Urla Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ortaklığında olan tesisler, Urla Belediyesi kayyım yönetimindeyken; 3302 ada 4 parsel numaralı arazi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/d maddesi gereğince Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne 25 yıllığına ücretsiz olarak tahsis edilmişti. 29 Haziran 2024 tarihinde tesis sınırları içerisinde yasal olmayan bir kazı çalışması gerçekleşmiş, Urla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise bu kazı çalışmasına izin vermemişti.

Tesislerin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne tahsis edilmesinin ardından Urla Belediyesi, tahsis iptaline giderek bir bildiri yayımladı.

Bildiride, “İl ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde söz konusu alanın Belediye hizmetlerindekullanılmak üzere yüksek gelir getirici potansiyele sahip konumda olması ve merkez mahallelerde halihazırda 4 adet açık- kapalı spor tesisi mevcut olması nedeniyle, söz konusu projenin diğermahallelerde uygulanması daha doğru olacağı belirtilerek, tahsis iptaline gidileceği kendilerine bildirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Tahsisin üzerinden 2 yıl geçti

Urla Belediyesi’nin yayımladığı bildirinin devamı ise şu şekilde:

“Tahsisin üzerinden iki (2) yıl geçmiş bulunmakta olup söz konusu parselde herhangi bir ruhsat alınmadığı tespit edilmiş ve tarafımızca tahsis iptal hakkı da doğmuştur. Unutulmamalıdır ki, Urla sadece merkez mahallelerden ibaret değildir ve hemşehrilerimizin tüm sosyal altyapı imkânlarından eşit faydalandırılması daha adil olacaktır. Çevre Mahallerde gerçek anlamda spor tesislerine ihtiyaç bulunduğundan yapılacak yatırımın faydalı olması adına, kendilerine buradaki tahsis iptal edilirken alternatif alanlar sunulmuştur. Spor tesisi bulunmayan mahallelerimizden; Denizli Mahallesi 3833 Ada 1 Parsel (7.188 m2), Gülbahçe Mahallesi 469 Ada 1 Parsel (9.567 m2), Bademler Mahallesi 262 Ada 64 Parsel (31.220 m2+17.212 m2), Kalabak Mahallesi 4607 Ada 1 Parsel (2.300 m2) ve İçmeler Mahallesi 2780 Ada 1 Parsel (2.703 m2) sayılı taşınmazlarda bu projeyi hayata geçirmeleri için tahsis işlemi yapılabileceği kendilerineiletilmiştir. Fakat bu önerimiz kendileri tarafından kabul görmemiştir."

"Urla Belediyesi olarak; ilk günden bu yana dile getirdiğimiz gibi kamunun hakkını korumaya, gençlerimizi spora teşvik etmeye ve sporcularımıza destek olmaya devam edeceğiz.Kamu yararını gözeterek gerçekleştirdiğimiz çalışmaların siyasetin içine çekilmesini ve olayların çarpıtılmasını kınıyoruz.

Kaynak: Bülten