Emek Partisi'nden aday adayı olan sendikacılar ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Sermaye programlarından, sermaye partilerinden aday olunarak işçi ve emekçilerin mücadelesi parlamentoya taşınamaz!
Bugüne kadar farklı işçi ve memur konfederasyonlarından çeşitli düzeylerde çok sayıda sendikacı milletvekili adayı ve milletvekili oldu. Hatta bu milletvekillerinden bazıları “Bakan” oldu.
İstisnasız sermaye partilerinin programlarından aday olup işçi ve emekçilerden oy istediler.
İşçileri emekçileri sermaye partileri aracılığı ile sermaye programlarına yedeklemekte rol üstlendiler. Seçildiklerinde ise Mecliste işçi sınıfının ve emekçilerin aleyhine politikalara el kaldırıp oy verdiler.
Bu söylediklerimiz herkes tarafından çok iyi bilinmektedir.

ÇAĞRIMIZ İŞÇİ ÖNDERLERİNEDİR!

Bunun için işçi önderlerine, mücadeleci sendikacılara açık çağrımızdır; sermaye partilerinden aday olmamaları, sermaye programlarının payandası olmamalarıdır. İşçi sınıfının sermayeye yedeklenmesine hizmet etmemeleridir. Tabi ki işçi ve emekçilere çağrımız da sermaye partilerine ve adaylarına oy vererek destek vermemeleridir.

Bizler İzmir’de yıllardır işçilerin kamu emekçilerinin örgütlenme ve hak alma mücadelelerinde yer almış sınıf sendikacılığı çizgisinde işçi ve emekçilerin mücadelesini birleştirerek ilerletme çabasını vermiş sendikacılarız.

EMEK VE DEMOKRASİ MÜCADELESİ MECLİSE İŞÇİLERLE TAŞINMALI!

Emek ve demokrasi mücadelesinde,  eylemlerde, grevlerde, direnişlerde omuz omuza mücadele ettiğiniz yüzlerce mücadeleci sendikacı, binlerce on binlerce işçi ve emekçi kardeşlerimize sesleniyoruz;
İş yerlerinde, meydanlarda sürdürdüğümüz mücadelenin parlamento mücadelesiyle birleşmesinin yolu, sermayeden bağımsız kendi sınıfımızın programı ve politikasıyla olanaklı olabilir. Bunun için EMEK ve ÖZGÜRLÜK İTTİFAKINI ve ittifak partilerinden sınıfın partisi olan Emek Partisi’nden milletvekili aday adaylığı için başvurarak sınıf partisinin programı ve politikaları doğrultusunda adayız.

Ülkenin bugün içinde bulunduğu çok yönlü yıkımın sorumlusu, iktidarı elinde bulunduran işbirlikçi büyük sermaye sınıfı ve onun her renkten partileridir.

SERMAYE POLİTİKALARINA DUR DİYELİM!

Son 20 yılda tekelci sermayenin en azgın en saldırgan, en gerici temsilcisi olan AKP tek adam yönetimi eliyle ülkeyi yönetiyor. Bu iktidar yalnız deprem bölgesindeki illeri değil, bütün ülkeyi her alanda emekçiler için yaşanamaz hale getirip enkaza çevirirken, sermayenin kar ve büyüme rekorları kırdığını biliyor ve görüyoruz.

Şirketlere verilen teşvikler, vergi afları rakamlarının büyüklüğü ortadayken depremzede emekçilerin en ucuz en küçük ihtiyaçlarının karşılanmadığına tanıklık ediyoruz.

İşçi ve emekçilerin ücretleri sürekli erirken açlık sınırının altında yaşamaya zorlanıyorlar. Çalışma koşullarının ağırlığını, iş cinayetlerinde ölen işçi sayıları gösteriyor. Grev yasakları, hak alma eylemlerine saldırılar ile işçi ve emekçilerin mücadelesi baskı altına alınırken ihraçlar işten atmalarla bütün çalışanlar için iş güvencesi ortadan kaldırılıyor.

Eğitim sağlık gibi en temel haklar ticarileştirilmiş durumda. Bu saldırılar karşısında işçiler emekçiler birçok yerde lokal eylem ve direnişler gerçekleştiriyor. Bu direnişleri birleştirerek büyütmek, işçi ve emekçilerin politikaya müdahalesinin dayanağı yapmak, bu mücadeleleri politik mücadeleyle birleştirmek için sermaye partilerinden değil Emek Partisi’nden aday adayıyız.

Bu seçimlerde partimiz önüne;
1-    Gerici faşist bir rejim inşa eden ‘Tek Adam’ yönetimini yenilgiye uğratmak,
2-    İşçi ve emekçilerin birliğini örgütlülüğünü ve sınıfın bilincini ilerletmek,
3-İşçi sınıfının müttefikleri olan demokrasi güçleriyle birlikte mücadelesini ittifakını güçlendirmek hedefini koymaktadır.
Bu görevler ancak sınıf partisinin programı ve ittifak politikalarıyla hayata geçirilebilir.

Bu hedefler, sermaye partilerinden, programlarından aday olarak ve bun yolla parlamentoya giderek yerine getirilemez. Onun için aday adaylığımız vesilesiyle de tüm mücadeleci sendikacılara, işçi önderlerine, işçi ve emekçi kitlelere hak alma mücadelesinde omuz omuza birlikte olduğumuz gibi politik mücadelede de gücümüze güvenerek yan yana birlikte yürümeye, birliğimizi güçlendirmeye çağırıyoruz. İşçi ve emekçi halkımızı sermaye ittifakları arasında bölünmeye değil, emekçilerin, halkın gerçek seçeneği Emek Özgürlük ittifakı saflarında birliğimizi ve mücadelemizi büyütmeye çağırıyoruz.

1-    İsmail Doğan (Eski Petrol-İş Aliağa Şube Bşk)
2-    Cihan İşçi (Deriteks Örgütlenme Uzmanı)
3-    Kemal Köroğlu (Eski Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube Bşk.)
4-    Can Bahadır (Eski Genel-İş İzmir 3 No’lu Şube Bşk.)
5-    Ufuktan Öden (Gıda-İş Ege Bölge Bşk.)
6-    Elif Çuhadar (Eski KESK MYK üyesi)
7-    Ramis Sağlam (Eski BES İzmir Şube Şube Bşk.)
8-    İsmail Hakkı Şimşek (Eski Eğitim Sen İzmir 4 No’lu Şube Bşk.)
9-    Duran Sınacı (Eski Eğitim Sen İzmir 6 No'lu Şube Bşk.)
10-    Adnan Kesici (Eski Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube Sekreteri)