Nicedir, nereye doğru evriliyoruz, diye sorup duruyoruz. 

Sahi, nereye bu gidiş.

BAMAD da bu soruyu yüzlerce defa sorup cevap aramış olmalı ki, doğru bir yolda, doğru adreste, TEOS buluşması hazırlamış. 

Medyadaki örgütlenmeden yapay zekaya, yerel medyadan sosyal medyaya kadar pek çok konu tartışılacak ve belki de en önemlisi “asla yalnız yürümeyeceğiz” diyerek fikirlerini özgürce dile getirecek gazeteciler.

Kuşkusuz, soğuk duvarlı Silivri'de tutsak edilen gazetecileri orada varmışçasına anacağız tüm gazeteciler olarak. 

Silivri'de tutsak olan gazetecilere, düşün insanlarına yapılan haksızlıklar dile getirilecek. Uzaktan da olsa, her birinin yüreğine dokunacağız sevgiyle.

Yerel medya, yerel yönetimler ilişkisindeki çarpıklıklar, çelişkiler de kuşkusuz atölye çalışmalarında ele alınıp görüşler ve deneyimlerle genç gazetecilere yol açacak, ufuk turu atılacak.

Yerelden ulusala, ulusaldan, yerele eleştiriler ve önerilerin ortaya konulması ise, paha biçilmez sonuçlar içerecek, kuşkusuz.

Tutuklu gazeteciler, Merdan Yanardağ'a özel selamlama da unutulmayacak tabi. Yaşanan, yaşatılan her olayın peşinde olunduğuna dair eleştirel, yapıcı, sahip çıkıcı tüm çizgilerini, özlemlerini ortaya koyacak gazetecilerin “Duyun sesimizi'' diye haykıracakları bir çalıştaya doğru az zaman kaldı. 

Gazeteciliğin dünü, bugünüyle dile getirileceği oturumlarda, kuşkusuz, ''GAZETECİLİK NEREYE KOŞUYOR? Bu gidişle, BİZ GAZETECİLER NE OLACAĞIZ?''  sorularının cevaplarını bulmaya çalışacağız. 

Bizce, ne değerli bir buluşma olacak bu…

Heyecan büyük. 

Hepiniz iyi ki varsınız.