Gizem TABAN/İZ GAZETE- İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait İZTEK Şirketinde örgütlü Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Sosyal İş Sendikası, Konak Kartlar Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Sendika’nın yaptığı açıklamada; İBB’nin şirketlerinden İZTEK A.Ş.’ye geçen işçiler arasındaki farklı Toplu İş Sözleşmelerinin (TİS) ek protokolle düzenlenmesi için çağrıda bulunuldu. Basın açıklamasını DİSK Sosyal İş Sendikası İzmir Şube Sekreteri Gökhan Mangal okurken, açıklamaya Sosyal İş Sendikası Genel Başkanı Celal Uyar, Sendika İzmir Şube Başkanı Fikret Savaş ve İZTEK A.Ş çalışanları katıldı. Emekçiler, ‘İnadına sendika inadına DİSK, Eşit işe eşit ücret, Yaşasın örgütlü mücadelemiz’ sloganları attı.

‘SONUÇ ALAMADIK’

Basın açıklamasını okuyan Sosyal İş Sendikası İzmir Şube Sekreteri Gökhan Mangal, yaşanan süreci şöyle özetledi: “Örgütlü bulunduğumuz eski adı ÜNİBEL A.Ş, yeni adı İZTEK A.Ş olarak değiştirilen İZTEK A.Ş.+ şirketine yeni birimler ilave edildi. Bu şekilde çalışan sayısı İBB’ye bağlı İZENERJİ, İZELMAN ve İZDOĞA şirketlerinde çalışan bir kısım işçi arkadaşlarımızın aktarılmasıyla iki katını aştı. Bu süreçte çalışan arkadaşlarımıza geçişleri kabul etmeleri için önceki çalıştıkları şirketlerle sendikalar arasında imzalanan TİS’lerdeki kazanılmış hakları ile geçecekleri sözü bizzat İBB Başkanı Tunç Soyer tarafından verildi. Ayrıca İZTEK A.Ş'de örgütlü bulunduğumuz Sosyal-İş Sendikamızın imzaladığı TİS’lerdeki lehe olan hakların da üyelerimize verileceği söylendi. Yine İZTEK A.Ş’de çalışmaya devam eden eski üyelerimize ve yeni üyelerimize bağlı oldukları TİS’lerdeki lehe olan hakların verileceği de söylenmiştir. Üyelerimiz bu sözler üzerine geçişe onay verdiler ve İZTEK A.Ş’de 12.06.2021 tarihinde çalışmaya başladılar. Örgütlü bulunduğumuz İZTEK A.Ş’de geçişler nedeniyle birden fazla toplu sözleşme uygulanmaya başlandı. Çalışanlar arasında aynı işi yaptıkları halde farklı ücret ve sosyal hakların çıkmasına neden oldu. Bu durum aynı zamanda başkanımızın sürekli ifade ettiği ‘Eşit işe eşit ücret’ politikasına da aykırıdır. Bu sorunu çözmek üzere ek protokol yapmak suretiyle çalışanların tek TİS çatısı altında toplanması için, İZTEK A.Ş eski ve yeni yöneticileriyle 25.05.2021 tarihinden itibaren Sendika olarak görüşmeye başlamamıza rağmen bir sonuç alamadık.”

‘TUTUMU ANLAYAMADIK’

Sendika olarak, İZTEK A.Ş yöneticileriyle yapmış oldukları görüşmelerde Şirketin, yürürlükte olan TİS’e ek protokol yaparak sorunu çözmeyi bugüne kadar kabul etmediğini belirten Mangal, “Gerekçe olarak da Sendikamızın yetkisinin bulunmadığını söylemiştir. Oysa sendikamızın imzaladığı TİS 31.12.2021 tarihine kadar yürürlüktedir. Yani Sosyal-İş Sendikası ek protokol yapmak üzere yetkili sendikadır. Sendikamız bu iş yerinde 9 dönemdir TİS yapmaktır. Sendikamızın 9 dönemdir de 12 Eylül Cuntasının ürünü olan İş Yasası’na göre iş kolunda baraj problemi bulunmaktaydı. Buna rağmen İBB, işçi iradesine saygı gösterdi. Bugün ki İZTEK AŞ yönetiminin tutumunu anlamış değiliz. Ayrıca sendikamız onlarca iş yerinde Anayasanın 90’ıncı maddesine ve ILO normlarına ve işçi iradesine dayanarak TİS imzaladı ve imzalamaya devam etmektedir” diye konuştu.

ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Mevcut durumda 110 kişinin çalıştığı İZTEK A.Ş’de dört TİS uygulandığını ve bu durumun iş barışını bozduğunu vurgulayan Mangal,  “Sendikamızın yaptığı görüşmelerde verilen sözler ile üyelerimize verilen sözlere rağmen sorun bugüne kadar çözümlenmediğinden dolayı bu basın açıklamasını sendika olarak yapıyoruz. Bizler sendikasızlaştırılmaya ve örgütsüzleştirilmeye karşı olduğumuzu bir kez daha söylemek isteriz. Sendika olarak bu sorunun masada çözüleceğine olan inancımız ile İZTEK A.Ş yönetimini verilen sözler doğrultusunda sorunu çözmeye davet ediyoruz. Haklarımızı alana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.