İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Tunç Soyer’in yönetiminde gerçekleşen İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) ağustos ayı olağan birinci meclis oturumunda; İzmir il sınırları içerisinde 30 Ekim 2020 depremi sonrası 7269 Sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen ruhsatlı yapıların, can ve mal güvenliği açısından dönüşümlerinin ivedilikle yapılması amacıyla yüzde 20 emsal artışı içeren önerge gündeme geldi.

Yüzde 20 emsal artışı komisyonlara gönderildi

Komisyonlara gönderilen söz konusu önerge kabul edilirse 2025 yılına kadar ağır ve orta hasarlı yapıların dönüşümüne ilişkin yeni inşaat ruhsatı müracaatlarında yüzde 20 emsal artışı hakkı tanınacak.

İlgili önerge şöyle: “30 Ekim 2020 tarihinde yaşadığımız deprem sonrası planlı ve sağlıklı kentsel mekana sahip olmasına karşın ruhsatlı mevcut yapı stokunun yapılaşma haklarında, mevcut kitle ve gabarisinde herhangi bir kayıp olmadan yeniden yapılabilmesine yönelik plan ve uygulama çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar, Belediye Meclisimizin 01/03/2021 tarihli ve 05.196 sayılı Kararı ile uygun bulunmuş ve bu karar doğrultusunda; İlçe Belediyeleri tarafından yürürlükteki imar planlarında planlı ve sağlıklı kentsel mekana sahip alanların tespit edilerek ‘Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan’ sınırlarının belirlenmesine ilişkin çalışmalar yürütülmüş olup, ancak depremin yıkıcı etkisinin İlçe Belediyeleri tarafından belirlenen ‘Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan’ sınırlarının dışında kalan 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen ruhsatlı yapıların olduğu belirlendiğinden; bu kapsamda 31/12/2025 tarihine kadar geçerli olmak kaydıyla, İzmir il sınırları içerisinde 30 Ekim Depremi sonrası 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen ruhsatlı yapıların, can ve mal güvenliği açısından dönüşümlerinin ivedilikle yapılması amacıyla, yapıların dönüşümüne ilişkin yapılacak olan yeni inşaat ruhsatı müracaatlarında; Bu binalarda yapı ruhsatı ve eki mimari projesinden hesaplanan toplam yapı inşaat alanına yüzde 20 ilave edilir. Yeni yapılacak yapılarda, toplam yapı inşaat alanına ilave edilen yüzde 20 artış; ruhsat ve eki mimari projesinde belirlenen kat adedinden 2 kat fazla olarak kullanılabileceği gibi, taban alanında da kullanılabilir. Ancak taban alanı yapı yaklaşma mesafeleri içerisinde kalmak koşulu ile parsel alanının yüzde 60'ını geçemez." şeklinde yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesi hususunun görüşülmesi…”

Depremzedelerden destek

Öte yandan emsal artışını içeren önerge ile ilgili İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) üyeleri de Büyükşehir Belediyesi’ne destek olmak amacıyla meclis binası önünde toplandı, ‘Tek Çaremiz Emsal Artışı’ yazılı pankart açtı, ardından ise meclis toplantısına katıldı.

Gizem TABAN

Muhabir/İzmir haberleri/izgazete.net