Konak Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Ramazan ayı ile ilgili aldığı kararı duyurdu. Alınan karara göre Ramazan ayı boyunca Konak'ta kahvehane, internet salonu, oyun salonu, playstation ve atari salonları, sinema ve tiyatro faaliyetleri yapan iş yerleri 24 saat açık kalacak.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada şunlar belirtildi: "T.C. Konak Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden Odamıza iletilen 15.02.2024 tarih ve 322929 sayılı yazıda, İzmir Kahveciler Odası’nın T.C. Konak Belediye Başkanlığı’na göndermiş olduğu 24.01.2024 tarihli yazısında, 11 Mart 2024 Perşembe günü Mübarek Ramazan ayının başlayacağı, günümüz insanına sohbet etme ve okuyarak kıraat etme gibi önemli hizmetler sergileyen kahvehane, internet salonları, playstation ve atari salonlarının Ramazan ayında sahura ve sabaha kadar açık kalabilmesi için bir karar alınması talebinde bulunulduğu bildirilmektedir.

Söz konusu yazıda; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 34. Maddesinin (h) bendi gereğince Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin açılış kapanış saatlerini belirlemek Belediye Encümeninin görevleri arasında yer aldığı, ayrıca 2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 33. Maddesinde “Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin açılış ve kapanış saatleri Belediye sınırları içerisinde Belediye Encümeni, bu yerler dışında İl Encümeni tarafından tespit edilir.” kuralına yer verildiği belirtilmektedir.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün teklifi Belediye Encümenlerince incenmiş olup, teklif çerçevesinde; Ramazan ayının başlangıcı olan 11 Mart 2024 Perşembe gününden Ramazan ayının sonuna kadar Kahvehane, İnternet Salonu, Oyun Salonu, Playstation ve Atari Salonları, Sinema ve Tiyatro faaliyet konulu iş yerlerinin 24 saat açık kalmasının kabulüne karar verildiği belirtilmiştir."

Editör: Özlem Çimen Durmaz