Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü, öğrencilerin rektörlük binası önünde oturmasını ve çeşitli eylemler düzenlemesini yasakladı. Öğrenciler, mezuniyetlerden şenliklere kadar farklı nedenlerle ODTÜ Rektörlüğü önünde eylem ve etkinlikler düzenlemekteydiler. Ancak rektörlük, Üniversite Yönetim Kurulu'nun 11 Temmuz tarihli kararı gereği 4 Eylül'den itibaren bina önündeki eylemleri yasakladı.

Öğrencilerin bina önünde oturmasına yasak

Kararda, Türkiye'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemeyi düzenleyen yasa olan "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası"na referans gösterildi. Buna göre, 4 Eylül 2023 tarihinden itibaren ODTÜ Kampüsü dahilinde, yasalar çerçevesinde bazı faaliyetlerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) A Binası önü ve Fizik Bölümü Üçlü Amfi önünde yapılmasına izin verileceği belirtildi.

Rektörlük binası önünde basın açıklaması yapma, stant kurma, bildiri dağıtma, çadır kurma, şenlik yapma, oturma ve benzeri eylemlerin yasaklandığı ve bu davranışları sergileyenlerin mevzuat çerçevesinde adli ve idari işlemlere tabi tutulacağı ifade edildi. Bu kısıtlamanın üniversitenin güvenliği, huzuru, iç barışı, ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamaması amacıyla getirildiği vurgulandı.