Hazırlıklarında son aşamaya gelinen ve pek çok farklı disiplinden onlarca yerel yönetim uzmanının yer aldığı İzmir, Yerel Seçimler ve Toplumcu Belediyecilik Sempozyumu” önce yurttaşlara sonra da belediye başkanı adaylarına önemli bir rehber olma niteliği taşıyacak. Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi, ODTÜ Ege Mezunları Derneği, TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin düzenleme kurulunda yer aldığı etkinlik, Mimarlık Merkezi’nde İzmirlilerle buluşacak. 

Kent hakkından yoksulluğa, depreme dirençli kentlerden enerji sorununa kadar pek çok konuyu odağına alacak olan sempozyum, geçmişten günümüze dünyadan, Türkiye’den ve İzmir’den toplumcu, halkçı belediyecilik deneyimlerini anımsatacak; bugünden yarına umut ve mücadele mekânlarına yeniden-nasıl dönüştürülebileceği konusunda katkı sunacak.

Yeni toplumsal örgütlenme modelleri tartışılacak

Yeni toplumsal örgütlenme modellerinin de tartışılacağı etkinlik, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Cervatoğlu, Dikili Eski Belediye Başkanı Osman Özgüven, Sanatçı/Yazar Ercan Kesal ve çeşitli yazar, gazeteci, akademisyen ile farklı meslek gruplarının temsilcilerinden oluşan zengin bir katılımcı listesini ağırlıyor.  2024 Yerel Seçimlerinin yaklaştığı bir dönemde, aday adaylıkları ve siyasi partilerin ittifak ya da benzeri gündemlerinin dışında gündelik hayata dair kentsel sorunların, geleceği de içine alan bir düzlemde, ‘’kent hakkı’’ ve ‘’kamucu’’ bir çerçevede değerlendirileceği sempozyum,  üç ana başlıktan ve kapanış bölümü olarak da sempozyuma davetli tüm katılımcıların katkı koyacağı forumdan oluşuyor. Etkinlikte yaşanabilir, kamucu, afete karşı güvenli kentler için, “Toplumcu Belediyecilik ve Siyasal Mücadeleler”, “Toplumcu Kentsel Politikalar” ile “Yeniden Umut ve Mücadele Mekânları” konuları tartışılacak.