olup Mevzuat yoğunluğu ve iş yükü açısından en yoğun kurumlardan biridir.”

Mustafa Güven, Büro Emekçileri Sendikası’nın isteklerini şu şekilde sıraladı:

·      Sosyal Güvenlik Kurumu Emekçileri olarak 2012 yılında haksız ve hukuksuz bir biçimde kesilen ve mahkeme kararına rağmen halen ödenmeyen ikramiyelerimizi ve diğer ek ödemelerimizi geriye dönük istiyoruz!

·      Sosyal Güvenlik Kurumu ek ödeme yönetmeliğinde yer alan ek ödeme puanlarına 100 er puan eklenmesini istiyoruz!

·      Ek gösterge düzenlemesinde 3600 kapsamı dışında bırakılan SGK emekçilerine de 3600 ek gösterge istiyoruz!

·      Hazine Maliye Bakanlığı’nda olduğu gibi, kurum içi uzmanlık kadrolarının ihdas edilmesini ve sosyal güvenlik tazminatı ödenmesini talep ediyoruz!

·      Ücretsiz yemek hizmeti istiyoruz!

·      İnsan onuruna yakışır koşullarda çalışmak, insanca yaşamak istiyoruz!

·      Yemek ve ulaşım hizmeti verilemeyen yerlerde 3000 TL yemek ve 1000 TL yol yardımı yapılmasını istiyoruz

·      Acilen yeterli sayıda personel alınmalıdır.

Sendikalara ortak mücadele çağrısı

Sendikalara ortak mücadele çağrısında bulunan Güven, “Bu talepler ne sendikaların ne de çalışanların ayrı ayrı mücadeleleri ile kazanılmaz. İzmir 18 Ocak’ta tüm sendikaları ortak mücadeleye çağırdık. Amacımız SGK çalışanlarının acil taleplerinde bir platformda birleştirmek ve tüm SGK çalışanları olarak ortak mücadele etmek grev yaparak haklarımızı almak. Ne yazık ki işkolumuzdaki sendikalar sendikal rekabete teslim oldular. Ve ortak mücadele çağrısına ‘Ankara izin vermiyor’ diyerek olumsuz yanıt verdiler. Bu görevi yerine getirmeyen sendikalardan hesap soralım. Burada iş tüm SGK çalışanlarına düşmektedir. Sendikalarınıza söyleyin, tek başına iş bırakarak bu iş olmaz, ortaklaşalım, SGK grevi yapalım ve haklarımızı kazanalım. SGK çalışanlarını felakete teslim etmeyelim.” ifadelerini kullandı.