Türkiye Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin üzüntüsünü yaşarken, Cumhurbaşkanı da 10 ili etkileyen deprem sonrası OHAL ilan etti. Peki OHAL durumunda hangi kararlar alınabilir? İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grupbaşkanvekili Avukat Murat Aydın alınabilecek kararları sıraladı.

1. Kurtarma, hasarın ve zararın giderilmesi için gereken para, taşınır ve taşınmaz mallar ile yapılması gereken işler için para, mal ve çalışma yükümlülüğü koymak.

2. Acil ve hayati ihtiyaç maddeleri için harcamaya yeterli para kamu kaynaklarından zamanında sağlanamadığı takdirde, kredi kuruluşlarının olanaklarından yararlanmak.

3. Bölge içindeki kamu kurum ve kuruluşlarıyla tüzel ve gerçek kişiler, kendilerinden istenecek arazi, arsa, bina, tesis, araç, gereç, yiyecek, ilaç ve tıbbi malzeme ile giyecek ve diğer maddeleri vermek zorundadırlar.

4. Bölgede bulunan 18 - 60 yaşları arasındaki bütün vatandaşlara çalışma yükümlülüğü yüklemek.

5. Bölgenin belirli yerlerinde yerleşimi yasaklamak.

6. Kara, deniz ve hava trafik düzenine ilişkin tedbirleri almak, araçların bölgeye giriş ve çıkışlarını kayıtlamak veya yasaklamak.

7. Belirli yerleşim yerlerine girişi ve buralardan çıkışı sınırlamak.

8. Belli yerleşim yerlerini boşaltmak veya başka yerlere nakletmek.

9. Eğitim kurumlarında öğrenime ara vermek ve öğrenci yurtlarını süreli veya süresiz olarak kapatmak.

10. Gazino, lokanta, eğlence yerleri ile oyun salonlarını, konaklama tesislerinin açılma ve kapanma zamanını tayin etmek, gerektiğinde kapatmak ve bu yerleri olağanüstü halin icaplarına göre kullanmak.

11. OHAL hizmetlerinin yürütülmesi ile görevli personelin yıllık izinlerini sınırlamak veya kaldırmak.

12. Bölge sınırları içerisindeki tüm haberleşme araç ve gereçlerinden yararlanmak ve gerektiğinde bu amaçla geçici olarak bunlara el koymak.

13. Tehlike arz eden binaları yıkmak.
Belli gıda maddelerinin bölge dışına çıkarılmasını veya bölgeye sokulmalarını kontrol etmek, sınırlamak veya gerektiğinde yasaklamak.

14. Gerekli görülen zaruri ihtiyaç maddelerinin dağıtımını düzenlemek,
a. Halkın beslenmesi, ısınması, temizliği ve aydınlanması için gerekli gıda maddesi ve eşyaların,
Her türlü yakıtın,
Tedavide ve tıpta kullanılan ilaç, kimyevi madde, alet ve diğer şeylerin,
d. İnşaat, sanayi, ulaşım ve tarımda kullanılan eşya ve maddelerin,
e. Kamu için gerekli diğer mal, eşya, araç, gereç ve her türlü maddelerin
İmali, satımı, dağıtımı, depolanması ve ticareti hakkında tedbir almak, gerektiğinde bunlara el koymak,
f. Bu malları satıştan kaçınan, saklayan, kaçıran, fazla fiyatla satan, imalatını durduran veya yavaşlatanların işyerini kapatmak.

Editör: Özlem Çimen Durmaz