İzmir'in Menderes İlçesi'nde bulunan bir antik kent tarihi ile dikkat çekiyor. Klaros Antik Kenti, bir zamanlar kehanetleri ile ünlü bir yerdir.

Klaros Antik Kenti nerede?

Klaros kutsal alanı, Cumaovası’nın (Menderes) güneyinde, ovayı güneydeki Kuşadası Körfezi'ne bağlayan Ahmetbeyli Vadisi'nin (Ales) taban düzlüğünde yer alır.

M.Ö 13. yüzyıldan M.S 4. yüzyılda Hıristiyanlığın yayılmasıyla birlikte terk edilmesine kadar kehanet (bilicilik) merkezi olarak işlev görmüştür. Bu kentte yapılan arkeolojik kazılar, kehanet kültünün törensel işleyişini ve mimari yapısını ortaya çıkarmıştır ve bu özelliği ile dünyada tektir.  Kazılarda ortaya çıkarılan kabartma ve heykeller İzmir Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir.


Burada çok sayıda hayvan kurban edilirdi

Antik çağlarda Anadolu'daki başlıca Apollon kehanet merkezlerinden birisi olan Klaros antik kenti, festivalleri ile ünlüydü. Klaros'da tanrı Apollon onuruna iki bayram kutlanırdı. Birisi, her yıl kutlanan Küçük Klaria Bayramları, diğeri ise beş yılda bir kutlanan Büyük Klaria Bayramları'dır. Bu bayramlarda kutsal yarışmalar ve kurban törenleri de düzenlenirdi.

Klaros antik kentinde tüm tanrılara çok sayıda hayvan kurban edildiği bilinmektedir. Birçok kentte aynı anda Hekatombaia Bayramları kutlandığı ve tanrıya aynı anda yüz hayvan özellikle de boğa kurban edildiği bilinmekle beraber, Klaros'taki hekatomb (100 adet hayvanın bağlandığı blok) bu hayvan ritüelinin ilk arkeolojik kanıtıdır.

Klaros’u diğer antik kentlerden ayıran diğer bir özelliğiyse, tapınağının basamakları dahi yazıtlı olan tek kutsal alan olmasıdır. Dünyanın en eski edebi eser kabul edilen İlyada ve Odysseia eserlerinin ozanı Homeros'un Klaros'lu olduğu düşünülmektedir.  Klaros kutsal alanı arkeolojik kazılarında ortaya çıkarılan Homeros heykeli, bunun güçlü bir delili olarak göstermektedir.

Suyu kutsal kabul ediliyor

Klaros’ta yalnızca kâhinin girebileceği karanlıkta bir salonun içerisinde, suyu kutsal kabul edilen bir kuyudaki suyu içen kâhin, Tanrı’ya sorularını yöneltir ve sorularına vahiy yoluyla cevap alırdı. Bu suyun kehaneti sebebiyle Klaraos’un ünü genişçe bir alana yayılmıştı.


Turistlerden büyük ilgi görüyor

Klaros'un en çok ABD'den gelen gruplar ziyaret ediyor. Bu gruplar 'Yeni Apolloncular' adıyla geçiyor ve rahipleriyle geliyorlar. Apollon'un buradaki kehanetlerine ve manyetik bir enerji olduğuna inanıyorlar. Bunun dışında kuantumla ilgili inanışlara sahip kişilerin de buraya çok sık geldiği söyleniyor. Gelenler, tapınak içerisindeki suyla ayaklarını ıslatıyor ve buradaki enerjiden faydalandıklarına inanıyorlar.


Klaros'a nasıl gidilir?

Toplu ulaşım ile gidecekseniz Cumaovası İzban'dan kalkan 775 numaralı otobüse binebilirsiniz. Claros durağında indikten sonra bölgeye 10 dakika yürümeniz gerekiyor.

Klaros'a girişler ise ücretsizdir.