Güneş Enerji Santrali’nde ürettiği enerji ile 2022 yılında toplamda 1.116,25 tC02 salınımını engelleyerek çevreye önemli bir katkı sağlayan Karşıyaka Belediyesi, 2030 yılına kadar kapasite artışını sürdürerek kendi elektrik ihtiyacının tamamı kadar enerji üreten bir belediye haline gelmeyi hedefliyor.

Geleceğe yatırım yapıyoruz

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Yaşadığımız dönem hepimizin çok yoğun enerjiye ihtiyaç duyduğumuz bir dönem. Ama bu enerjiyi üretme yollarımızın iklim krizini büyütmeyecek artırmayacak yollar olması lazım. Bu temiz enerji ya da sürdürülebilir yöntemlerle enerji üretimini gerektiriyor. Biz de kentimizde, Karşıyaka’da öncelikli olarak enerjiyi verimli kullanmak, mümkün olduğunca enerji tüketimini düşürmek ama aynı zamanda da güneş enerjisi, rüzgar enerjisi hatta jeotermal ile temiz, yenilenebilir, sürdürülebilir enerji üretmek için çaba gösteriyor, bunun için yatırımlar yapıyoruz” dedi.

Aşama aşama gerçekleştireceğiz

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nı 1,5 yıl önce revize ettiklerin belirten Başkan Tugay, “2030 yılına kadar belediyenin tüm enerji tüketimini güneş enerjisinden karşılayacak şekilde toplam 7 mW güce sahip bir güneş enerjisi santrali kurmak üzere planlarımızı yaptık. Bunları aşama aşama gerçekleştireceğiz. Toplumun enerjiyi verimli kullanması ile ilgili olarak da yaptığımız pek çok eğitim bilgilendirme faaliyeti var. Zaman zaman paneller düzenliyoruz. Yeşil site – yeşil apartman konsepti ile ilgili bir karar aldık. Elektrik ve su tüketiminde belirli oranlarda düşme sağlayan vatandaşlarımızın katı atık bedellerini onlara iade ediyoruz. Bunun gibi teşvik edici yöntemlerle insanların enerjiyi daha verimli daha az kullanmaları için çaba gösteriyoruz. Ama aynı zamanda bir taraftan da şehrimizde hem belediye hem de mümkünse diğer vatandaşlarımızın öncelikli olarak güneş enerjisini kullanarak yenilenebilir enerji üretim yöntemlerine yönelmelerini sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.