İzmir’de geçtiğimiz yıl ilki yapılan ve büyük ilgi gören Şizofreni Şenliği, bu yıl 13 Mayıs Pazartesi günü ikinci kez gerçekleştirilecek. İzmir Şizofreni Dayanışma Derneği’nin öncülüğünde DEÜ Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezleri ve DEÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı katkısıyla düzenlenecek olan şenlik, ilk olarak İnciraltı Engelliler Parkı’nda 10.00-11.30 arasında piknik, kermes ve müzik dinletisi ile başlayacak. Daha sonra Dokuz Eylül Üniversitei 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi’nde Bornova TRSM ve Yeşilyurt TRSM’nin katkısıyla konser ve resim sergisi düzenlenecek. Aynı alanda bir de resim yarışması yapılacak. Fuaye alanında yarışmaya katılan resimlerin sergileneceği etkinlikte ilk üçe giren resimler, para ödülüyle ödüllendirilecek.

Farkındalık için panel düzenlenecek

Şenlik kapsamında düzenlenecek etkinliklerin içinde bir de panel bulunuyor. Çalışma yaşamı ve şizofreniyi ele alacak panelin moderatörlüğünü Köksal Alptekin yaparken, Emine Erol, Kevser Burulday, Pınar Şenol, Arzu Elçora Özen ve Zekiye Çetinkaya Duman konuşmacı olacak. Panelin ardından damgalamayla mücadele konusunda öğrenci projeleri masaya yatırılacak. Şizofreni Şenliği resim yarışmasının ödül töreniyle birlikte son bulacak.

Dernek toplumdaki damgalayıcı tutuma savaş açtı

İzmir Şizofreni Dayanışma Derneği’nin başlıca amaçları toplumdaki şizofreniye yönelik damgalayıcı tutumu değiştirmek, toplumu ve şizofreni yakınlarını şizofreni hakkında bilinçlendirmek, şizofreni hastalarının toplum içinde özgür bireyler olarak yaşamalarını kolaylaştırmak ve iş edinmelerine destek olmak, şizofreni hastalarının yasal haklarını korumak ve geliştirmektir. Bu nedenle dernekte hastalar ve hasta yakınları bir araya gelmekte, birlikte yaşadıkları sorunları birlikte ele almaktadır. Bu süreç hastaların birbirlerinden destek almalarını ve sosyalleşmelerini arttırmaktadır. Hastalara ve hasta yakınlarına yönelik şizofreni hastalığı, nedenleri ve hastaların yaşadıkları güçlüklerde hastaların ve ailelerinin nasıl bir tutum izlemeleri gerektiğini içeren psikososyal eğitim programlar yapılmaktadır.

 
Şizofreni nedir?

Şizofreni genellikle genç yaşta başlayan (15-25 yaş), duygu, düşünce ve davranışlarda bozulmayla kendisini gösteren, birçok hastada psikososyal işlevselliği önemli ölçüde bozarak yaşam boyu süren bir beyin hastalığıdır. Hastaların çoğu, “evlenme, çocuk sahibi olma, çocuk yetiştirme ve meslek edinme” gibi sosyal hedeflere ulaşamamakta, yaşamlarının önemli bir kısmını aileye ve topluma bağımlı olarak geçirmektedir.

Ülkemizde şizoreni hastası sayısı kaç?

Şizofreninin yaşam boyu görülme sıklığı yaklaşık %1’ dir. Ülkemizde 600-800 bin şizofreni hastasının olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye’de her yıl 10 bin yeni şizofreni hastası ortaya çıkmaktadır. Hastalığın aileleri de olumsuz etkilediği göz önüne alınırsa, şizofreni ülkemizde yaklaşık 2 milyon kişiyi yakından ilgilendiren bir hastalıktır. Bu kadar çok sayıda kişiyi ilgilendiren bir hastalık olmasına rağmen şizofreni toplum tarafından ihmal edilmekte, görmezden gelinmektedir. Bunda toplumdaki şizofreniye yönelik damgalama eğiliminin etkisi çok fazladır.

Şizofreni belirtileri çalışamama, günlük olağan işleri yapamama, içe kapanma, toplumdan uzaklaşma, garip ve uygunsuz davranışlarda bulunma, garip düşünme, aşırı şüphelenme, gerçekte olmayan sesler işitme şeklindedir. Şizofreni, hastaların en az yarısında ciddi yeti yitimine (hastalığa bağlı olarak herhangi bir işte çalışamama, psikososyal işlev görememe) yol açmakta, hastaların ve hasta ailelerinin yaşam kalitesini azaltmaktadır.

Sizofreni hastalarına iş edinme programları

Şizofreni hastalarının iş edinmelerini kolaylaştırıcı programlar geliştirmek önemlidir. Hastaların yaşadıkları dikkat ve bellek bozulması gibi bilişsel bozulmalar onların iş edinmelerini zorlaştırmaktadır.  Bu nedenle “korumalı işyeri programı” ve “kısa süreli iş olanakları” geliştirerek hastaların çalışma yaşamını desteklemek öncelikli hedefimizdir. Ayrıca İzmir Şizofreni Dayanışma Derneği olarak şizofreni hastalarına iş olanakları sağlamak, şizofreni hastalarını ve ailelerini hakları konusunda eğitmek ve şizofreni ile ilgili bilimsel çalışmalara destek vermek öncelikli amcalarımızdır. Şizofreni hastaları çalışma olanaklarına sahip olduklarında özgürleşebilir ve iyileşebilir.

Editör: Esra Seyirden