OHAL kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, Cumhurbaşkanı kararı ile olağanüstü hal ilan edilen illerde; yargı alanında hak kayıplarının önlenmesi amacıyla dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler 6 Şubat'tan itibaren 6 Nisan 2023'e kadar durduruldu.

OHAL ilan edilen yerlerde bulunan sulh ceza hakimlikleri veya mahkemeler tarafından düzenlenen yakalama emri üzerine yakalanan kişinin en geç 24 saat içinde yetkili hakim veya mahkeme önüne çıkarılamaması ve sesli ve görüntülü iletişim sisteminin kullanılamaması durumunda bu kişinin yakalandığı yer sulh ceza hakimi veya mahkemesi tarafından sorgusu yapılacak veya ifadesi alınacak.

Ayrıca OHAL ilan edilen yerlerde gözaltı süresi zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren 4 günü geçemeyecek ve delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu sebebiyle Cumhuriyet savcısı, gözaltı süresinin 3 gün süreyle uzatılmasına yazılı olarak emir verebilecek. Yapılan tutukluluğun incelemesi, bir defaya mahsus olmak üzere 60 günlük süreyle resen yapılacak.