Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar (TODAP), Toplumcu Psikologlar TİHV İzmir Temsilciliği ve İnsan Hakları İçin Sağlık Çalışanları Grubu, Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi (SES) üyesi sağlık çalışanları bir araya gelerek, "Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur" başlıklı basın toplantısı düzenledi. 

Kurumlar adına ortak basın metnini okuyan Psikolog Doktor Türkcan Baykal, yirminci yüzyılda savaşla doğrudan ya da dolaylı olarak ilintili 190 milyon ölümün meydana geldiğini ifade ederek, bunların yüzde 85-90 arasının sivil ölümleri olduğunu söyledi. Baykal, "Savaş ve çatışmalar sadece yaşanan zamanı değil aynı zamanda geleceği de etkiler ve sorunlar gelecek kuşaklara da tüm boyutları ile taşınır. Savaş doğrudan ve dolaylı sağlık etkileri, insan hakları ihlalleri, kaynakların kullanımına etkileri ve şiddetin artması nedenleriyle sağlıkçıların ilgi ve çalışma alanına girmektedir" dedi. 

'SON ON YILDA DÜNYA DAHA AZ BARIŞÇIL BİR YER OLDU'

Küresel Barış İndeksinde bulunan 163 ülke arasında Türkiye'nin 2.710 ile 145. sırada yer aldığını belirten Baykal, "Skorun süreç içinde yükseldiği yani barışçıl ortamın gerilediği izlenmektedir. Son on yılda dünyanın daha az barışçıl bir yer olduğu, Küresel Barış İndeksinin doğuşta beklenen yaşam süresi ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Barış sağlığın korunması ve geliştirilmesinde en önemli küresel belirleyenlerden biridir" diye konuştu. 

"Barışın savunulması ve yeniden inşası sağlıkçıların da sorumluluğudur" diyen Baykal söylerine şöyle devam etti; "Sağlık barışa köprüdür. 1998 yılında Dünya Sağlık Asamblesi sağlığı barışa köprü olarak tanımlamıştır. Çatışma dönemlerinde ve sonrasında hizmet veren sağlık çalışanlarının barışın inşasına çok değerli katkısı olabileceğini belirtmiştir.Sağlıkçı olarak bizlere düşen, pozitif barış yaklaşımıyla, barış dilinin kurulmasında, barışçıl tutumların geliştirilmesinde, çatışma ve savaşın önlenmesinde, barışın korunmasında etkin bir rol almaktır. Sağlıkçıların en temel görevi yaşam hakkının savunulmasıdır. Yaşasın hayat, yaşasın barış."

EVRENSEL